Militairen vrezen exodus bij Defensie

Geplaatst door

Er komt een ware exodus aan van relatief jonge militairen die de dienst gaan verlaten. Dat vrezen actief dienende militairen, die zeggen dat er een ‘waar-doen-we-het-voor-cultuur’ heerst bij Defensie. Het tekort aan mensen, aan middelen, de hoge werkdruk, maar vooral het gebrek aan waardering en de steeds meer aanwezige angstcultuur bij de Krijgsmacht, maakt dat ze overwegen om de dienst te verlaten.
 
‘Ik had het nooit gedacht dat ik zou overwegen om het uniform uit te trekken’, zegt een officier, ‘maar ik ben naar vacatures buiten Defensie aan het kijken’. ‘De angstcultuur is de hoofdreden dat ik wil vertrekken’, zegt een ander. ‘Integriteit bij Defensie is een wassen neus’, is een andere zeer ernstige aantijging aan de bedrijfscultuur. ‘Iedereen die wat kan, rent gillend weg, of is al gillend weggerend’, zegt weer andere militair. ‘Een Brain-drain aan de gang bij Defensie? Nee hoor, die is allang voltooid’, zo wordt het probleem aangestipt dat vooral goed opgeleide mensen vertrekken.

Bezuinigingen eisen tol

De jarenlange bezuinigingen lijken zo hun tol te eisen, ook op het personeel dat normaal gesproken loyaal in de overtreffende trap is. Maar het gesteggel rondom fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, de slechte carrièrekansen, en de roofbouw die wordt gepleegd op het personeel zonder dat waardering tegenover staat, maakt dat zelfs die meest loyalen nu ook het bijltje er bij neer willen gooien. En niet alleen de militairen zijn er klaar mee, ook bij het burgerpersoneel is de motivatie tot onder het nulpunt gezakt, zo blijkt uit een reactie.
Het beeld is bekend bij Marc de Natris, voorzitter van de KVMO: ‘Ik herken me in de exodus. Ik herken me in het gebrek aan perspectief. Perspectief dat alleen maar kan worden geboden als er weer substantieel in defensie gaat worden geïnvesteerd. Het gevoel dat dit wederom in Rutte III niet gaat gebeuren zorgt voor veel onrust en frustratie in de organisatie. Ik herken de frustratie omtrent de arbeidsvoorwaarden en de negatieve gevolgen van de bijzondere positie van de militair (WUL/AOW-gat) in het bijzonder.’

‘Er is niks anders over om trots op te zijn’

En dat merken de militairen zelf ook: ‘Met de mond wordt beleden dat het personeel het goud van de organisatie is’, schrijft weer een militair, ‘Dat moet ook wel, want er is niks anders om trots op te zijn. Oefeningen zijn houwtje-touwtje in elkaar gezet en materieel staat jarenlang stil, door gebrek aan onderhoud en reserveonderdelen.’ De Natris hierover: ‘Defensie bevindt zich op het bezuinigingsdieptepunt en de weg naar boven wordt niet gezien, in tegenstelling tot hetgeen de minister en de top met de mond belijdt’.

‘Top moet eerlijk zijn’

Marc de Natris (foto twitteraccount KVMO-voorzitter)
Marc de Natris (foto twitteraccount KVMO-voorzitter)

Bij de oorzaak van de problemen blijft de militaire top ook niet buiten schot: ‘Als je hoger bent dan overste, dan is er iets mis met je’, zegt een militair. Marc de Natris: ‘De top dient eerlijk te zijn richting het personeel. Het is goed dat men de troepen moed in wilt praten, maar als het niet meer geloofwaardig is, moet je hiermee stoppen en dit ook communiceren. Want zolang Den Haag denkt ‘het gaat nog wel bij defensie’ dan zullen ze er niet in investeren. Wat we eraan doen: dagelijks aandacht vragen voor de deplorabele toestand van defensie.’
Dat de beleidsmakers ver weg staan van de werkvloer blijkt misschien wel uit de uitstroomcijfers van Defensie: de uitstroom is al jaren hoger dan verwacht en dat terwijl de Krijgsmacht ook nog moeite heeft met werven van (gespecialiseerd) personeel. Daarbij willen Defensie-collega’s een fase-3-contract, dat is vaak niet mogelijk. Bij de KMAR, zo bevestigt een militair, stappen er veel over naar de politie, daar krijgen ze wel een fase-3-contract en hebben ze veel meer zekerheid over het gebied waar ze in kunnen werken.

