Volt: Investeer in personeel, slagkracht, voorzettingsvermogen en uitbreiding van capaciteiten

Geplaatst door

De nieuwe politieke partij Volt vindt dat er geïnvesteerd moet worden in personeel, slagkracht, voorzettingsvermogen en uitbreiding van capaciteiten. Defensie is door de decennialange bezuinigingen niet goed voorbereid op de toekomst, zegt de partij, die verder pleit voor een stevige Europese pilaar binnen de NAVO, die indien nodig zelfstandig kan opereren. Dit betekent volgens hen vergaande samenwerking tussen Europese krijgsmachten en defensie-industrieën, op basis van een gezamenlijk buitenland- en veiligheidsbeleid.

Hoe beschrijft u de huidige staat van de Nederlandse Krijgsmacht? En wat zou daar volgens u aan moeten veranderen?

Kwetsbaar en onvoorbereid, zowel op het heden als de toekomst. Dat komt niet door de motivatie of kunde van onze militairen maar door dertig jaar lang visieloos  bezuinigen door CDA, PvdA en VVD. Een nalatigheid die ons duur komt te staan als we het roer niet radicaal omgooien. Wat er moet veranderen is onze manier van denken over veiligheid en defensie. Het ontbreekt Nederland en de meeste Europese landen aan een strategisch bewustzijn, het bewustzijn dat veiligheid het fundament van onze maatschappij is en dat we daar consequenties aan verbinden. Door actief de verschillende ideeën over veiligheid en defensie onder burgers en politici te harmoniseren kunnen we een herhaling van de afgelopen dertig jaar voorkomen. Het European Intervention Initiative is een goede eerste aanzet.

Hoe ziet u de rol van de Nederland in de wereld? En wat voor krijgsmacht past daar volgens u bij?

De rol van Nederland in de wereld is nauw verbonden met die van de Europa. Op veiligheidsgebied zijn de NAVO en de EU leidend en dit betekent dat de verdediging van ons gezamenlijk grondgebied prioriteit heeft. In de klassieke zin houdt dit een krijgsmacht in die robuust op kan treden aan de grenzen van het gemeenschappelijke grondgebied. Tegelijkertijd zijn er naast de bekende land, zee en lucht domeinen, ook dreigingen bijgekomen in relatief onbekende gebieden. Daarom moeten het cyber, informatie en ruimte domein als volwaardige gebieden worden beschouwd. Deze nieuwe gebieden vragen om een flexibele en innovatieve krijgsmacht met een ander type militair dan we tot nu toe gewend zijn geweest.

Volgens de Rekenkamer – en ook volgens minister van Defensie Bijleveld – kan de Krijgsmacht niet voldoen aan de grondwettelijke taken. Wat vindt u daar van? En wat moet er gebeuren om dat te veranderen?

Dat vinden wij een brevet van onvermogen. Het ambitieniveau en de realiteit liggen te ver uit elkaar. Dan kun je twee dingen doen: het ambitieniveau verlagen, of de realiteit verbeteren. Volt kiest voor het laatste omdat een verlaging van het ambitieniveau onverantwoord is gezien de dreigingen die op ons af komen. Nederland moet in Europees verband samenwerken om aan de grondwettelijke taken te voldoen. Concreet betekent dit meer geld naar defensie, een Europees Pentagon dat defensieplanning en materieelontwikkeling aanstuurt, de ontwikkeling van een Europees strategisch bewustzijn, een permanente Raad voor Europese Defensieministers en een Europese defensie-industriepolitiek. Tot slot dient artikel 42.7 van het EU-verdrag dezelfde status te krijgen als artikel 5 van de NAVO. Namelijk, een aanval op één, is een aanval op allen.

