PVV: sterke, gezonde Krijgsmacht nodig voor Nederlandse veiligheid en grenscontroles

Geplaatst door

Er moet meer aandacht komen voor de grensbewakingstaak van de Krijgsmacht, en voor ondersteuning van de civiele autoriteiten door het leger. Dat stelt de PVV, die verder vindt dat Turkije uit de NAVO gezet moet worden. De partij vindt het schandalig dat het kabinet de belofte om het functiegebouw en loonhuis deze kabinetsperiode te verbeteren niet is nagekomen. Volgens de PVV krijgt goed, gewaardeerd personeel te weinig aandacht.

Hoe beschrijft u de huidige staat van de Nederlandse Krijgsmacht? En wat zou daar volgens u aan moeten veranderen?

De PVV is trots op alle militairen en medewerkers van Defensie, die op een geweldige manier belangrijk en vaak gevaarlijk werk doen. Voor hen dus niets dan lof. De politiek heeft volgens de PVV voor Defensie wel verkeerde lijnen uitgezet. Er wordt veel teveel nadruk gelegd op deelname aan allerlei buitenlandse missies, waarvan de effectiviteit vaak onduidelijk is. Ondertussen wordt heel West Europa geteisterd door islamitisch terrorisme en vinden heel dicht bij huis de meest verschrikkelijke aanslagen plaats. Het is van cruciaal belang dat Defensie een veel grotere rol krijgt om deze continue dreiging het hoofd te bieden. Het controleren van de Nederlandse grens is daarbij erg belangrijk; Nederland is simpelweg niet veilig te houden als iedereen, terroristen incluis, hier ongecontroleerd binnen kan komen. Grenscontroles zijn ook nodig om immigratie te beteugelen/ de asielinstroom te stoppen. Tenslotte verdient de binnenlandse inzet van Defensie in de vorm van ondersteuning van de civiele autoriteiten veel meer aandacht. De PVV wil bijvoorbeeld in geval van grootschalige rellen het leger inzetten, temeer daar de politie te kampen heeft met onderbezetting.

Hoe ziet u de rol van de Nederland in de wereld? En wat voor Krijgsmacht past daar volgens u bij?

Nederland heeft een sterke, gezonde krijgsmacht nodig om een vrij land te blijven. De PVV hecht aan sterke trans-Atlantische banden, waarbij lidmaatschap van de NAVO van groot belang is. Aan die samenwerking moet goede invulling worden gegeven, al zullen we wel aan blijven dringen op het vertrek van Turkije uit de NAVO. Deze islamitische dictatuur onder Erdogan hoort daarin geen plaats te hebben. De PVV zal zich voorts blijven verzetten tegen een EU- leger. De Nederlandse onafhankelijkheid mag -ook in militair opzicht- niet worden ingewisseld voor Brusselse dwingelandij waarop we nauwelijks meer invloed hebben. De PVV wil juist dat Nederland uit de EU vertrekt, waardoor we ook weer baas zijn over onze eigen grenzen. Met het bewaken daarvan is de Nederlandse veiligheid veel beter te waarborgen dan nu het geval is. Deze focus op het binnenland is zoals gezegd veel belangrijker dan deelname aan buitenlandse missies.

Volgens de Rekenkamer – en ook volgens minister van Defensie Bijleveld – kan de Krijgsmacht niet voldoen aan de grondwettelijke taken. Wat vindt u daar van? En wat moet er gebeuren om dat te veranderen?

Het klopt dat de hoofdtaak van Defensie, de verdediging van ons grondgebied, veel te veel is verwaarloosd. Het is slecht dat Defensie hoofdzakelijk bezig is geweest met buitenlandse missies, waarvan de effectiviteit discutabel is. Daar moeten we dus niet mee doorgaan.

Het huidige budget van Defensie is ongeveer 1,4% van het BNP. Binnen NAVO-verband is afgesproken dat er minimaal 2% van het BNP aan Defensie besteed moet worden, wat ook in 2014 is bekrachtigd door premier Rutte en de toenmalig minister van Defensie. Maar tot op heden zijn we zelfs niet dichter bij het Europees gemiddelde gekomen. Vindt u dat het Defensiebudget verhoogd moet worden richting de 2%? En zo ja, welke concrete stappen stelt uw partij daarvoor voor?

De PVV is natuurlijk voor een sterke krijgsmacht en daar willen we ook voor betalen. We willen een andere rol voor Defensie dan de huidige inzet, waarbij grensbewaking en binnenlandse veiligheid prevaleren boven buitenlandse missies. Los daarvan moeten we goed kijken naar wat noodzakelijk is voor de bescherming van ons land en daar de financiële middelen aan koppelen. Een verhoging van het defensiebudget is daarbij niet uitgesloten.

Keer op keer lukt het niet om tijdig een nieuwe CAO af te spreken voor het Defensiepersoneel. Daarnaast loopt het moderniseren van het functiegebouw en loonhuis telkens vertraging op. En dat terwijl het personeel op 1 zou komen te staan. Hoe zou deze patstelling volgens u doorbroken moeten worden?

De PVV vindt het schandalig dat het kabinet de belofte om het functiegebouw en loonhuis deze kabinetsperiode te verbeteren niet is nagekomen. Dat is de regeringspartijen VVD, CDA, CU en D66 zwaar aan te rekenen. Ook hieruit blijkt dat steeds de verkeerde prioriteiten worden gesteld t.a.v. Defensie. Kabinetsbrieven en rapporten staan bol van onzinnige zaken als diversiteitsbeleid, maar waar Defensie écht mee geholpen is -goed gewaardeerd personeel- krijgt nauwelijks aandacht.