‘Angstcultuur is beleid’

De cultuur bij Defensie lijkt ook niet uit te nodigen om er te blijven werken: ‘De angstcultuur lijkt geen beleid, de angstcultuur is beleid. Kijk maar hoe Defensie omgaat met klokkenluiders’, zo stelt een officier. ‘Ik hoop dat er collega’s zijn, die desnoods anoniem een verhaal hierover willen schrijven’, meldde een actief dienende militair aan mij over die angstcultuur. En die cultuur, die heeft natuurlijk niks met een gebrek aan middelen te maken. Cultuur is iets dat gevoed wordt vanuit beleidsmakers, en een verstikkende angstcultuur kan alleen gevoed worden door militairen die hoog in rang zijn. Zij stellen immers de norm, en als zij elke vorm van kritiek afdoen als ‘frustratie van lager gegradueerden’ (uit een mail van kolonel die ik mocht inzien) verandert er helemaal niks. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij hogere officieren aan collega’s lager in rang berichten sturen met intimiderende boodschappen (‘Als je dit doorzet, zal dat gevolgen voor je hebben’).

Willekeur

YPR van de KMAR (foto Defensie)
YPR van de KMAR (foto Defensie)

Ook de willekeur bij het wel of niet mogen volgen van cursussen draagt niet bij aan vertrouwen in de organisatie. ‘Ik wilde de Middelbare Defensie Vorming doen’, zegt een kapitein, ‘Maar ik werd afgewezen. Op mijn vraag waarom, zei personeelszaken dat ik niet aan de eisen voldeed. Daarop vroeg ik wat de eisen dan waren. Die bepalen we per geval, was het antwoord. Zo kun je natuurlijk nooit ergens aan voldoen.’ Een ander spreekt van weggegooid geld: ‘7,5 jaar in dienst geweest, met grote spijt weggegaan. Ik was al Combat Life Saver en had andere cursussen gedaan. Vervolgcursussen werden geschrapt, dus toen moest ik de dienst uit, terwijl ik anders had kunnen blijven. Defensie heeft daarmee 7,5 jaar kennis en opleiding weggegooid en nu doe ik iets medisch in de burgermaatschappij’.
Daarnaast begint het thuisfront van militairen te sputteren: ‘Ik zet me met hart en ziel in, maar de belasting voor het thuisfront is heel hoog.  Voor hen vind ik het heel erg’, zegt een militair, die ook vindt dat veel problemen vooral bij het onderofficierskorps worden neergelegd, ‘die er dan maar wat moois van moeten maken’.

Onderstroom van jarenlange frustratie

Problemen die al jaren spelen komen zo steeds meer aan het voetlicht. En dat gaat gepaard met heftige reacties. De Natris begrijpt ze wel: ‘Ik noem dit in een onderstroom van jarenlange frustratie die op dit moment naar buiten komt.’  Want het beeld dat naar voren komt is ontluisterend: niet meer oefenen, geen promoties, een overbelast thuisfront, niet meer kunnen zeggen wat je denkt. En dat voor een bedrijf waarvan elke militair nog steeds de kameraadschap roemt, de aard van het werk geweldig vindt, en waar militairen met hart en ziel voor hebben gekozen om bij te dragen aan een betere wereld. En nu lijkt Defensietop, naast alle tekorten die er al zijn, ook nog het belangrijkste te verspelen: de steun van de mensen in de organisatie. Een beter beleid, meer steun van de politiek en een andere houding van de militaire top lijkt de oplossing.

Defensie bekend met zorgen

Defensie zelf onderkent de problemen, maar stelt ook dat de weg naar boven is ingezet. In een schriftelijke reactie schrijft de afdeling persvoorlichting: ‘Defensie is bekend met zorgen die bestaan onder het personeel en realiseert zich dat er veel van hen gevraagd wordt. De problemen zijn het gevolg van de jarenlange bezuinigingen op Defensie, die hun sporen op de organisatie hebben nagelaten. ‘
‘Ook het uitblijven van een overeenkomst met de bonden over de arbeidsvoorwaarden draagt bij aan deze onvrede en dat is betreuren. De problemen zijn echter onderkend en hebben er mede toe geleid dat er in deze regeerperiode 900 miljoen aan de defensiebegroting is toegevoegd om de ergste problemen op te lossen. Dit geld wordt momenteel gebruikt om de materiele gereedheid en de geoefendheid op orde te brengen. Dit kost echter tijd en het personeel zal dat niet direct ervaren. Minister Hennis-Plasschaert heeft daarnaast aangegeven dat er ook in de toekomst meer in Defensie geïnvesteerd zal moeten worden om de problemen van Defensie op te lossen. Het is aan het nieuwe kabinet hoe zij dat willen gaan aanpakken.’

