Alsof de politiek niets heeft geleerd van Srebrenica, een politieke analyse

Geplaatst door

Politieke waarnemingen in Coronatijd:

Met een vierpartijencoalitie vervaagt de politieke aansprakelijkheid. Immers, als de regering fouten maakt, wie kan dan zeggen wie schuldig is? Politieke opiniepeilingen leggen een grote mate van passiviteit bloot. Na ruim een jaar Corona, zo’n vijftienduizend doden, een economische crisis, de toeslagenaffaire, rellen en het vaccinatiedebacle, ligt de VVD op koers om via Mark-eting twee keer zoveel zetels te winnen als welke andere politieke partij dan ook. Op basis van de huidige passieve trends zou Rutte bijkans een verbod op bitterballen kunnen instellen en het Catshuis aan Duitsland kunnen verpatsen en alsnóg meer stemmen krijgen dan voorheen. De politieke cultuur blijft echter vooral krachteloos.

Analyse Defensie in verkiezingen 2021-2025

.De defensie-analyse voor de regeringsperiode 2021-2025, na 76 jaar vrijheid, 25 jaar na de Srebrenica genocide, 20 jaar afbraak van Defensie en kijkend naar een onveiliger toekomst, levert een onthutsend beeld op:

 • Volgens politici is politiek de kunst van het haalbare. Die logica is onzinnig bij het bewaken van dijken of de verdediging van Nederland: het gaat erom wat je levert. Het is het verschil tussen een conjuncturele inspanningsverbintenis, die meer dan een decennium polderend is ontkracht, en een structurele resultaatsverbintenis, wat hoort bij de grondwettelijk vastgelegde taken van defensie. Wij hebben strijdkrachten die hun door de grondwet opgedragen taken niet meer kunnen vervullen en een minister die dat volmondig en ongegeneerd toegeeft. En terecht want het zijn de feiten.
 • Er is een onafhankelijk comité nodig dat defensie langjarig controleert op behoorlijk bestuur en het weer gefocussed te krijgen en te houden op de uitvoering van de grondwettelijke taken (Corporate Governance). Dat het tot de huidige staat van defensie zover heeft kunnen komen, heeft de defensietop zelf ook schuld aan. 
 • Alle partijen missen in hun programma’s integraliteit en shoppen, googelend vanuit de leunstoel, op detailniveau met welke hardware defensie het moet doen. Behoorlijk bestuur en personeel worden niet of spaarzaam genoemd.
 • Nederland staat inmiddels binnen de NAVO bekend als paria en binnen de Krijgsmacht wordt dit beeld door velen zo gevoeld.
 • Al meer dan 20 jaar wordt de post van de Minister van Defensie gevuld door ministers met veel te weinig dossier-en defensiekennis. Juist nu is dat van belang gezien de verslechterende geostrategische veiligheidssituatie.
 • De linkse partijen blinken traditioneel niet uit in de liefde voor veiligheid. Groen Links spant de kroon en legt misschien wel bloot wat het échte politieke probleem is: een gebrek aan een collectief geheugen. Met de ideologische hang naar civiele inzet, liefst in VN verband, én het ontkennen van de noodzaak dat hierbij soms geweld moet worden ingezet, lijkt de les van de Srebrenica genocide helemaal vergeten. Hebben we hier te maken met een ‘Gebroken Geweertje 2.0’?
 • De  defensieparagrafen van partijen als DENK, Groen Links en de Partij van de Dieren zijn een samenraapsel van veel woorden, met een bijzonder gebrek aan visie, waarbij, zonder geweld uiteraard, de internationale kwesties zoals Oeigoeren, de Rohingya, Tibetanen, Palestijnen en dierenleed en passant worden opgelost. Men geeft zo blijk dat de kennis van de grondwet (artikel 97) compleet ontbreekt, ontluisterend, want ook die partij Kamerleden hebben de eed op de grondwet afgelegd. 

Petitie

Het zou mooi zijn als juist die partijen de petitie op www.psst.nl eens zouden lezen én steunen, ook in hun verkiezingsprogramma’s. Bezorgde burgers zijn er in elke partij genoeg want die weten wel wat er op het spel staat als het echt mis gaat in de wereld.

 • Hoe belangrijk is de Nederlandse grondwet (artikel 97) voor de Nederlandse (inter)nationale veiligheid?

