‘Meer urgency nodig voor vulling Defensie Begrotingsfonds’

Er komt meer geld voor Defensie en er komt een Defensie Begrotingsfonds waarin geld wordt gestopt voor meerjarige projecten. Dat is goed nieuws voor Defensie, maar toch zijn er kanttekeningen zegt captain of industry Pieter Haitsma Mulier, CEO van RevoluGen, Mulier Capital en reserve-luitenant-kolonel der Cavalerie: ‘Het duurt anderhalf jaar voordat het investeringsfonds is gerealiseerd. Dat betekent dat er geen huidige politieke urgency is, maar die urgency is wel nodig’.

‘Aan elk feest komt een eind’

Haitsma Mulier maakt zich bezorgd dat de economische groei de komende jaren gaat afnemen, en dat we over een jaar een nieuwe recessie kunnen krijgen. Feiten waar hij zijn stelling op baseert zijn: De Amerikaanse aandelenindex die een record boekte voor de langste bullmarkt (omhoog zonder 20%-correcties), het economisch herstel in de VS is met 40 kwartalen groei op een rij het langste herstel ooit, en de werkloosheid staat op het laagste niveau in 50 jaar. ‘Aan elk feest komt op een gegeven moment een eind’, zegt Haitsma Mulier, ‘Vandaar dat we niet te lang kunnen wachten op het Defensie Begrotingsfonds. Want als die recessie er komt, zou het te laat zijn om het fonds te vullen.’

‘Niet verder uithollen’

Haitsma Mulier is bang dat het verleden zich herhaalt en dat Defensie weer het kind van de rekening wordt. Terwijl het Defensie Begrotingsfonds volgens hem wel van het grootste belang is: ‘Het zijn nu vette economische jaren, waarin het Defensie Begrotingsfonds gevuld zou moeten worden. Dit stuurt ook een goede boodschap uit voor de politieke wil voor de wederopbouw van de Krijgsmacht, immers is er nu een begrotingsoverschot en niemand kan voorspellen of er de komende jaren nog economische groei blijft. Het is dus verstandig om de verzekeringspolis die Defensie is, niet nog verder uit te laten hollen door de politiek.’

Pieter Willem Haitsma Mulier
Pieter Willem Haitsma Mulier

Hij vervolgt: ‘Voor dit Defensie Begrotingsfonds en het vrijmaken van het BIV-budget hebben Ton Welter en ik ons via Coalition For Defense Europe (CFDE) met name in de weken voor 28 mei vorig jaar keihard ingezet. Zo zorgden we in die tijd onder meer voor publicaties in Elsevier en op het Defensie Platform. En de Tweede Kamer heeft toen op 5 juni 2018 ingestemd met de installatie van zo’n Defensie Begrotingsfonds. Daarmee kan Defensie meerjarige verplichtingen aangaan en zaken financieren, over de hoofden van regerende kabinetten heen. En zo kan de Krijgsmacht echt weer gaan opbouwen.’

Lange aanbestedingen

Maar er zijn ook beren op de weg, die de opbouw bemoeilijken. De lange en onflexibele aanbestedingstijden zijn de reserve-overste een doorn in het oog. ‘Mede door de trage aanbestedingen krijgt Defensie het geld niet op. En in de wandelgangen van de Tweede Kamer klinken al geluiden om het geld dan maar aan andere domeinen te geven.’ Die geluiden worden door diverse andere bronnen aan het Defensie Platform bevestigd. Er bestaat nu niet zoiets als het aanleggen van een spaarpot door ministeries. En juist het Defensie Begrotingsfonds moet daar verandering in brengen.

CDS Bauer

Ook CDS luitenant-admiraal Rob Bauer wees al op de lange aanbestedingstijden (bijvoorbeeld 7 jaar voor nachtzichtkijkers, die dan bij levering alweer verouderd zijn) die de slagkracht van de Krijgsmacht ondermijnen en de noodzakelijke mogelijkheid om snel noodzakelijke grote aankopen te doen, te niet doen.

Oplossingsrichtingen

Volgens Haitsma Mulier zou daarom de aanbestedingswet aangepast moeten worden. Hij zegt: ‘Dat zou staatssecretaris Barbara Visser kunnen doen, want zij is verantwoordelijk voor materieel en personeel bij Defensie.’ Maar daarnaast zijn er volgens hem nog andere oplossingsrichtingen: ‘Je kunt denken aan wat Frankrijk doet: het merendeel van je materieelbehoefte als ‘urgente operationele behoefte’ verklaren. Je kunt ook de verwervingsorganisatie weer decentraliseren, zodat de commandanten van de Krijgsmachtdelen weer verantwoordelijk worden. Verder zou je nog meer raamcontracten op kunnen stellen, zodat je producten en diensten sneller kunt afroepen, omdat je niet elke keer een nieuw contract hoeft te tekenen. Maar ook zou je kunnen kiezen om van materieel met veel techniek elk jaar 10% te vervangen, in plaats van elke 10 jaar 100% vervangen.’

Nog meer te winnen

Leopard 2 A6 (foto: ministerie van Defensie)
Leopard 2 A6 (foto: ministerie van Defensie)

Op verschillende manieren valt er voor Defensie nog veel te winnen zegt Haitsma Mulier: ‘Het Defensie Begrotingsfonds valt daaronder, maar ook de BIV-bijdrage (Budget Internationale Veiligheid). Bij CFDE begrepen we al jaren niet waarom dit, en ook nog andere posten zoals € 600 miljoen BTW en de UGM-heffing van €180 miljoen (Uitkering Gewezen Militairen) werden opgeteld werd bij het Defensiebudget. En die BIV-bijdrage was ook al 59,5 miljoen per jaar. Als cavalerist denk ik dan: dit had een half tankbataljon gescheeld, maar die tanks hebben we verkocht aan Finland.

‘Maar’, zo besluit hij, ‘In ieder geval is het BIV-budget weer vrijgekomen voor Defensie, en komt er nu een Defensie Begrotingsfonds. De politiek moet zich dan wél realiseren dat het fonds snel gevuld moet gaan worden.’

Door: Eduard van Brakel