Volgend kabinet aan zet

De problemen zijn dus groot bij de Krijgsmacht en het volgende kabinet zal die voortvarend moeten aanpakken, omdat er anders erg weinig inzetbaarheid overblijft en de Krijgsmacht het risico loopt dat goed personeel, dat zich altijd loyaal heeft opgesteld, alsnog voor een carrière buiten de Krijgsmacht kiest. En een exodus van personeel: dat kan nooit de bedoeling zijn!
Door: Eduard van Brakel 
hoofdredacteur Defensie-Platform 
 

43 reacties

 1. Het is toch droevig om van te huilen dat militairen die dag en nacht inzetbaar zijn om overal ter wereld te helpen de brandhaarden te bestrijden dat die niet de beschikking hebben over de middelen die ze nodig hebben om doelmatig op te treden. Geef ze ook de waardering die ze verdienen want die is er te weinig. Ik ben er van overtuigd dat de wilskracht er is bij hen daar ben ik van obettuigd

 2. Heb het zelf ervaren hoe slecht alles daar ging en nu nog gaat!
  Ik ging er in 2008 in en ging na mijn ammo paraat wat een grote sprong terug pang pang roepen tijdens een oefening en uiteindelijk geen geld oefeningen meer doen omdat er geen geld voor was de mb werd al gestript om andere mbs rijden te houden en ga zo maar door wat een drama daaro baal ervan dat ik er weg ben maar om nou dag in dag uit je eigen moeten te vermaken omdat er niks is en mag gedaan worden omdat dat geld kost is gewoon in en in triest!!!

  1. Je hebt helemaal gelijk… probeer echter iets meer tijd te steken in je reactie.
   Het is wel erg veel Whatsapp taal.

  2. Hoewel ik me herken in de situatie, zou ik je willen verzoeken uw tekst te herzien en herschrijven. Opdat het beeld, wat ik en vele andere lezers met mij, niet ten positieve is van uzelf. Leestekens zijn u helaas onbekend, spelfouten des te meer, hierdoor word uw verhaal onleesbaar.

 3. Rutte I en II hadden eerder Defensie moeten steunen. Defensie wordt al jaren als sluitpost van de begroting gebruikt. Er werd altijd veel van ons , ik ben zelf oud militair zat er 38 jaar , gevraagd en we kregen bijzonder weinig terug , waardering , van onze minister van Defensie en de mensen in Den Haag. Ook het mogelijke Rutte III moet zorgdragen dat er meer geld en zeker waardering gaat naaar de collega’s van Defensie. Ze verdienen meer dan dat ze nu krijgen aan steun vanuit Den Haag. En Hennis moet nu niet de problemen laten oplossen door een eventueel nieuwe regering. Ze had zelf ” ballen ” moeten tonen in haar actieve tijd als minister van Defensie en dat heeft ze nagelaten. Neem uw verantwoording mw. Hennis en ook de heer Rutte zou zijn verantwoording moeten nemen maar zal allemaal wel neerkomen op de volgende regering.

 4. Gelukkig ben ik in 2001 na bijna 23 jaar zelf opgestapt. Opgeleid en getraind voor een promotie functie, die op het laatste moment aan een totaal ongeschikte en niet opgeleide collega werd toegewezen door de Haagse bende.
  Dit ging me echt te ver. Sindsdien is het nog heel veel erger geworden! Sterkte aan alle collega’s die nog wel gebukt gaan onder dit wanbeleid!

 5. Vind je het gek? Na je fase 2 contract kun je eruit en boven de 25 (sommige onderdelen) word je niet eens meer aangenomen. De enige doelgroep is de jonge veva militair die net van schoolkomt met 18-20 jaar. Ouder word te duur. Ook militairen met jaren lange ervaringen, opleidingen en uitzendingen worden zonder blikken of blozen op straat gezet. Als je doorgeleerd hebt ga je dat risico toch niet nemen? Dan zoek je het in de burger voor een veel hoger salaris ook nog eens. Nee defensie is niet wat het geweest is.

 6. Defensie, goed doorgaan zo! Wat jullie kapot maken in een paar jaar, duurt vele malen langer om het weer recht te trekken!

 7. Kreeg onlangs een zilveren medaille omdat ik al 25 jaar te laf ben om deze organisatie te verlaten. Hoop nog steeds, tegen beter weten in, op betere tijden… Om te janken zoals er met defensie, én met ons, wordt omgegaan…

  1. En dan hebben ze het over de bijzondere status van de militair. Ja bijzonder voel ik mij zeker! Als militair ben ik gemakkelijk uit te knijpen. Niet eens een nullijn, minder nog dan dat! Achteruitgang is het enige dat ik merk.
   Bijzondere status… flinker toch op, die blijkt echt nergens uit!

  2. klopt ..te triest voor woorden .
   ik wou dat men inzag dat jullie de BASIS zijn van ons vrij landje.!
   HOU moed kerel..
   ik heb respect voor jullie hoor..en met mij nog VEEL MEER mensen.!

 8. Ik ben iemand van het thuisfront. En leerde Defensie 10 jaar geleden kennen. Eerst nog vreselijk gelachen omdat ik het niet kon geloven hoe militairen behandeld worden. Ondertussen kan ik wel janken. Dit is zo stressvol. En of het vol te houden is? Defensie was misschien ooit iets om trots op te zijn, maar dat is het al lang niet meer. Voor mij is er niets positiefs aan.

