Militairen slecht getraind en met slecht materieel naar Mali

Gebrek aan materieel, onvoldoende training, defecte onderdelen: de minister van Defensie slaagt er slechts ternauwernood in om eenheden inzetgereed te stellen en te houden voor de inzet in Mali. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de inzet van de Krijgsmacht, en dan vooral de Long Range Recconaissance Patrol Task Group (LRRPTG) voor de VN-missie in Mali.

Lees meer

Groeiend belang van luchtverdediging

Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) heeft zichzelf weer op de kaart gezet. De belangrijkste inzet is sinds jaar en dag de slag bij vliegveld Ypenburg in mei 1940. Van grote waarde voor de historie van ons land, maar die inzet is ondertussen lang genoeg geleden voor sommigen om vraagtekens te zetten bij het huidige belang van het DGLC. Dat is […]

Lees meer