Het huidige budget van Defensie is ongeveer 1,4% van het BNP. Binnen NAVO-verband is afgesproken dat er minimaal 2% van het BNP aan Defensie besteed moet worden, wat ook in 2014 is bekrachtigd door premier Rutte en de toenmalig minister van Defensie. Maar tot op heden zijn we zelfs niet dichter bij het Europees gemiddelde gekomen. Vindt u dat het Defensiebudget verhoogd moet worden richting de 2%? En zo ja, welke concrete stappen stelt uw partij daarvoor voor?

Ja, Volt vindt dat internationale afspraken nagekomen moeten worden en laat het defensiebudget daarom jaarlijks stijgen tot 2% in 2024. In de toekomst moet budget beschikbaar worden gesteld op basis van de dreigingen en ambities, en niet op basis van arbitraire percentages of hoeveel ruimte er nog over is op de overheidsbegroting.

Keer op keer lukt het niet om tijdig een nieuwe CAO af te spreken voor het Defensiepersoneel. Daarnaast loopt het moderniseren van het functiegebouw en loonhuis telkens vertraging op. En dat terwijl het personeel op 1 zou komen te staan. Hoe zou deze patstelling volgens u doorbroken moeten worden?

De cao-onderhandelingen verlopen al jaren stroef omdat het defensiepersoneel telkens een mooie worst voor wordt gehouden maar er in de daadwerkelijke cao-voorstellen niet thuis wordt gegeven door de politiek. Een mooi voorbeeld van oude politiek. Volt staat voor nieuwe politiek en wil investeren in het defensiepersoneel vanuit de juiste intrinsieke motivatie. Namelijk dat militairen geen kostenpost zijn, maar het fundament van onze vrijheid en onze veiligheid. Van militairen worden namelijk offers gevraagd die niet in verhouding staan tot de rest van de maatschappij en daar hoort een passende beloning bij.

De Krijgsmacht heeft ongeveer 9.000 vacatures, waardoor 20% van de militaire functies niet vervuld is. Hoe zou dat probleem van de ondervulling volgens u opgelost moeten worden?

De onderbezetting bij defensie is een ernstig probleem en zorgt voor verlies aan kennis, voortzettingsvermogen en slagkracht. Daarom zijn behoud en verwerven van personeel samen met het verhogen van het defensiebudget de speerpunten van Volt voor de komende jaren. Dit betekent simpelweg betere arbeidsvoorwaarden en het serieus nemen van de militair als een moderne werknemer. Dat betekent dat Defensie een moderne werkgever moet worden. Slechte betaling, slechte behuizing, slechte bewapening, kapot materieel, geen reserve onderdelen, het moeten bietsen bij buitenlandse militairen of het met eigen geld moeten inkopen van uitrusting: het werkt demoraliserend bij het personeel en is niet meer van deze tijd. Daarnaast is er de afgelopen jaren veel onzekerheid geweest. Het is belangrijk dat mensen weten waar zij aan toe zijn. Lange-termijn planning en stabiele defensiebudgetten, waar niet na elke verkiezing een greep in gedaan kan worden, moeten rust en stabiliteit creëren. Daarom ziet Volt het defensiematerieelbegrotingsfonds als een goede eerste stap.

De Commandant der Strijdkrachten (CDS) is de enige militair die zitting heeft in de Bestuursraad van Defensie, naast 3 topambtenaren die burger zijn. Het lijkt alsof in het Besturingsmodel (BUT-model) van Defensie de militaire stem steeds minder wordt. Hoe staat u daar tegenover? Zou dat anders moeten zijn?

Dit is alweer het derde model in een paar jaar. Militaire, politieke en ambtelijke realiteit moeten in balans zijn en elkaar aanvullen. Dat is nu niet het geval. Tragische en vermijdbare ongelukken zoals de foute mortiergranaat in Mali en de schietbaan in Ossendrecht zijn het voorbeeld van een scheve verhouding tussen politieke en ambtelijke wens enerzijds, en militaire realiteit anderzijds. Wishful thinking kan in de militaire realiteit dodelijk zijn. Daarom vindt Volt dat het belang van militairen in de Bestuursraad beter vertegenwoordigd moet worden.