 9. Zolang geen enkele politieke partij personeel in het verkiezingsprogramma heeft staan zal er ook weinig veranderen. Ook de reactie van de minister spreekt alleen over materiële aanschaf. Nergens iets over het “belangrijkste kapitaal”, het personeel.

 10. Precies dit is voor mij de reden geweest om defensie na 7,5 jaar te verlaten! Geen uitzicht op een goede toekomst en dat is juist wat ze wel moeten creëren om iedereen gemotiveerd te houden! Er zou is wat meer waardering mogen uitgaan naar onze militairen.

 11. Burgers kijken raar naar ons op…
  Het maakt ze niks uit wat er gebeurd met ons bedrijf….
  Ze zijn de geschiedenis vergeten…
  En maar te horen krijgen-> waarom zit je bij defensie? Geld? Geen diploma?
  Kijk eens op internet naar burgers in andere landen hou zij tegen hun defensie personeel opkijken
  ” ja roep jij ook in het veld pinda pinda?” Omdat jullie geen kogels hebben —> “haha”
  NOU…. IK! vind het allemaal niet zo grappig als bijvoorbeeld op oefening bent 1 maand lang en nonstop bezig bent WETENDE dat je maar 3,60 netto per uur krijgt over de uren die je extra werkt ….. burgers lachen ons uit!!!

  1. nee kerel ..ik lach je niet uit..ik leef met je mee..en hoop dat men het met terugwerkende kracht gaat goed maken.!! jullie verdienen het…allemaal.!

 12. Was militair in de jaren ’90, toen het nog redelijk goed ging! Toen was het ook al “zuinig met munitie”, altijd! Maar we hadden tenminste wel genoeg materieel. Maar toen, onder Relus, is de definitieve achteruitgang bij Defensie ingezet. Het vredesdividend KON NIET OP! De wereld is echter veranderd, alleen wat Den Haag doet is “praten, praten.”
  Ondertussen tikt de klok door, en maken wij weer dezelfde fout als in de jaren ’30 van de vorige eeuw! De hele Rijskoverheid ligt op zijn reet, maar dat kan onze “broodheren” niks schelen! En gelet op de formatie zou een verbetering nog wel eens lang op zich kunnen wachten. Dat kon wel eens desastreuze gevolgen hebben. Hou vol, en laten wij als Rijksoverheid (Politie, Leger en Douane) een front vormen!

 13. De NLse regering is te lang bezig geweest hun verplichtingen vanuit Brussel waar te maken, miljarden naar schurkenstaten, Het uitholen van de traditionele industrie en hun ervaren nederlandse medewerkers op straat zetten voor goedkoper buitenlands personeel. Al het geld zit op de verkeerde plekken, en dat is het ook logisch dat mensen als Trump weer het Sinterklaas gevoel wilt terug dringen, en zoals in dus USA het geld meer wilt gebruiken om de nationaal financiele stabiliteit te waarborgen. Iets wat Rutte en consorten hier in NL jarenlang hebben verwaarloosd vanwege het sprookje genaamd Euro.. Straks is er geen traditionele NL krijgsmacht meer, omdat er “hooggeleerde” juppen ergens op een kamertje in Brussel weer studiepunten moeten halen en het financieel aantrekkelijk maken doormiddel van statestieken dat dit de enige redding is..namelijk 1 grote EU-krijgsmacht. Men vergeet dat 1 groot EU rijk met open grenzen meer gevaren met zich mee brengt.. Niets naiever dan de mens en hun expantiedriften die ervoor zorgen dat de geschiedenis zich wederom zal herhalen.. Traditie (dus ook de krijgsmacht) is voor veel jongeren wereldvreemd, vooral de hoogopgeleide juppen die maar 1 ding willen ..geld en macht. We leven immers in een maatschappij die meer wordt gedragen door de “Ik” cultuur….

 14. Als je respect moet tonen aan de vrede ..en aan de gesneuvelden..dan zorgt ‘n land dat je ook in staat bent om je mensen het beste te geven om de zware en gevaarlijke taak te vervullen.
  Ja geld groeit niet aan de bomen, snap iedereen..maar je kunt geen militair op pad sturen met een knagend gevoel om te weinig materieel te hebben , te weinig is niet goed.
  Als men een leger wil hebben..dan kost dat nu een maal geld. Geld voor de veiligheid van militairen en ook voor een fatsoenlijk pensioen.
  Anders loopt de krijgsmacht leeg en komen we in de gevaren zone..uhh komen ..sorry we zijn er al jaren in.!
  Waar zijn de tanks ?
  o ja die lenen we..haha ja ja ..gaan we straks ook kogeltjes lenen ?
  DEN HAAG word wakker…straks is het TE LAAT.!
  SCHANDE !

