Wanneer leert de politiek dat Defensie geen noodzakelijk kwaad is?

Geplaatst door

Als een der 10 rijkste landen ter wereld, 16e economische natie , 7e exportland en 3e investeerder in de USA, wanen wij ons veilig in onze weelde, ver weg van al het geweld dat op en in Europa op ons afkomt.

Door: Ton Welter, voorzitter Coalition for Defense
Ik ben bang dat onze politici amper beseffen wat er gebeurt. Er wordt immers vooral over welzijn en welbevinden gesproken, maar zonder veiligheid is daar geen sprake van. Regeren lijkt voor hen voornamelijk het behagen van de kiezers. Naarmate ze vaker verliezen, staan ze meer te kwispelen. Maar het gebrek aan vertrouwen bij de kiezers wordt daardoor juist versterkt. De kiezer verwacht leiderschap die de problemen benoemt en aanpakt, zeer zeker waar het Defensie en Veiligheid betreft. De stilte rond de maandenlange formatie is maar door één ding onderbroken geweest : het eigen risico dreigde een paar Euro omhoog te gaan! Paniek alom, niet om de brandende wereld om ons heen, maar door verhoging met een tientje, vijftien Euro persoon…

Noodwetgeving

Een noodwetgeving werd toegepast om deze paniek te blussen. Nooodwetgeving doe je ten tijde van oorlog, zoals dat rijkelijk laat in mei 1940 werd toegepast. Toen was oorlog noodnu is dat al bij de verhoging met een tientje in de zorg. De verhoudingen bij onze politici zijn volledig zoek.
Maar het vingertje kan niet alleen wijzen naar onze politici, ook bij het merendeel van de kiezers zijn de verhoudingen uit het lood geslagen. Zodra de Heilige Koe van de Zorg wordt aangesproken, worden ze boos, Twitter accounts ontploffen, boze artikelen in kranten en brieven naar het Parlement.

Muisstil bij Defensieafbraak

Muisstil bleef het echter in het land waar het de afbraak van Defensie en onze Veiligheid betrof, jaren lang. Muisstil bleef het in de Tweede Kamer. Dit gebrek aan realiteitszin in wat er in de wereld om ons heen gebeurt, benauwt mij. Het defensiebudget wordt in baby pasjes verhoogd met 1,5 Miljard in 2021. Het Zorgbudget met 11,5 Miljard. De realiteitszin is volslagen zoek.
Het heeft geleid tot de waarschuwing van de voormalige Minister Hennis van Defensie, dat Nederland niet in staat is zijn eigen grondgebied te verdedigen, en al helemaal niet onze Overzeese Gebiedsdelen. Haar waarschuwing en het aftreden van de Commandant der Strijdkrachten hebben weinig tot geen effect gesorteerd in politiek Den Haag.
Wie moet het dan doen? Onze NATO-partners? Wij welzijn en zij oorlog? Ze kijken wel uit. Nederland heeft door zijn afbraak van de Krijgsmacht niet voor niets het predicaat van ‘Free Rider’ verworven. Als wij de kantjes er af lopen, dan stáán we ook langs de kant, zonder bondgenoten, met lege handen.

White paper: je maintiendrai

Coalition For Defense heeft op 15 maart jl. een zgn. White Paper gepubliceerd: ‘Je maintiendrai, the restructuring of the Netherlands Armed Forces 2017-2024’, aangeboden aan de Regering, het Parlement, de Krijgsmacht, de Pers, Koning Willem Alexander, en last but not least aan de burgers van Nederland. In ons White Paper staat de huidige uiterst deplorabele toestand van onze Krijgsmacht aangegeven, alsmede ons voorstel hoe de Krijgsmacht qua personeel, (re)organisatie en aanschaf van materieel, gedurende de komende 7 jaar uit te bouwen, naar een moderne goed uitgeruste en wereldwijd inzetbare Krijgsmacht, gebaseerd op een defensiebudget van 2% BNP in 2024.
Willen wij in welzijn en welvaart blijven voort leven, dan zullen wij onze Krijgsmacht moeten toerusten om binnen bondgenootschappelijk NATO verband als loyale, consistente en risico nemende inzetbare partner, het hoofd te kunnen bieden aan de dreigingen die op ons afkomen en de wereldwijde geopolitieke machtsverschuivingen die zich steeds duidelijker aftekenen. Dat zijn wij verplicht aan onze kinderen, kleinkinderen en toekomstige generaties.