Verkiezingsprogramma’s

Kijk hier voor de verkiezingsprogramma’s van de  huidige in Tweede Kamer zittende partijen:

CDA – CU – D66 – Denk – FvD – GroenLinks – Partij voor de dieren – PvdA – PVV – SGP – SP – VVD – 50plus 

 Coherente krijgsmacht, herstel afbraak en vernieuwingGrondwettelijke taken Defensie2 % BNP en  wettelijke vastlegging Nationaal en internationale  inzet Besturingsmodel Defensie in relatie tot behoorlijk bestuurBezoldigingshuis Personeel Bijzonderheden
Partij 
VVDJa, veelzijdig, adaptief, alleen vernieuwing, geen herstel NL industrie high techJa, niet concreetNaar Europese NAVO-gemiddelde, naar 2% bij economische groeiNAVO en EUNiet genoemdExtra geld, niet apart voor personeel Paar vage ideeënWeinig concreet, op doormodderen, rommelig geschreven. 
CDAJa, veelzijdig Herstel en vernieuwing. NL industrieJa2%, wettelijk vastleggenNAVO, Europese samenwerkingOnderzoekGeld t.b.v.  loon/functiehuisBeste programma defensie
D66Ja, veelzijdig Onduidelijk herstel en vernieuwing Cyber en Space, ook voor EU, high techJaNee, naar Europees gemiddeldeNAVO en EU EU Krijgsmacht. EU HQ EU Space  Niet genoemdJa, niet concreet Openstelling burgers andere EU-lidstaten voor NL krijgsmachtApart programma, zitten concreet op doormodder pad VVD
CUJa, veelzijdig, herstel en vernieuwing, mogelijke taakspecialisatie, high techJaGroei naar 1,5%, meerjarenplan naar 2%NAVO en EU, EU HQ, EU Defensie fonds, EU support missies VN en AfrikaNiet genoemdJa Ook VeteranenzorgDegelijke kabinetspartner, wel doormodder  potentieel. Brugfunctie mogelijk
PvdAJa, niet concreet benoemdJaVerhoging, niet concreetNAVO en EU  Niet genoemdNiet concreet, verwachte steun voor personeelMagere defensie paragraaf die kan meewaaien met elke wind
PVVNee, intern Nederland, niet veelzijdigAlleen taken 1 en 3Nee, niet concreetNAVO, geen EUHerziening openBetere beloning, loon/functiehuisAlleen bij P- zaken bruikbaar
SGPJa, veelzijdig herstel en vernieuwing, geen taakspecialisatie NL industrieJa, koppeling inrichting Krijgsmacht2%, wettelijk vastleggenInternationaal, NAVO hoeksteen, Europese veiligheidOpen voor onderzoekLoon/functiegebouw marktconformIdeale partner voor steun Defensie in en buiten kabinet. Brugfunctie
GLNee, taakspecialisatie cyber, marineNee, vage vermelding taak 2Nee, koppeling ontwikkelingshulpVN, EU, civiele inzetNiet genoemdNiet concreet, verwachte steun bij debattenGebroken geweertjes programma 2.0, blz 96 van 97, lessen Srebrenica al vergeten?
SPNee, geen herstel en geen vernieuwingNee, vage vermelding  2Nee, verlagingGeen NAVO VNNiet genoemdNiet concreet, verwachte steun bij debattenBij P-zaken bruikbaar Defensie op laatste pagina…..
PvdDNee, geen gevechtsmissiesNee, vage vermelding taak 2NeeGeen NAVO missies, geen Europees legerNiet genoemdGeen woord over personeelDieren boven mensen en gebroken geweertjes 2.0, GL in het kwadraat, veiligheid op blz 102 van 103 blz  
FVDJa, veelzijdig herstel en vernieuwing NL industrie Ja2%NAVO, geen EUOnderzoek openBetere beloning personeelDaden nodig en niet alleen de woorden
50+Nee Taakspecialisatie Vage formuleringNiet genoemdNiet genoemdNAVO, Europese samenwerking (taakspecialisatie) Europees legerNiet genoemdAlleen Veteranen genoemd.Uiterst magere defensie paragraaf, vergooit 50+ haar huidige constructieve rol?
DENKNiet geformuleerd, geen dure aankopen betekent, neeNiet genoemdNiet genoemd, eerder verlagingEU genoemd, meer nietNiet genoemdNiet genoemdEen samenraapsel van veel woorden, met een bijzonder gebrek aan visie, behalve dat er verder bezuinigd moet worden.
OprechtJa, veelzijdig. Herstel en vernieuwingJa2%, snelNAVO, minder EUCorporate Governancemodel invoerenGeld loon/functiehuisBeste programma oppositie maar kamerzetel(s) ?
Ja21Ja, veelzijdig herstel en vernieuwing NL industrie Ja2% in 2024NAVO hoeksteen, geen Europees legerOnderzoek openDeltaplan personeel met opbrengsten stoppen RVU boeteDaden nodig en niet alleen de woorden
Code OranjeJa, veelzijdig, herstel en vernieuwingJa2%, wettelijk vastleggenNAVOOpen voor herzieningJa,Verfrissende kijk