  1. @Harry, volkomen gelijk! We belijden met “dikke woorden” op 4 en 5 mei van “dit nooit meer”, maar veiligheid mag NIKS kosten! Waar je ook werkt bij de Rijks(r)overheid, en KAN NIKS!
   Ondertussen kan er niet eens een formatie afgedwongen worden, en wordt er niks helder! Defensie had er allang 2 miljard erbij moeten hebben, om genoeg reservematerieel op te bouwen, en de voorraden aan te vullen! Niks is minder waar! En maar praten, praten!
   Praatjes vullen geen financiële gaatjes, Den Haag!

 15. Heb 12 jaar bij de genie gezeten ( al die jaren bij dezelfde eenheid) , vier uitzendingen gedraaid . 10 en half jaar met veel plezier gewerkt, totdat er een nieuwe commandant aan de macht kwam die alleen maar de functie draaide om hoger op te komen. Personeel wordt werdt door hem heel wat curssusen ontzegt , puur als dreigemend om maar te doen wat hij wil.( zodat hij in het ballelikstraatje goed voor de dag kwam).
  Heb zelf aan de lijfe ondervonden hoe snel de leegstroom ging (en nog). Het persoonlijke en de waardering bij defensie is echt heel ver te zoeken. Dingen zeggen zoals het thuisfront is het belangrijkste van een militair en er dan vervolgens je reet er mee afvegen , dit zijn dingen waar ik heel erg tegen aan liep.
  12 jaar heb ik gediend , verdiend wel een medaille met receptie, maar als jezelf moet smeken om dan toch eindelijk de medaille te mogen ontvangen krijg je wel een nare smaak van in je mond .
  Ik snap met de bezuinigingen dat niet al het materiaal gemaakt kan worden , maar dat geeft de leger top geen vrijbrief om je maar als oudvuil te behandelen.

 16. Dat komt door een links kabinet. In het verleden was er op defensie een staats secretaris die tanks zonder loop naar Kroatie stuurde omdat het te krijgshaftig was door zulke figuren word defensie naar de mallemoer geholpen en dan een minister die totaal geen weet heeft wat er speelt en zicht alles voor laat kauwen door die zogenaamde beleidsmakers . Kan nog wel een poosje doorgaan
  ben zelf een oud kpl van de mariniers en oorlogsveteraan

 17. Het volk heeft gekozen. Allemaal nep partijen die ons land verkwanselen. Aan het hoofd van defensie hebben we een opgemaakte kut. Wij zijn het lachertje van de hele wereld. Eigen schuld.

 18. Via een vreemde omweg op google, ben ik op jullie website gekomen. Ik ben heel blij verrast met dit artikel. Momenteel ben ik werkzaam als burger bij defensie en het is tragisch. Al maanden is er weinig tot niks te doen, vooral vanwege de enorme bureaucratie en het geldtekort is er moeilijk aan onderdelen te komen. Na 4 jaar ben ik er klaar mee en hoop ik te vertrekken per oktober. Het bedrijf is ziek.

 19. Een land met 17 miljoen inwoners dat niet een fatsoenlijke defensie macht op de been kan houden met de politie is het al niet veel beter en zo zijn er genoeg sectoren waar het allemaal onvoldoende scoort, geeft wel aan van welk laag niveau ons lands bestuur is en dit is weer een afspiegeling van het volk, al met al weinig om trots op te zijn.
  A.Ruygrok,Monster.

 20. Waardering ho maar, na twee jaren een lt functie waarnemen geen aanspraak kunnen maken op de vrijgekomen functie is de waardering van dp&o clas. Bezwaar adgewezen met als reden te weinig ervaring in de rang adjudant. Maar we jaren de kar mogen trekken. Heren generaals dank voor de mooie woorden maar hier koop ik niets voor. Wel wil ik het thuisfront bedanken voor de steun

 21. Wat men maar niet begrijpt, in het Haagse, je personeel is je kapitaal! Zorg goed voor hen, en zij zorgen goed voor jou!
  Zo werkt dat nu eenmaal! Het komt bij mij zelfs zover, dat ik, als ik nu militair zou zijn, zou “bedanken” om nog voor NL te knokken! Want ga maar na, geen fatsoenlijke CAO, je “eigen” uitrusting deels zelf moeten kopen, uitgezonden worden met te weinig materieel, en vaak door andere bondgenoten (zie Afghanistan) “the beggers Army”, het “bedelende Leger” genoemd te worden! Ik zou me kapot schamen als ik als militair de BV Nederland zou moeten vertegenwoordigen, vandaag de dag!
  Den Haag heeft m.i. schaamteloos misbruik gemaakt van de buitengewone loyaliteit van haar militairen, en MOET dit zo spoedig mogelijk repareren! Nederland, pas op uwe saeck!

