Koninklijke Militaire Academie

Traditie en Respect, het zijn maar Woorden

Geplaatst door

Na de geslaagde reünie die in 2015 op ons aller Kilacadmon met een deelname van meer dan 80-% van ons instromingsjaar 1968 en asymptoten 1967 (in het vervolg van de tekst benoemd als promotie 72), werd georganiseerd, heb ik als één van de organisatoren voor de volgers van het ON, een kort verslag geschreven om andere promoties te informeren en te helpen die van plan zouden zijn hun nostalgisch samenzijn op de KMA te organiseren.
We zijn met dit artikel niet zorgvuldig genoeg geweest: en plaatsten deze Rectificatie >>>
 

Reactie KMA:

Het artikel van heer Remouchamps is voor zijn eigen rekening. De commandant van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA)  en de commandant van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) zijn verbaasd door de strekking van het artikel. De Reuniecommissie van de lichting, waarvan de heer Remouchamps deel van uitmaakt, heeft namelijk eind mei j.l. zelf besloten om af te zien van de samenkomst van hun lichting en de jongstejaars.
Na publicatie van het artikel is door de NLDA contact opgenomen met de voorzitter van de Reuniecommissie. Doel hiervan was om meer beeld te krijgen bij de strekking van het artikel. De voorzitter heeft zelf aangeven zich te distantiëren van het artikel. Commandant NLDA en KMA zijn voornemens om de heer Remouchamp uit te nodigen voor een gesprek, om zodoende in een constructieve sfeer met elkaar van gedachte te wisselen.
Vervolg artikel
Omdat 2018 het jaar is waarin wij als eerstejaars 50 jaar eerder door de Stadhouderspoort stuiterden, had ons jaar het plan opgevat om, in navolging van een al jarenlange traditie op het KIM, onze reünie te combineren met de instroom van de eerstejaars promotie 2018. Het plan was om de binnenkomst van de nieuwe eerstejaars bij te wonen en een “contactmoment” te organiseren waarbij de eerstejaars kennis konden maken met hun super-oudstejaars. Het zou bovendien een aanzet kunnen zijn voor een nieuwe traditie op de KMA.
In maart 2018 werd de KMA gevraagd of er ruimte in diens Jaarprogramma was om (een deel van) promotie 72 het intreden van de nieuwe eerste jaars cadetten lichting tijdens het ochtendappèl bij te laten wonen. Na het intreden en appèl zou de deputatie samen met de nieuwe eerste jaars gezamenlijk koffie drinken op de Grote Zaal. Na een contactmoment van maximaal twee uur zou promotie 72 het eigen programma weer gaan volgen. Om (voor de KMA leiding moverende redenen) schoof de KMA nomenclatura de beslissing voortdurend door naar Senaat, Cadetten bataljonsleiding en de leiding van de studierichtingen. Het grote probleem bleek het inpassen van het twee uur durende contact moment in het Jaarprogramma en het antwoord op de vraag welk deel van de KMA bevolking “uren” daarvoor moest inleveren.

Leiding KMA afwijzend

In april van dit jaar bleek al dat de KMA leiding afwijzend stond tegen het voorgelegde voorstel, Een definitief besluit was nog niet gevallen. Die viel pas na drie maanden. De KMA (niet duidelijk wie) de KMA personifieerde leiding, Senaat, Cadetten bataljon en/of Studie richting) schoof het voorstel van tafel, omdat

  • Het volume eerstejaars cadetten exponentieel gegroeid was van 450 naar 600 en het aantal kaderleden om dat volume op te vangen en tijdens het contact moment te begeleiden, te beperkt was om dat binnen twee uur voor elkaar te boksen.
  • De fase van “feesten en partijen” voorbij! bleek te zijn en de aandacht moest worden gericht op de opleiding. Er was dientengevolge geen tijd en ruimte voor het voorgestelde contactmoment.