Tabel in afbeeldingen

Door: Paul van Campen en Pieter Haitsma Mulier

8 reacties

 1. Mevrouw Bijleveld,

  Op 19 mei 2016 heeft Minister Hennis in een NRC-interview aangegeven dat het uitvoeren van de grondwettelijke taken op het spel stonden. In juni 2020 gaf U, Minister Bijleveld, na indringende vragen van SGP en CDA, pas toe dat Defensie de grondwettelijke taken niet meer kon uitvoeren.

  U bent voor openheid dus beantwoord U deze vragen of niet?

  Defensie kan niet voldoen aan haar grondwettelijke taken. Toen u aantrad wist u dat en zouden alle alarmbellen moeten gaan rinkelen. Waarom heeft het U zo lang geduurd om toe te geven dat de grondwettelijke taken niet meer konden worden uitgevoerd?

  Waarom is er meer dan 10 jaar geen Visie geweest en nu, bij het scheiden van de markt, een Visie 2035 waar nogal wat essentiële dingen in ontbreken zoals dat het geen enkel antwoord geeft op het kunnen vervullen van de verbonden en verweven constitutioneel vastgelegde defensietaken, het niets zegt over herstel van de enorme bezuinigingen op gevechtskracht, en geen zuivere analyse heeft van de drie componenten van militair vermogen?

  Vindt u 2% BNP een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting? In het laatste geval: vindt u dat het dan wettelijk moet worden vastgelegd gezien de constitutionele Defensietaken?

  Hartelijke groet,

  Pieter Haitsma Mulier & Paul van Campen

 2. Een onthullende analyse. Hulde! Maar wat doen wij er mee? Onlangs is er petitie geweest met veel stoere taal. Die is door veel sympathisanten ondertekend. Helaas niet door actief dienende officieren. Die kunnen zich nog steeds verstoppen achter een vorm van “censuur” die ze tot nu toe kritiekloos accepteren (wel zo veilig om niet je mening te geven). Nu staan wij vlak voor de verkiezingen, maar wederom geen richting en duiding door de top van de krijgsmacht. Wat een slappe hap!
  Wordt het niet eens tijd voor wat actie en dan vooral door de mensen die het aangaat? Anderen de kooltjes uit het vuur laten halen gaat op de huidige manier echt niet helpen.

 3. Geachte heer Ploeg,
  Leest gaarne u mijn reactie op Defensie Platform van vandaag n.a.v.de toespraak van CDS tijdens het Grote Defensie debat van 27 februari jl. Dat weet u genoeg en zult u beseffen dat vanuit ‘ de Haagsche Politiek ‘ , en het het daarmede verbonden ‘ Elite circuit ‘ weinig tot niets te verwachten is. De Politieke Wil en vooral de MOED ontbreken in de door de heer Rutte c.s. bestuurde Nederlandse samenleving.

 4. Zaterdag 6 maart – Er, zaten minder dan 100 mensen op het online VVD vragenuur van Mark Rutte, natuurlijk zwaar geregisseerd (Mark-eting), geen antwoord op deze vraag maar wel of hij al een prik had gehad.

  “Mark, voor wat betreft Defensie is het schermen met bijna 3 miljard door de VVD niet zo nuttig als je ontwikkelingshulp daar naar overhevelt. Dat sneuvelt onmiddellijk in de formatie, kan u dit uitleggen?”

  Vandaar dat we de nummers niet aanpassen voor de VVD.

 5. Tja, pinokkio in opperste waanzin, laat hem verdwijnen met witte reus. als sneeuw voor de zon.
  Veel beloven en weinig doen.
  Gewoon een andere macht aan het roer die wel nuchter nadenkt en aan staats belang denkt en een goede defensie organisatie opzet en daar ook voor wil betalen.
  Zoals het nu gebeurd, het defensie apparaat steunt en is een vangnet voor allen, daar moetje gewoon aan investeren.
  2% BNP is dan ook een minimum.
  Frans

 6. Ik kan een heel betoog houden, maar dat is zinloos.
  Iedereen weet wat voor figuren erin de 2e Kamer zitten, dat is wat je krijgt en dat is ook nog eens het resultaat van de verkiezingen. Trump zei het al, Duitsland maar ook Noord-Europa is rijk, maar geven heel weinig uit aan defensie.
  De beste oplossing die ik kan verzinnen, is dat Defensie moet gaan nadenken over een alternatieve financiering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.