 22. Schandalig hoe ze met actief dienende militairen omgaan.
  Bezuinigen op kogels en schietoefeningen is uit den boze omdat hun wapen hun enige redmiddel is en je wel raak moet kunnen schieten met een wapen dat op jou is afgesteld.
  Sim schieten is leuk kost geen kogels en wapen kan gecorrigeerd worden.
  Maar in de realiteit in het veld kan je wapen niet gecorrigeerd worden en moet je raak schieten.
  Als dat niet meer kan bij defensie moet je defensie op doeken je speelt zo met mensen levens.
  Daar waar de vuurhaarden zijn moet het personeel goed materiaal hebben en goed geoefend zijn,anders vallen er doden en gewonden en het moraal gaat keihard naar beneden.
  de officieren moeten eens opkomen voor de mannen in het veld,en zich niet laten bespelen door de regering die niet eens weet wat defensie inhoudt.
  En wat de taken zijn van een geweldsorganisatie.Pas als er wat gebeurd dan zien ze dat ze fout zijn geweest en dan is het te laat.Laat het niet zo ver komen

 23. Ik heb in 1996 al de conclusie getrokken om, het toen al in zwaar weer verkerend, schip te verlaten voor een prima carrière in het bedrijfsleven. Ook de willekeur in de organisatie voor vervolgfuncties of cursussen is mij maar al te bekend door niet kijken naar de kennis en ervaring. Hierdoor heb ik tot drie keer toe mijn ambitie binnen defensie niet kunnen verwezenlijken en heb ik de beslissing genomen om dit dan maar buiten defensie te bereiken en dat is prima gelukt. Destijds kon je nog twee jaar op kosten van defensie een omscholing volgen en dat hebben toen (te) veel collega’s gedaan die de capaciteiten hadden om buiten defensie met hun kennis en ervaring snel aan een goede baan te komen. Vanaf de val van de muur is Nederland weer de politiek van het gebroken geweertje te gaan volgen met als dramatisch resultaat dat defensie nu nog geen schim meer is van wat het zou kunnen en moeten zijn. Rutte mag dan geschiedenis hebben gedoceerd, hij heeft er kennelijk niet veel van geleerd 🙁

 24. Het verbaasd mij niets. Zelfs de laatste 6 jaar van mijn actieve dienst de nodige mistanden meegemaakt. Natuurlijk werden de bemerkingen niet in dank afgenomen en kreeg ik het ook betaald aan daar opperofficieren beschermd worden tegen de “lagere” rangen. Defensie blijft een bijzondere instituut op te dienen. Echter de cultuur intern was 7 jaar geleden al “om te huilen”…..

 25. 15 jr gediend. Altijd op alles ja gezegd. Oef, Uitz, van Noord Oost Zuid West geplaatst geweest. 2 Opleidingen gedaan Mezelf omgeschoold en nooit stilgezeten te hebben voor de baas. Is het bedankt en tot ziens.
  Ze nemen tegenwoordig meer burgers aan op functies ( Terwijl wij als militair daar op zouden moeten kunnen solliciteren) Dat is een nieuwe regel, die vanuit onze prachtige Den Haag Clan toegepast is. Want eerst moeten de reintergranten op gesprek ( die staan op nr 1, want daar krijgt defensie subsidies voor ) dan de burgers. 9 van de 10x is er al iemand uit deze 2 groepen geselecteerd.
  Wij als militair mogen solliciteren maar pas 3e ronde. Maar zoals u al leest, is er al iemand uitgekozen. Dus ook weer helaas om als burger bij defensie door te kunnen.
  Alle militairen ongeacht de Krijgsmachtdelen hebben een hart voor onze defensie cultuur. Ongeacht de situatie.
  Kan iemand niet door als militair laat die personen als ze willen burger bij defensie worden. Waarom altijd maar investeren terwijl je GOUD hebt rondlopen.
  Alles is puntje bij paaltje voor niets geweest. Al die investeringen enz enz. Heb een geweldige tijd gehad. Een tijd wat ik tot mijn dood zal voelen. Een periode die voor velen alleen wij te begrijpen is.
  Vandaar ook waarschijnlijk het niet meeleven vanuit de politiek en deels de Top.
  GOUD doe er wat mee !

 26. Waar ik een aantal jaar geleden nog zei de rest van mijn leven bij defensie te blijven, ben ik nu ook aan het rond kijken in de burger. Daar kan ik iets meer verdienen en de zekerheid krijgen die ik zoek. Het is erg om te zeggen maar ik merk dat ik minder trots ben op ons bedrijf dan dat ik dat vroeger was. Ook ik geef me over aan de angst cultuur. Krijg ik mijn fase 3? Komt het zwaar nodige personeel? Wordt mijn materiaal nog inzetbaar gemaakt? Komt die cao ooit nog eens rond? Zo kan ik nog lang doorgaan.
  Helaas, ik hoop dat het nog goed komt maar ik ben er bang voor dat de gedane schade niet zomaar hersteld wordt.