In welke middelen zou de Krijgsmacht volgens u juist wel, of juist niet moeten investeren?

Naast personeel moet er geïnvesteerd worden in slagkracht, voorzettingsvermogen en uitbreiding van capaciteiten. Er moet geïnvesteerd worden in onder andere tanks, mobiele raket- en luchtdoelartillerie, inlichtingenvergaring, antiballistische raketten, specialistische wapensystemen voor het Special Operations Command en meer fregatten. (Semi-)autonome wapensystemen en kunstmatige intelligentie gaan een grote rol spelen in oorlogsvoering en zijn een deel van de oplossing voor het gebrek aan personeel en slagkracht. Desondanks is het belangrijk om deze systemen te reguleren in het internationale recht om een ‘race to the bottom’ scenario te voorkomen. Daarnaast dient er geïnvesteerd te worden in het cyber, informatie en ruimte-domein. Al deze middelen moeten zoveel mogelijk op Europees niveau ontwikkeld, gecoördineerd en ingekocht worden. Alleen door serieuze samenwerking en schaalvergroting kan de negatieve spiraal van minder materieel tegen hogere prijzen worden tegengegaan. De Europese Commissie dwingt hierbij materieelstandaarden af en het Coordinated Annual Review on Defence en PESCO van de EU worden ambitieuzer en bindend.

Wat wilt u in het algemeen nog opmerken ten aanzien van de Krijgsmacht in het algemeen en het Defensiepersoneel in het bijzonder?

Dat wie wij zijn, en de manier waarop wij met elkaar samenleven in Nederland en Europa, onmogelijk is zonder de mensen van defensie. Dit tonen zij keer op keer aan, zowel zichtbaar als onzichtbaar, en daar is Volt hen zeer dankbaar voor.

Veiligheid is niet links of rechts, maar gaat ons allen aan.

Volt is een pan-Europese partij die meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. Volt ziet dat veel uitdagingen de natiestaat te boven gaan. Grensoverschrijdende problemen vragen om grensoverschrijdende oplossingen. Defensie is bij uitstek een organisatie die te maken heeft met grensoverschrijdende problemen. Rusland voert een schaduwoorlog aan de randen van de Europese Unie en een informatieoorlog daarbinnen, China treedt steeds assertiever op en instabiliteit in Afrika en het Midden-Oosten brengt migratiestromen op gang. Daarnaast kan Amerika niet meer én Europa verdedigen én China bedwingen. Kortom, het is tijd dat Europa de eigen broek op gaat houden. Daarom pleit Volt voor een stevige Europese pilaar binnen de NAVO, die indien nodig zelfstandig kan opereren. Dit betekent vergaande samenwerking tussen Europese krijgsmachten en defensie-industrieën, op basis van een gezamenlijk buitenland- en veiligheidsbeleid. Nederland kan echter onmogelijk haar deel doen als de krijgsmacht geen mensen en geen materieel meer heeft. Daarom wil Volt de komende jaren concentreren op het behouden en werven van personeel, maar vooral ook het verhogen van het defensiebudget naar tenminste de afgesproken 2% in 2024.

Verantwoording
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 stelt het Defensie Platform aan alle politieke partijen dezelfde vragen over Defensie. De antwoorden worden zonder redactionele tussenkomst gepubliceerd. Hiermee biedt het Defensie Platform politieke partijen de mogelijkheid om hun Defensie standpunten toe te lichten. Hebben wij nog geen contact opgenomen met jouw partij? Neem dan contact op met het Defensie Platform.

Foto: Defensie

2 reacties

  1. Dit interview getuigt van realisme , geo-strategisch inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel voor een veilig Nederland en Europa, en een blik op de toekomst.
    Complimenten, deze nieuwe partij verdient zetels in het parlement

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.