Het nieuwe regeerakkoord en Defensie

Dat brengt mij op een aantal opmerkingen betreffende de defensieparagraaf in het Regeerakkoord. Alhoewel de nieuwe regering inderdaad het defensiebudget heeft verhoogd, is dat echter met een bedroevend laag percentage: het stijgt van circa 1,1 % BNP naar circa 1,28% BNP. Ruim onder het NAVO-gemiddelde van bijna 1,5% BNP, waardoor de tot 2 keer toe uitgesproken belofte van onze Premier tijdens de NAVO vergaderingen, in Wales (2014) en Warschau ( 2016), om te groeien naar een defensiebudget van 2% BNP in 2024, niet gestand zal worden gedaan.
Dat betekent concreet:
het NAVO gemiddelde van 1,5 % BNP gebaseerd op een BNP van nu circa 750 Miljard, staat gelijk aan circa 11,5 Miljard. Dat houdt een structurele verhoging in van 3 Miljard, vergeleken met het huidige defensiebudget van circa 8,5 Miljard. De helft daarvan: 1,5 Miljard, wordt pas gerealiseerd in 2021. Het percentage van 2% BNP staat gelijk aan circa € 15 Miljard, volstrekt onbereikbaar in 2024, gezien het huidige Regeerakkoord.

Modern Warfare

Scan Eagle (Foto Defensie)
Scan Eagle (Foto Defensie)

Dat geeft te denken in hoeverre Veiligheid en Vrede in Nederland en Europa tot prioriteit behoort van deze nieuwe regering. Deze houding is niet alleen onbegrijpelijk, maar laakbaar, in een periode waarin de dreiging overduidelijk overal aanwezig is. Zij is tegen alle adviezen in van de A.I.V., rapporten van de Rekenkamer, de schreeuw om aandacht vanuit de Krijgsmacht, maar vooral ook door de nieuwe technologische dreigingen van Modern Warfare, met Cyber, Drones, Information ( Fake News) en wie weet wat er nog meer op ons afkomt, waardoor wij feitelijk in een voortdurende schemertoestand verkeren van oorlog of vrede.
Ondanks deze Modern Warfare, is onze Krijgsmacht nog voor het overgrote deel uitgerust voor oorlogvoering in de 20e eeuw. Zij oefent, bij wijze van spreken, nog met pijl en boog, als zij überhaupt aan oefenen toekomt. Ziende blind, Oost-Indisch doof, beslist onverantwoordelijk en op zijn minst kortzichtig: Vanuit China zijn er wekelijks miljoenen pogingen tot hacken, de Russische bevolking wordt 24/7 geïndoctrineerd en klaar gestoomd voor een oorlogseconomie, de Amerikaanse Presidentsverkiezingen beïnvloed.

Nederland onder de kaasstolp

De herhaalde oproepen vanuit onze samenleving voor een hoger defensiebudget om voorbereid te zijn op deze Modern Warfare ten spijt, komen wij amper verder dan praten. Nederland kan zich niet blijven verschuilen onder onze gelukzalige kaasstolp, wij zijn een uiterst kwetsbare, zeer rijke middelgrote Europese natie, tot in de genen verweven met een stormachtige wereld in overgangstijd, op zoek naar een nieuw evenwicht.
De Romeinen wisten het al: Si vis Pacem, Para Bellum. Als u vrede wilt, bereidt u dan voor op oorlog. Maar het lijkt wel of Nederland dit adagium niet kent: De lakse houding sinds 1989 van opeenvolgende kabinetten t.a.v. Defensie, heeft Nederland binnen de NATO het predicaat van Free Rider opgeleverd: Het rapport ‘NATO Defence Planning Capability Review 2015/2016 The Netherlands’ geeft een ernstige terechtwijzing aan de Nederlandse Regering betreffende de verwaarlozing van zijn Krijgsmacht, en dus van zijn verplichtingen aan de NATO als NATO bondgenoot.
Van dat rapport bent u vast niet op de hoogte, omdat de Nederlandse Pers hier geen aandacht aan heeft besteed. Zonder een krachtige Krijgsmacht is er geen vrede, geen handel, geen economie, geen welvaart, geen winst. En al helemaal geen vrede en welvaart voor onze kinderen, kleinkinderen en toekomstige generaties. Wanneer leert de Nederlandse regering zijn verantwoordelijkheid te nemen voor een krachtige Krijgsmacht en dit niet te blijven beschouwen als een noodzakelijk kwaad?

Ton Welter
Ton Welter

Door: Ton Welter
Voorzitter Coalition for Defense
Foto’s: Ministerie van Defensie

Eén reactie

 1. Uit het hart gegrepen!
  Ik vind de huidige situatie surrealistisch !
  Als je de gebeurtenissen op wereldschaal volgt en je ziet de gevaren toenemen maar anderzijds zie je het steeds verdere verval van de Europese legers, dan ervaar ik dat als en slechte film.
  Hoe kan het dat onze leidende politici hier zo zwak op reageren, surrealistisch!
  Er zijn wel politici die het zien: Ik zat in werkgroep defensie. We kwamen samen in de Tweede Kamer en daar ontmoette ik dergelijke politici echter zij zitten niet in de posities van macht want met defensie win je geen verkiezingen, met de zorg wel, zo werkt het.
  Totdat het straks fout gaat maar dan is het te laat !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.