Was die laatste reden al merkwaardig te noemen, stuitend was het opgebrachte derde argument. De KMA-leiding  had moeite met het contactmoment tussen instromers 1968/asymptoten 1967 en instromers 2018, omdat – en nu komt het –  het niet wenselijk zou zijn om eerstejaars 2018 te confronteren met het gedachtegoed en operationele ideeën van de promotiejaren tussen 1968 en heden. Die uitspraak suggereerde dat de KMA leiding bang was dat de nieuwe lichting wel eens besmet zou kunnen worden met in hun ogen een onjuiste tekening van doel en taken van de Nederlandse Krijgsmacht. Immers het gros van de leden van de deputatie had zijn loopbaan/carrière moeten invullen en opbouwen in de Koude Oorlog periode en de huidige taken en missies van de Krijgsmacht hadden amper enige raakvlakken met die periode voor de val van de Berlijnse Muur, implosie van de Sovjet Unie en uiteenvallen van het Warschau Pakt.  Het gebrek aan respect druipt van de KMA handelwijze af.

KMA gaat voorbij aan kennis die gemist wordt

Volgens de KMA leiding heeft het “moderne” optreden van de Krijgsmacht dus weinig te maken met het Grootschalige Optreden uit de Koude Oorlog, waarbij die leiding blijkbaar snel voorbij wenst te gaan aan de karakteristieken van het operationele optreden in het Midden Oosten, het Balkan schiereiland en Oost Oekraïne. Ook gaat de KMA voorbij aan de steeds luider wordende roep om expertise in het optreden van gemengde eenheden en teams waarin diverse wapensystemen met hun eigen uiteenlopende karakteristieken de noodzakelijke gevechtskracht genereren voor de bestrijding van de tegenstander op het gevechtsveld.. Een gevechtsveld dat gelijksoortige karakteristieken bezit als die uit de WO II (Noord Afrika) en Koude Oorlog (Oost Oekraïne). Kennis die in het “moderne operationele optreden” schaars is en node gemist wordt. Vandaar de roep om post actieve militairen met die kennis en ervaring

Onjuiste kompasrichting

Informatie op basis van vraag en antwoord blijkt in de ogen van de KMA leiding onnodig en ongewenst te zijn. De frisse eerstejaars zou in een onjuiste kompasrichting getuurd kunnen worden en dat moet blijkbaar vermeden worden. Dat een deel van promotie 72 méér dan eens in het kader van de uitvoering van de “nieuwe politieke“ gedachtengang, gezagsgetrouw en met volle inzet heeft deelgenomen aan vredesoperaties in Libanon, Golan hoogte, Cambodja, Sinai, Bosnië, Kosovo, Irak en Afghanistan, wordt blijkbaar gemakshalve vergeten. Dat een jaargenoot opgeklommen is tot de tweede man van de NATO en een jaar lang zijn diensten voor de NATO in Kaboel heeft vervuld, legt vermoedelijk nauwelijks enig gewicht in de schaal.
De beslissing om niet op het voorstel in te gaan, is te billijken; de argumenten om dat voorstel van tafel te vegen, absoluut niet. Vertegenwoordigers van de NDA en KMA die op de sociale media regelmatig het woord respect en traditie in de mond nemen, bevestigen dat het inderdaad maar woorden zijn. Zij deinzen ervoor terug om aan die twee termen daadwerkelijk inhoud te geven. Het kost blijkbaar te veel moeite en energie om die invulling tastbaar te maken. De suggestie dat de frisse eerstejaars wel eens besmet kunnen worden met ongewenste ideeën, gedachten en uitspraken van post actieve officieren is een belediging voor de intelligentie, inzet, loyaliteit en onbaatzuchtige instelling van post actieve officieren met 35 plus dienstjaren in de binnenzak.

In het verkeerde keelgat

De onwil van de KMA leiding om oudere instromingsjaren resp. promoties de gelegenheid te bieden kennis en ervaring uit te wisselen met frisse instromingsjaren is in ieder geval bij veel van ons in het verkeerde keelgat geschoten. Dat is de reden geweest om post actieve collega´s te informeren die het plan hebben opgevat een soortgelijke bijeenkomst te organiseren en inhoud te geven aan een nieuwe traditie voor de KMA in lijn met die door Commandant NDA luid toegejuichte traditie van het KIM,. Wellicht kan door onze ervaringen een eventuele teleurstelling bij het organiseren van bijeenkomsten op het Kasteel voorkomen worden. Wellicht is het een aanzet om een dergelijke bijeenkomst op een andere manier te benaderen.
Traditie en Respect het zijn in de mond van sommige actieve segmenten maar holle woorden.
Door: Victor Remouchamps

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.