De Krijgsmacht heeft ongeveer 9.000 vacatures, waardoor 20% van de militaire functies niet vervuld is. Hoe zou dat probleem van de ondervulling volgens u opgelost moeten worden?

Dit heeft alles te maken met bovenstaand punt. Daarnaast is de PVV er van overtuigd dat werken bij Defensie aantrekkelijker is wanneer de nadruk meer op binnenlandse veiligheid komt te liggen dan op het pogen te bevorderen van de rechtsorde in verre buitenlanden.

De Commandant der Strijdkrachten (CDS) is de enige militair die zitting heeft in de Bestuursraad van Defensie, naast 3 topambtenaren die burger zijn. Het lijkt alsof in het Besturingsmodel (BUT-model) van Defensie de militaire stem steeds minder wordt. Hoe staat u daar tegenover? Zou dat anders moeten zijn?

Ja, de Krijgsmacht is met deze verdeling te veel op afstand gezet. De PVV staat derhalve open voor herziening van deze structuur.

In welke middelen zou de Krijgsmacht volgens u juist wel, of juist niet moeten investeren?

Er moet in ieder geval meer en beter in de eigen mensen worden geïnvesteerd. Dat bewijst ook de afhandeling van zaken van personeel dat gezondheidsklachten opliep door onder meer het werken met chroom 6. Die afhandeling verdient allesbehalve de schoonheidsprijs. 

Verder moeten de middelen aansluiten op een betere dreigingsanalyse. West Europa ligt onder vuur van islamitisch terrorisme en die ernstige realiteit moet veel duidelijker worden onderkend. Dit is het meest concrete gevaar dat er is en waartegen we ons moeten verdedigen. In de Defensievisie 2035 krijgt deze dreiging niet of nauwelijks aandacht en dat is onbegrijpelijk.

Tenslotte moeten er veel minder fouten worden gemaakt bij de vervanging van materieel. Zo is de grootste Defensie- investering ooit, de aankoop van de F-35 vliegtuigen, helemaal verkeerd uitgepakt. De vliegtuigen waren duurder dan verwacht, werden te laat geleverd en blijken te kampen met veel (ernstige) gebreken. Met miljarden euro’s belastinggeld moet echt zorgvuldiger worden omgegaan.

Wat wilt u in het algemeen nog opmerken ten aanzien van de Krijgsmacht in het algemeen en het Defensiepersoneel in het bijzonder?

De PVV draagt het Defensiepersoneel een warm hart toe en wil iedereen binnen de Krijgsmacht bedanken voor de geweldige inzet.

Verantwoording
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 stelt het Defensie Platform aan alle politieke partijen dezelfde vragen over Defensie. De antwoorden worden zonder redactionele tussenkomst gepubliceerd. Hiermee biedt het Defensie Platform politieke partijen de mogelijkheid om hun Defensie standpunten toe te lichten. Hebben wij nog geen contact opgenomen met jouw partij? Neem dan contact op met het Defensie Platform.

5 reacties

 1. Je vraagt je af in welke eeuw de PVV leeft als je hun visie op Europa, ( Nederland uit de EU ) de rol van de krijgsmacht ( een veredelde politiemacht ) en het dreigende gevaar van de Islam in Europa en Nederland,
  ( terrorisme van terreurbewegingen zoals Al Quada, ISIS, en vooral de ‘ Lonely Wolfs ‘ uit de EIGEN samenleving), als de topprioriteiten in dit interview noemt.

  PVV’s wereld houdt op waar de Rijn bij Lobith Nederland binnen stroomt. Wel profiteren van de NAVO voor de bescherming van Nederlands grondgebied, omdat wij dat zelf niet meer kunnen, om zo ‘ veilig ‘ achter onze landsgrenzen en dijken voort te kunnen hobbelen. De PVV wil nog steeds niet accepteren dat ‘ onze landsgrenzen ‘ die van het NAVO verdragsgebied in Europa zijn, afgezien van de bescherming van de
  ‘ Sea -lines of Communication ‘ , waar Nederland als open economie en 7e exportnatie , afhankelijk van is om onze welvaart in stand te houden.
  En dan laat ik de Cyber aanvallen vanuit Rusland en China, die dagelijks Nederland bestoken, hun ‘ fake news’ om de samenleving in (NATO) Europa te destabiliseren, en sinds enige tijd de dreigingen van uit ‘ Outer Space ‘, maar buiten beschouwing.
  Voor de PVV leven we ( nog steeds ) in de 18 eeuw, de pruikentijd.
  Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de PVV lijdt aan bewustzijnsvernauwing.
  Zo’n partij kun je als weldenkend en ontwikkeld mens, levend in de geglobaliseerde wereld van de 21e eeuw, niet serieus nemen. Elke stem uitgebracht op de PVV getuigt van een volslagen gebrek aan realiteitszin.

  1. Ben het gedeeltelijk eens met dhr. Welter. Het lidmaatschap van de NAVO brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee, maar we moeten ons niet meer storten in allerlei missies!

   Eerst het personeel en materieel in orde! Vind het nog steeds schandalig dat ons leger het moet doen met 18!! geleaste tanks. Dat is echt armoede! Verder heb ik een plan om die 9000 man/vrouw te kort in een klap teniet te doen, ergo, ik heb 9000 vrijwilligers!

   Dat is alleen een kwestie van “out of the box” denken, maar hierdoor lopen we niet meer met halve eenheden rond, en kan Defensie haar grondwettelijke taak weer uitvoeren.

 2. Ik word ‘n beetje ziek van de politiek Rutte en zijn vrienden , want ze beschermen het Nederlandse volk totaal niet… en helpen dit land de afgrond in . Wilders heeft op veel punten gelijk.. en hier zou Defensie eens in actie moeten komen…en de criminelen leiders van ons land …de politiek uit jagen en er zelf gaan regeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.