 27. Geachte Eduard van Brakel, uw schrijft:
  “Volgend kabinet aan zet
  De problemen zijn dus groot bij de Krijgsmacht en het volgende kabinet zal die voortvarend moeten aanpakken, omdat er anders erg weinig inzetbaarheid overblijft en de Krijgsmacht het risico loopt dat goed personeel, dat zich altijd loyaal heeft opgesteld, alsnog voor een carrière buiten de Krijgsmacht kiest. En een exodus van personeel: dat kan nooit de bedoeling zijn!”
  Ik kan het niet met u eens zijn, aangezien er geen onderwerpen “controversioneel” verklaard zijn. De “demissionair” minister zou derhalve met de vuist op tafel moeten slaan, teneinde de taak die zij op zich heeft genomen waar te maken, door achter het belang van haar personeel te gaan staan.
  Maar ook hier lijkt het alsof partij belang, toekomstige functie(s) prevaleren boven het belang van defensie.

 28. Al vele jaren drijft defensie op de loyaliteit van het personeel! De veerkracht is daar nu wel uit! Iets afbreken is relatief snel gedaan, maar iets opbouwen kost mega veel tijd. Te beginnen met het vertrouwen weer te winnen van het personeel dient onze minister eens wat krachtiger op te treden binnen de politiek, vooral naar het ministerie van financien. Ook zal ze eens vertrouwen en respect uit moeten spreken naar het personeel. Niet alleen in woorden, maar zeker ook in daden. Te beginnen met een deugdelijke reparatie van de WUL, het repareren van het AOW gat en een gedegen CAO. Verder zal defensie als werkgever haar personeel toekomst moeten bieden en niet iedere paar jaar van koers veranderen. We zijn toe aan rust in de tent, zodat we met het personeel de schouders eronder kunnen zetten om er weer iets van te kunnen maken. Bovenstaande zaken dienen dan wel geregeld te zijn…..

 29. Een weloverwogen keus om in deze tijd een mail te sturen naar bijzondere instroom at minder werd op een maandagochtend om 0716hr de prullenbak ingeschoven door een officier die de dag waarschijnlijk starte met een volle inbox…
  #technisch #klu #gzry #ah64d

 30. Ik heb gedient van 1982 tot 2006.
  Had nooit gedacht de dienst vrijwillig te gaan verlaten.
  Maar een extreme vetandering in cultuur en de dwang om meer en meer manager te worden met verlies voor operationele common sense en vergroten van de kloof tussen officier en manschappen gaf mij niet meer het vertrouwen wat ik als operationeel militair eens had.
  Bevorderingen gingen reeds over de ruggen van anderen, en kennis was geen vereiste als je maar met de hogere legerleiding mee praat.
  Materieel aankopen gingen allang niet meer om nuttig of niet, maar werden gedaan op kosten, ziet er leuk uit en wat zit er voor mij als eindverantwoordelijk ambtenaar in aan bonussen en hebbedingetjes.
  Uitzendingen werden gedaan uit oogpunt van politieke credits door ministers die lichtjaren verwijderd waren van militaire kennis, en enkel uit oogpunt van persoonlijk scoren van een nieuwe periode op het pluche.
  Na de grote uitverkoop van KL KLU en gedeeltelijk KM en KMAR was het beetje slagkracht wat he NL Defensie apparaat eens had totaal verdwenen.
  Ze moeten tegen woordig tanks van Duitsland lenen om te kunnen oefenen.
  Als een land als Turkije, eens een legertje van hand me down equipment zou beslissen Nederland en ook Duitsland te annexeren zou dit sneller gaan als de Duitsers in 1940 NL veroverden.
  Ik heb persoonlijk meegemaakt dat zeer kundige collegas na een 6 jarig contract werden ontslagen en vervangen door ciltureel meer geschikt personeel, wat op hun beurt de operationele inzetbaarheid zeker NIET ten goede kwam.
  Ikzelf heb 1991 Golf1, 1995 en 2000 joegoslavie, 2003 golf2 en stond op de lijst voor Afghanistan net voor mijn vrijwillig ontslag.
  Soms denk ik met weemoed terug aan de goede tijden die ik toch heb gehad.
  En zie met nloedend hart hoe het laatste beetje door de politiek wordt verniettigd.
  Zou ik herintreden, nouja ten eerste ben ik sinds 4 jaar Canadees staats burger, en Nederland was heel gauw met het zeggen dat dubbele nationaliteit absoluut niet kan, behalve dan voor cultureel meer geschikt personeel dat aangeeft op eenig punt de taal te zullen leren.
  Manitoba Canada.
  Een eens trotse militair.

