50PLUS: Budget Defensie naar 2% en Krijgsmacht moet meer zichtbaar zijn

Geplaatst door

Het Defensie-budget moet naar 2% van het BBP. Dat stelt 50PPLUS in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. De partij vindt wel dat bekeken moet worden of alle grondwettelijke taken nog actueel zijn. Verder moet de Krijgsmacht meer zichtbaar worden in de samenleving door concrete activiteiten.

Verschillende delen van Defensie zijn al gemoderniseerd maar er wordt nog steeds niet voldaan aan de NAVO-norm. Verder moeten we ons meer richten op de toekomst om klaar te zijn voor nieuwe dreigingen, zoals cyber warfare, maar ook op nieuwe technieken zoals drones.

 1. Hoe beschrijft u de huidige staat van de Nederlandse Krijgsmacht? En wat zou daar volgens u aan moeten veranderen?

Verder zou Defensie, wat uiteindelijk mogelijk een onderdeel is van het integraal veiligheidsconcept (zowel binnenlandse als buitenlandse veiligheid), deel uit kunnen maken van rampenbestrijding, terreurafhandeling e.d. In dit kader zou het voormalige Korps Mobiele Colonnes (KMC) een grote rol van betekenis kunnen spelen. In de huidige coronacrisis zien we dat hulporganisaties een beroep doen op de expertise die binnen Defensie aanwezig is. Het niet kletsen maar doen zit de medewerker van dit departement in de genen. Het opdoeken van dit onderdeel is een fout gebleken. Dit onderdeel, niet per se bij de Landmacht, kan in veel gevallen met de aanwezige kennis en kunde behulpzaam zijn. Bijkomend voordeel kan zijn dat de multi disciplinaire inzet van het KMC ook via andere kanalen kan bijdragen bij het halen van de NAVO-norm. Hetgeen betaald kan worden uit meer gestructureerde hulp nu voor rekening van budgetten van andere ministeries.

 • Hoe ziet u de rol van de Nederland in de wereld? En wat voor Krijgsmacht past daar volgens u bij?

Nederland is onderdeel van een steeds meer geïntegreerd in Europa. Internationale samenwerking is voor Nederland van groot belang, vindt 50PLUS. De NAVA blijft dé hoeksteen van het Nederlandse veiligheidsbeleid. Een betere afstemming en meer taakspecialisaties binnen Europese krijgsmachten is een belangrijk strategisch doel, maar een ‘EU-leger’’ is wat 50PLUS betreft niet aan de orde.

 • Volgens de Rekenkamer – en ook volgens minister van Defensie Bijleveld – kan de Krijgsmacht niet voldoen aan de grondwettelijke taken. Wat vindt u daar van? En wat moet er gebeuren om dat te veranderen?

Iedere staat moet zich aan de Grondwet houdt. Daarvoor moeten we kijken of de genoemde taken nog up-to-date zijn; daarop moet eventueel de Grondwet worden aangepast (via een snellere / slagvaardiger procedure). Vervolgens voorrang geven aan grondwettelijke taken; met bijbehorende financiële middelen.

 • Het huidige budget van Defensie is ongeveer 1,4% van het BBP. Binnen NAVO-verband is afgesproken dat er minimaal 2% van het BBP aan Defensie besteed moet worden, wat ook in 2014 is bekrachtigd door premier Rutte en de toenmalig minister van Defensie. maar tot op heden zijn we zelfs niet dichter bij het Europees gemiddelde gekomen. Vindt u dat het Defensiebudget verhoogd moet worden richting de 2%? En zo ja, welke concrete stappen stelt uw partij daarvoor voor?

Ja. Allereerst moeten we een gericht plan opstellen en dat een wettelijke basis geven. Natuurlijk moet het geld ergens vandaan komen, ook in een periode waarin tal van sectoren vragen om prioriteit. Dit vraagt ook in deze tijd om creatieve oplossingen. Veel geld wordt nu niet doeltreffend besteed. Mogelijk kan Defensie (tijdelijk) andere taken overnemen; bijvoorbeeld bij rampenbestrijding.

Er zou gezocht kunnen worden naar vormen van samenwerking zoals in Den Helder waar de marine en civiele brandweer samenwerken. Zorgt voor kennisoverdracht en budget besparing.

 • De Krijgsmacht heeft ongeveer 9.000 vacatures, waardoor 20% van de militaire functies niet vervuld is. Hoe zou dat probleem van de ondervulling volgens u opgelost moeten worden?

Om Defensie als aantrekkelijke werkgever neer te zetten, zou meer moeten worden gecommuniceerd over de huidige taken: rampenbestrijding, terreurbestrijding, medische voorzieningen in noodomstandigheden, hulpverlening (piraten, derde wereld), geavanceerd IT gebruik, niet alleen cyber warfare, maar ook bescherming.

 • In welke middelen zou de Krijgsmacht volgens u juist wel, of juist niet moeten investeren?

In principe is dit niet de goede vraag. Belangrijkste vraag is: wat willen we zowel nationaal als internationaal doen en bereiken? Dat dient eerst uitgekristalliseerd te worden.
In antwoord op de vraag; eerst moeten we kijken naar de grondwettelijke taken en het strategisch concept. Dat laatste in overleg met EU en NAVO, de weg naar taakverdeling. Daarbij op terreinen waar Nederland meerwaarde heeft (radar, communicatie, onderzeeboten, water management). In ieder geval niet: landoorlog (tanks); wel: cyber warfare.

 • Wat wilt u in het algemeen nog opmerken ten aanzien van de Krijgsmacht in het algemeen en het Defensiepersoneel in het bijzonder?

Defensie is een waarde(n)vol apparaat dat keer op keer zijn functie bewijst (slagvaardig, logistiek, grootschalige operaties e.d.) maar nog steeds niet voldoende wordt onderkend. Defensie moet meer zichtbaar worden in de samenleving, niet zozeer door open dagen e.d. maar door concrete activiteiten (zoals nu, tijdens de coronacrisis).

Verantwoording
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 stelt het Defensie Platform aan alle politieke partijen dezelfde vragen over Defensie. De antwoorden worden zonder redactionele tussenkomst gepubliceerd. Hiermee biedt het Defensie Platform politieke partijen de mogelijkheid om hun Defensie standpunten toe te lichten. Hebben wij nog geen contact opgenomen met jouw partij? Neem dan contact op met het Defensie Platform.

Eén reactie

 1. Ik sta voor de volle honderd procent achter de 2 procent norm. Het mag van mij ook 4 procent zijn. Eindelijk schijnt iedereen wakker te worden!
  1: Zo snel mogelijk zes nieuwe supermoderne onderzeeboten aanschaffen.
  2: De modernste luchtafweerinstrumenten in grote hoeveelheid aanschaffen.
  3: Het aantal JSF’s optrekken naar 80 toestellen. Of 40 nieuwe Rafale-toestellen erbij.
  4: Acht nieuwe super fregatten bestellen.
  5: Landmacht blijven uitrusten met de modernste wapens.
  6: Korps Commandotroepen, Mariniers en luchtmobiel handhaven of versterken.
  7: Samenwerkingsvormen intensiveren met de buurlanden. Blijven werken aan een sterke NAVO. Amerika blijft
  onze verzekering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.