'Met mij valt niet te spotten'

Geplaatst door

De vrees dat Trump zijn oren zou laten hangen naar de wensen van Poetin en het gevoerde westerse sanctiebeleid tegen Rusland zou verzachten, was maandenlang een van de politieke speerpunten van de Democratische Partij. Op diverse manieren is geprobeerd om een samenzwering Trump-Moskou bloot te leggen. Tot op heden hebben een door de DNC geïnitieerd CIA-FBI onderzoek in het tweede halfjaar van 2016 en – sinds de inauguratie van Trump – diverse onderzoeken door het Congres, geen enkel bewijs geleverd dat er inderdaad zo´n relatie heeft bestaan. De hoop van de Democraten is nu gevestigd op de Special Counsel van Mueller en het effect van twee boeken (Michael Wolff en James Comey) op de geloofwaardigheid van Trump als president, om de roep om afzetting luider te laten klinken.

Door: Victor A.C. Remouchamps.
Luitenant-kolonel der Artillerie (b.d.)
Militair en politiek analist, April 2018

Special Counsel

In een groot aantal artikelen is het partijdige karakter van deze Counsel helder uiteengezet. Niet alleen is het feit dat de Counsel, gevuld met hoofdzakelijk Democratische Obama-loyalisten, aan de kaak gesteld, maar ook het gegeven dat de opdrachtgever – plaatsvervangend DOJ[1] Rosenstein – niet helder heeft verwoord wat feitelijk onderzocht moet worden. Mueller kan daardoor rustig zijn eigen kompasrichtingen schieten en dat blijkt uit de spaarzame “Russian collusion” aanklachten of klachten die uit de Counsel zijn gerold. Door het gebrek aan het gewenste succes groeit de vrees bij de DNC[2] dat Mueller óf zelf de handdoek in de ring gooit óf gedwongen wordt de Counsel op te heffen of door de president bedankt wordt voor zijn diensten. Die vrees wordt gematerialiseerd door een poging een twee-partijen Congres-decreet op te stellen en te publiceren om een gedwongen opstappen van Mueller c.s. te voorkomen. Vermoedelijk zullen media en Amerikaanse samenleving nog maanden ‘verwend’ worden met het relatieve onvermogen van de Special Counsel.

Boeken  

De hoop dat twee boeken het imago van Trump zodanig zullen beschadigen, dat de Amerikaanse samenleving het afzetten als de enige optie ziet, kunnen de Democraten rustig laten varen. Michael Wolff is door de rechts en de linkse schrijvende media en uitzendgemachtigden al ontmaskerd als een oplichter en leugenaar, en de inhoud van zijn boek is gekwalificeerd als een roddel- en achterklapproduct. Het is goed verkocht! Dat wel! En dat was ook het enige vertrekpunt van deze beroepsintrigant.
De leaker in chief; James Comey, komt met zijn boek over m.n. Trump. Hoewel hij door een onstuimig media-offensief probeert zijn imago als most honorable man on earth inhoud te geven, zijn de media al begonnen met het onderuit halen van het gros van zijn beweringen. In de achterliggende maanden is bewezen en bevestigd dat deze honorable persoon de samenleving een aantal keren bij de neus heeft genomen:

  • Hij heeft erkend vertrouwelijke informatie uit gesprekken met zijn president via een tussenpersoon naar de media te hebben gelekt;
  • Het is bevestigd dat het door hem ondertekende initiële FISA[3]-verzoek en drie verlengingen, om personen uit de inner circle van Trump te monitoren en af te luisteren, op basis van het uitermate dubieuze dossier Steele is gebeurd;
  • Hij heeft de rechters van de FISC niet geïnformeerd over de dubieuze inhoud van het Steele-dossier, noch over de relatie van de opsteller met DNC en de Clinton-campagne;
  • Hij heeft weggekeken bij wetsovertredingen door Clinton;
  • Hij heeft diverse keren Congrescomités tijdens hoorzittingen misleid en zelfs meineed gepleegd;
  • Hij heeft ondanks waarschuwingen dat het Warrantless Surveillance Program van de FBI ineffectief was, het programma doorgezet;
  • Hij heeft zijn boek niet voor publicatie aangeboden voor inzage door de Inlichtingengemeenschap, want “Former FBI agents and officials intending to write books concerning their tenure are customarily required to submit the entire transcript for pre-publication review“;
  • Hij heeft niet kunnen verklaren waarom hij gesprekken met Trump wel in memoranda heeft vastgelegd en gelekt en bij de interviews met Clinton over haar ongewenste privé server gebruik zo´n papieren spoor volstrekt achterwege heeft gelaten.

