Nederland, word toch eens wakker!

Geplaatst door

Ook Nederland moet verder in Europa en in deze turbulente en gevaarlijke wereld op zoek nar een nieuw evenwicht. Hoe dan? De luiken open, achter de dijken vandaan, ophouden met navelstaren.

1. Wil Nederland eer een gezaghebbende en invloedrijke rol spelen in Europa, dan zal allereerst de commitment voor een moderne, wereldwijd inzetbare Krijgsmacht, met kracht en overtuiging ter hand moeten worden genomen. Alleen dàn, kan Nederland als volwaardige, betrouwbare en consistente bondgenoot als gesprekspartner bij de NATO aan tafel komen. Dan pas kan er gesproken worden over eventuele ‘ taak specialisatie’, operationele samenwerking, trainingen, oefeningen en last but not least de gezamenlijke ontwikkeling met NATO Partners en Industrieën van nieuwe wapensystemen en aanschaf daarvan.
2. Nederland zal als middelgrote Europese natie met ruim 18 miljoen inwoners zijn verantwoordelijkheid voor Europa moeten nemen.  Weg met het ‘Calimero’ en ‘Free Rider‘ gedrag, Nederland is geografisch klein, maar groot in het buitenland. Onze welvaart is voor een groot deel afhankelijk van export en internationale handel over alle wereldzeeën.
Die zal Nederland binnen NATO verband als maritieme natie moeten beschermen met een sterke, wereldwijd inzetbare Marine.
3. Nederland zal binnen Europa als een der Founding Fathers van de EEG, nu dan de EU , zich overtuigend Europees moeten opstellen, niet slechts voor economisch gewin.
Het inleveren van een beperkt deel van onze soevereiniteit is de prijs die Nederland moet betalen voor het behoud van a secure and prosperous Europe.
4. ‘Alleingang‘ van Nederland in de 21e eeuw is volstrekt utopisch. Om die reden, zal ons Koninkrijk weer een leidende rol moeten spelen voor al die kleinere Europese landen, zowel in politiek, economisch als militair opzicht. Wij deden dat in vroegere tijden ook, maar helaas, de eenzijdige gerichte blik op de economie en financiën heeft Nederland op een dwaalspoor gebracht.
5. De Nederlandse regering zal A Grand Strategy voor de 21e eeuw moeten presenteren aan zijn kiezers.  In deze Grand Strategy zal de positie van Nederland als maritieme -, en handelsnatie, duidelijk gedefinieerd moeten worden, zowel voor Nederland, Europa, als wereldwijd.
Ons Buitenlands-, en Defensie Beleid met een daarop afgestemde Krijgsmacht,  (her)inrichting van ons ‘economisch verdienmodel‘, ons Onderwijs, Research & Development,
het behoud van maatschappelijk solidariteit in onze samenleving,  Kunst & Cultuur, zo bepalend voor onze identiteit, zijn allemaal onderdelen van deze Grand Strategy.
Met zo’n Grand Strategy is Nederland voorbereid op de komende ontwikkelingen, en voorkomt daarmee dat zij als  ‘Calimero en Free Rider‘ natie wordt weggezet aan de zijlijn.
6. De Trans-Atlantische connectie met het Amerika van nu, staat onder druk, wat als deze, voor Nederland, wegvalt? Nederland, als partner binnen de Benelux, zal zijn bondgenoten moeten vinden in de landen uit Noord West Europa, en mogelijk een aantal uit Midden-, en Oost Europa, om straks tegenwicht te bieden aan de as Frankrijk-Duitsland.
Europa en – dus Nederland – , staat op een tweesprong: óf wij gaan met zijn allen achteruit met alle nadelige consequenties van dien, óf we gaan vooruit naar een verenigd en sterk Europa. Een vernieuwd en inspirerend Europa dat zal overleven in de 21e eeuw,
En, een lichtgevend voorbeeld zal zijn voor de wereld, zoals zij dat vanaf de Verlichting & Renaissance is geweest.
Nederland, word toch eens wakker. Een nieuwe dag, een nieuwe eeuw, een nieuwe toekomst is aangebroken. Stop met dromen, gooi die stoffige, benauwende gordijnen open, laat het zonlicht binnen, haal diep adem, en ga aan het werk.

Ton Welter
Ton Welter

Door: Ton Welter 
Voorzitter Coalition for Defense

2 reacties

 1. De F35 in Italië laten bouwen. De Fyra achterna in hetzelfde bedrijf. Zullen we ons dan maar gelijk overgeven? Die Italiaanse marine helikopters waren ook alleen ramp.

 2. Volledig mee eens, mooi verwoord.
  Helaas word defensie nog steeds als kostenpost gezien door zowel de politiek als “Henk en Ingrid”, en niet als vitaal onderdeel van de “3D approach” (Defence/Diplomacy/Development) dat nou eenmaal geld kost en een overheids-taak is als onderdeel van *any* Strategy, “Grand” of andersinds. Zelfs met de huidige toegezegde extra middelen is de huidige piek een tijdelijke die altijd later dubbel zal worden terug gevorderd, en geen politicus die dan al te enthousiast zal protesteren. Het is niet anders.
  Een diepere EU/NAVO integratie tot op het niveau van de uitstekend samenwerkende UK/NL-LF en wat mindere GE/NL Corps HQ is prima, maar het overgeven van de “go/no go” beslissing over het uitsturen en (ernst) inzet van eigen troepen in “Verweggistan” zal een heikel obstakel blijven voor de verschillende nationale parlementen, aangezien een eenduidig Europees buitenlands beleid een utopie is (en mijnziens ook hopelijk blijft).
  Daarnaast is en blijft het ontzettend moeilijk om voldoende (technisch) personeel voor de Krijgsmacht te vinden en te behouden. Een minimale “bottom up” sterkte van 75,000 mannen en vrouwen, waarvan 55,000 militairen en 20,000 burgers (waarvan 30,000 militair inzetbaar) zou op papier mogelijk moeten zijn, maar is schier onmogelijk zeker met de verbeterde economie.
  Ik ben het zeker met u eens dat Nederland weer “het kleintje onder de groten” moet worden, met een bijpassende internationale rol, verwoord in een “Grand Strategy for all to see”. We moeten onze plaats aan de internationale tafel ” heroveren” zodat er niet over, maar met ons gepraat wordt.
  Met vr. gr.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.