 31. Ik ben een klokkenluider geweest. Tot op de dag van vandaag niks mee gedaan. Mijn leerlingen werden bedreigd en daarna zelfs mijn collega’s. Ik heb het stap voor stap aangelopen tot in de hoogste regionen. Het “probleem” is verplaatst naar een ander onderdeel in Amsterdam. Als mijn CDT toentertijd “ballen” had gehad dan had deze mafklapper al de dienst uit geweest. Nee hoor, we plaatsen deze marinier elders. Lekker uit het windje en kan mijn CDT lekker rustig met FLO. WTF! Problemen verplaatsen, mensen ziek maken door onkunde en wanbeleid, daar is men goed in tegenwoordig. Ik kamp hier nog dagelijks mee. Dit artikel triggerde me dusdanig dat ik nu niet meer schroom over deze organisatie. En het wordt alleen maar erger. En dan komen ze ook nog eens met enquetes over integriteit! Wat is integriteit nou werkelijk voor Defensie?! In mijn ogen is het gewoon de schijn ophouden. Begin bij jezelf en draag dan uit. Eer dat dat zover komt ben ik er al een tijdje niet meer. Stuur ook lekker je personeel op pad met uitrusting die niet voldoet. Wij zijn echt zo mega goed dat het woordje “Ahooha” al voldoet natuurlijk. En dan de mensen in St. Maarten, blijf vooral oordelen over ons als militair. Wij zetten ons in, dag in dag uit. We zijn trots op wat we kunnen doen, waar nodig. SGTLDA T.I. van der Woud. Bijna 24 jaar dienend en nog steeds met hetzelfde enthousiasme…ondanks onze “werkgever” die ons dagelijks voor de leeuwen gooit. Bedankt Den Haag.

 32. Willekeur bij het toewijzen van opleidingen. Wanneer je te kritisch bent, merk je dat in je carriere. Daarnaast is het niet transparant; de beoordeler vreest concurentie en is ernstig subjectief. Ik mag de HDV niet in omdat ik te oud ben met mijn 43 jaar. Best vreemd als ik je ook langer moet dienen tegenwoordig.

 33. Als het politieke doel 1 groot Europees leger is, om ome Poetin tegen te houden dan zijn we er bijna. Ons leger decimeert zichzelf en zal daardoor naadloos gaan inpassen in de legers van de ons omringende landen. Je kunt jezelf afvragen of de bijvoorbeeld Fransen behoefte hebben om bij ons de dijken te komen beschermen. Het water staat ons aan de lippen. De politieke en militaire leiders zijn niet bij machte om het tij te keren. De wil is er niet en de ballen hebben ze al jaren niet meer. De oudere militairen zitten hun tijd uit en de jongere generatie vlucht naar de burgermaatschappij. Gelijk hebben ze. Ik had nooit verwacht dit te schrijven. Het maakt me triest. Ooit was ik trots op mijn uniform. Nu ben ik blij met het laffe besluit om niet meer in pak te reizen.

 34. Defensiemedewerkers hebben al sinds 2013 nullijn! En toch blijven ze loyaal, zoals nu met Sint-Maarten ook weer te zien is! Den Haag maakt optimaal misbruik van deze “can-do” mentaliteit, militairen gaan door, ondanks het gebrek aan wapensystemen en geldelijke waardering!
  Wederom zijn we als Nederland hardleers, en leren we dan helemaal niks van de geschiedenis? “We” hebben een handjevol militairen in Litouwen, en draaien, ten faveure van de goede naam en faam van politiek Den Haag vijf vredesmissies! Alleen krijgen de militairen die te keur en te onkeur worden uitgezonden, stank voor dank!
  Waar blijft die beloofde 2 miljard, waardoor Defensie in ieder geval weer richting EU-gemiddelde gaat? Waar blijft een fatsoenlijke waardering, in de vorm van een goede CAO?
  Die hebben de Nederlandse soldaten m.i. allang verdiend, Den Haag, u pronkt toch ook met de veren die zij hebben bewerkstelligd? Nou dan!

 35. Zelf melding gemaakt van misstanden en gelijk met de nek aangekeken. IGK en hogere echelon deden niks. Kennen elkaar dus die gaan elkaar geen pijn doen. Volkomen willekeur op de werkplek en bij vragen wordt er altijd naar iemand anders gewezen. Zolang je je mond houdt en naar iemand zijn pijlen danst is het allemaal goed doe je dat niet dan ben je klaar ongeacht je staat van dienst. Werken bij Defensie tsss je krijgt meer waardering bij het leger des heils

 36. Het hierboven gepubliceerde artikel kan ik beamen. Ik ben nu zelf meer dan 20 jaar werkzaam bij defensie en Heb net weer een uitzending achter de rug. Het is zo triest gesteld met defensie dat de top er bij voorbaat al van uitgaat dat we tijdens uitzendingen alles wel van coalitie partners kunnen lenen om onze taak uit te kunnen voeren.
  En dan heb ik het nog niet over de andere tekortkomingen welke in het hierboven genoemde artikel worden genoemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.