De FBI en diverse Congrescomités hebben de memoranda die Comey over diverse onderwerpen schreef en aan de media heeft doorgegeven, bestudeerd. Beide instituties hebben vastgesteld dat sommige memoranda geclassificeerde informatie bevatten. Het lijkt steeds aannemelijker dat hij samen met Brennan (voormalig Directeur CIA, Obama en Clinton loyalist), Clapper (voormalig Hoofd DNI[4], Obama en Clinton loyalist), McCabe (onlangs ontslagen plv. waarnemend Directeur FBI; Obama en Clinton loyalist) aangevuld met Susan Rice (Obama Ambassadeur bij de VN en Nationale Veiligheidsadviseur) en Loretta Lynch (Obama Attorny General) deel uitmaakt van de anti-Trump bovenlaag van een structuur die kenners als de Deep State zijn gaan beschouwen Er zijn genoeg redenen om een justitieel onderzoek naar Comey in te stellen.
Wat nou honorable? Net als het boek van Wolff wordt Comey´s vertaling van realiteit en waarheid door de media gekwalificeerd als roddel en achterklap.

Ik doe wat ik zeg

 In tegenstelling tot Obama heeft Trump bevestigd dat hij doet wat hij zegt en belooft. Rusland en Syrië hebben dat inmiddels op een hardhandige wijze moeten ervaren.
Trump heeft de Amerikaanse bijdrage aan de westerse sancties tegen Rusland twee maal verscherpt, een aantal Russische functionarissen uitgewezen en het Russsiche consulaat in San Francisco laten sluiten. Als onderbouwing van de beslissing liet de regering Trump weten dat “The sanctions were not aimed to punish Moscow for any particular event, but are instead a broader measure aimed at the totality of the Russian government’s ongoing and increasingly malign activities in the world.” Bovendien werd een aantal organisaties en firma’s aan de bestaande zwarte lijst toegevoegd.[5] Deze maatregelen resulteerden al na één dag in een Russisch verlies $ 16 miljard.[6] Het gevolg was dat Deripaska, Rotenberg en energiebedrijven als Gazprom[7] alsmede de wapen- en metaalindustrie hard getroffen werden. Een aantal raakte daardoor in grote financiële nood en het toch al in grote moeilijkheden verkerende Russische Ministerie van Financiën moest inspringen om een omvallen van de betrokken bedrijven te voorkomen. Door gekunsteldheden kwam de roebel opnieuw onder druk te staan en de valutakoers daalde ten opzichte van de dollar met 3%. De grootste Russische bank, de SBER bank waar een groot deel van de spaartegoeden van Iwan en Natasja zijn ondergebracht, moest 17% van de waarde van haar aandelen inleveren.
In het Midden Oosten heeft Trump een aantal piketpalen geslagen en rode lijnen getrokken. Vermoedelijk hebben de strijdende partijen met de besluiteloze Obama nog steeds op het netvlies, ietwat meewarig naar die inspanningen gekeken. Ze zullen inmiddels begrepen hebben dat Trump een andere doortastende en ik doe wat ik zeg type is, dan de orerende Obama.  Syrië is tot twee maal toe bestraft voor het gebruik van chemische strijdmiddelen om de strijd op het Syrische gevechtsveld definitief in het voordeel van Damascus af te sluiten. Eerst werd de inzet van chemische strijdmiddelen in Khan Sheikoun bestraft met een kruisraketaanval op de luchtmachtbasis Shayat. De uitvalsbasis van platformen die de aanval op Khan Sheikoun hebben uitgevoerd. Na de aanval zijn vaten met vermoedelijk chemische strijdmiddelen gefotografeerd op de basis.
Onlangs werd het gebruik van chemische strijdmiddelen in Douma, een buitenwijk van Damascus, door een gecombineerde westerse aanval op drie posities bestraft.
De onafhankelijke onderzoeksorganisatie Bellingcat heeft foto’s getoond, die aan duidelijkheid niets te wensen overlieten. Op een van de foto´s van de Witte helmen organisatie zijn gele gascilinders met chloride te zien, die op het dak van één van de getroffen appartementsgebouwen zijn gevonden. Syrische spotters hebben twee MI-8 HIP helikopters van de luchtmachtbasis Dumayr zien opstijgen, die 30 minuten voor de aanval richting Douma vlogen. Die helikopters werden kort voor de inzet gezien boven het getroffen stadsdeel. Dat helikoptertype is ook in november 2016 waargenomen, toen gasaanvallen op door rebellen gecontroleerde gebieden werden gelanceerd. Natuurlijk betwist Moskou de echtheid van de foto´s en de correctheid van de waarnemingen door Syrische spotters. De Russische staatsmedia werden gebruikt om dat herhaaldelijk te benadrukken.
Gelet op de merkwaardige berichtgeving hierover door de Nederlandse “kwaliteits-media”, hebben die de gemanipuleerde informatie van RT en Sputnik dankbaar gekopieerd.

Harde Tijden voor de DNC, Moskou en Teheran?

Binnen Democratische kringen kon men na de laatste raketaanval op doelen in Syrië, geluiden horen dat de President roque was gegaan, door het Congres niet meer in de hand gehouden kan worden en met een te gestrekt been op de Russische tegenstander was ingegaan.
Van Trump “de trekpop van Poetin, die zijn oren naar de wensen van Moskou zou laten hangen”, waait de wind nu ineens uit een tegenovergestelde richting zoals de bijgaande cartoon getuigt. Wanneer de Democraten plotseling een goede verhouding met Moskou propageren, dan zullen ze gelet op de uitspraken van Nikki Haley in de Veiligheidsraad, zich nog een keer schrap moeten zetten. Haley gebruikte harde teksten om Rusland, Iran en Assad op het criminele karakter van hun daden te wijzen en beloofde dat Rusland door diens stemgedrag in de Veiligheidsraad[8] op een hernieuwde overweging van het Amerikaanse sanctiebeleid kan rekenen.

Het Obama-tijdperk is passé

In de achterliggende maanden heeft Trump bevestigd dat in Washington een andere wind is gaan waaien. Zijn binnenlandse en buitenlandse politieke opponenten moeten daarvan toch echt overtuigd zijn geraakt. In Amerika zullen de Democraten hun speerpunten moeten aanpassen om bij de midterm-verkiezingen niet in de eigen valkuilen en hinderlagen te vallen. Dit betekent dat de partij definitief afscheid zal moeten nemen van de Russia Collusion en andere wegen moet gaan bewandelen om de bestaande kloof tussen het Witte Huis en het Republikeinse deel van Capitol Hill te vergroten door meerdere Republikeinse Senatoren tijdelijk aan hun zijde te krijgen.
Ook Rusland en Iran zullen gezien de islamitische “herstyling”-inspanningen van Saoedi Arabië en de afkalvende steun voor de door Abbas gewenste invulling van de Palestina-problematiek, hun pionnen moeten verzetten. De geplande ontmoeting tussen Trump en Poetin kan een indicatie geven of en zo ja in hoeverre, Poetin zijn speerpunten heeft verlegd. Ongetwijfeld zal Trump met de onverzettelijke realisten[9] aan zijn zijde, Ruslands destabiliserende rol in het Midden Oosten, Oekraïne, de Baltische staten en Noord Korea aan de kaak stellen. De vraag is of Poetin buigt, wat betekent dat zijn buitenlandbeleid op de schop zal moeten gaan. Dit zal dus niet gebeuren, omdat in het verlengde ervan hij daarmee bevestigt in de achterliggende vijf jaar ten onrechte offers aan de doorsnee Rus te hebben gevraagd. Dat zal de onrust in Rusland doen oplaaien en dit is het laatste wat de beleidvoerders in het Kremlin voor ogen hebben.
De eerste top tussen beide heren zal een moeizame vertoning worden, waarbij niet kan worden verwacht dat ten oosten van het voormalige IJzeren Gordijn veel water in de wijn wordt gedaan. Het spanningsveld in de grensgebieden van NAVO-lidstaten met Rusland en in het Midden Oosten zal dientengevolge niet gereduceerd worden.
Door: Victor A.C. Remouchamps.
Luitenant-kolonel der Artillerie (b.d.)
[1] DOJ = Department of Justice
[2] DNC Democratic National Committee
[3] Foreign Intelligence Service Act (1978) (“FISA”) is een federale wet van de Verenigde Staten, die procedures voorschrijft voor het fysieke en elektronische toezicht op en het verzamelen van “buitenlandse inlichtingeninformatie” tussen “buitenlandse machten” en “agenten van buitenlandse machten” verdacht van spionage of terrorisme.
[4] DNI: Director National Intelligence. De overkoepelende organisatie van alle Amerikaanse Intelligence diensten.
[5] AGROHOLDING KUBAN (O.V. Deripaska) BASIC ELEMENT LIMITED (O.V. Deripaska) B-FINANCE LTD, (O.V. Deripaska), EN+ GROUP PLC, (O.V. Deripaska), GALLISTICA DIAMANTE, AZ GROUP, (O.V. Deripaska), GAZPROM BURENIE, (I.A. Rotenberg), JSC EUROSIBENERGO, (O.V. Deripaska) LADOGA MENEDZHMENT,( NK.N. Shamalov) NPV ENGINEERING OPEN JOINT STOCK COMPANY, (I.A. Rotenberg) RENOVA GROUP, (V.F. Vekselberg) OSOBORONEKSPORT OAO, RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION, RUSSIAN MACHINES (V.O. Deripaska) UNITED COMPANY RUSAL PLC
[6] Volgens het Russische financiële dagblad Vedimosty Daily bedroeg het gecumuleerde verlies $ 32,5 miljard.
[7] Vooral de aluminiumfabrikant Rusal van Deripaska moest het ontgelden. Amerika is zeer geïnteresseerd in de aluminiummarkt.
[8] Rusland heeft zes keer voorstellen in de VN om het gebruik van chemische wapens aan banden te leggen, met een veto getroffen.
[9] Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton, kandidaat-minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en minister van Defensie James Mattis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.