Hennis bij 350 jaar Mariniers (foto: Defensie)

Wie heeft onze militairen nog lief?

Geplaatst door

Defensie verdedigt wat ons lief is. Om de haverklap is het te horen in toespraken van de minister, of andere hoogwaardigheidsbekleders van Defensie. En de militairen verdedigen ook wat ons lief is. In Nederland worden ze ingezet bij rampen, bij verdachte pakketjes als bewaking bij grenzen en gebouwen. In het buitenland zijn onze militairen aanwezig om vrede en veiligheid te brengen. Maar wie verdedigt onze militairen? Wie heeft hen lief?
Er komt weer 20 miljoen bij voor de Marechaussee, Hennis wil miljarden extra voor Defensie in totaal. En dat is goed. Maar de militairen zelf worden afgescheept met een cao-bod dat met overgrote meerderheid werd afgewezen door de leden van de bonden. Het bod lijkt niet eens het begin van het doekje voor het bloeden dat al decennia door duurt.

Doorgaan waar anderen stoppen

Doorgaan waar anderen stoppen, ook al zo’n mooie kreet. En militairen doen dat ook tijdens oefeningen en missies. En de militaire en politieke top van de Krijgsmacht doet dat ook. Ze gaan door met het tot over de pijngrens exploiteren van het personeel. Ze gaan door met het afbreken van de Krijgsmacht. Ze breken mens en materieel af. Daar waar anderen allang gestopt waren, of op de rem hadden getrapt, zegt de politieke en militair leiding: we gaan door waar anderen stoppen. En het vertrouwen wordt weer een stukje afgebroken.
De top verschuilt in het statige pand aan het Plein in Den Haag, in de havens van Den Helder, in de torenflat van Breda, en in achterkamertjes op het Binnenhof. De feeling met de werkvloer zijn ze allang kwijtgeraakt. Een officier verzuchtte tegen mij dat de tijd dat het personeel belangrijk was, allang vervlogen is.

Goede tijd is geschiedenis

De tijd dat Defensie goed uitgerust was met voldoende voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, helikopters, artillerie, munitie, uitrustingsstukken is een tijd die de meesten nog kennen uit geschiedenisboekjes. Militairen halen spullen bij de dump, omdat ze de spullen van de baas niet meer krijgen. De tijd dat personeel echt belangrijk werd gevonden, dat er carrièreperspectief was, en dat er respect bleek voor het personeel, is ook al van lang vervlogen tijden.
En die geschiedenisboekjes, die kennen ze niet in de ivoren torens in Den Haag, Breda en Den Helder. Defensie staat er slechter voor dan ooit. Het personeel voelt zich genaaid door de werkgever tegen we ze nooit ‘nee’ zeiden, ondanks dat er versobering op versobering kwam, en het thuisfront niet de aandacht kreeg die het verdiende. Versobering in oefendagen, uitrusting, materieel, arbeidsvoorwaarden en carrièremogelijkheden, is de dank voor de inzet van de geüniformeerde mannen en vrouwen. Onze Krijgsmacht is daardoor niet meer in staat om ons eigen grondgebied te verdedigen. De Krijgsmacht kan zich niet houden aan de grondwettelijke taak. Het is eigenlijk een schande.

Ja-knikkende generaals

Een schande die is ontstaan door opeenvolgende bezuinigingen die door de visieloze politiek werden opgedragen en klakkeloos werden uitgevoerd door ja-knikkende generaals. Als de militair leiders het Binnenhof oplopen lijkt het wel alsof ze een tikje op hun kruin krijgen, waardoor ze de hele dag ‘ja’ knikken. Ja-en-amen zeggen als synoniem voor de can-do-mentaliteit. Alleen generaal Van der Vlis stapte begin jaren ’90 op, omdat hij de bezuinigingen toen al onverantwoord vond.
En achteraf klagen de meeste generaals – als ze veilig b.d. zijn – dat het misschien toch wel een beetje te veel was qua bezuinigingen. Dat de wereld toch wel heel onveilig wordt, en dat er van de Krijgsmacht meer gevraagd wordt dan daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. En de generaals die wel aan de bel trekken, worden niet gehoord, of niet geloofd, of buitenspel gezet voor de echte topfuncties. Of Den Haag is blij dat ze eindelijk de dienst uit zijn en vervangen kunnen worden door andere toppers die hun carrière misschien wel belangrijker vinden dat de toestand van de Krijgsmacht en de veiligheid van ons land.
Ondertussen bezinnen de bonden zich op acties. Acties om het personeel eindelijk te geven waar ze recht op hebben: een goede cao, goede arbeidsvoorwaarden. En de spindokters van Defensie spinnen, en willen met kleine lichtpuntjes aantonen dat het allemaal niet zo slecht is gesteld met onze Krijgsmacht. Maar dat is het wel.

Doodzonde voor een geweldige organisatie

En dat is doodzonde. Want de Krijgsmacht is in principe een geweldig bedrijf, een fantastische organisatie, waar echte kameraadschap heerst, waar militairen echt een bijdrage leveren aan een betere wereld, een organisatie waarin mensen werken die echt hart voor de zaak hebben, die kennis hebben, en kunde, die bereid om letterlijk alles te geven voor hun kameraden, voor Defensie en voor Nederland. Bij de Krijgsmacht werken mensen die zo loyaal zijn aan hun team, hun opdracht, hun missie, hun organisatie dat iedereen daar een voorbeeld aan zou kunnen nemen.
Goede arbeidsvoorwaarden en een goede uitrusting is dan wel het minste dat ze daarvoor terug moeten krijgen. Want Loyaliteit komt nu teveel van 1 kant. Sterker nog, het lijkt er bijna op dat de politieke en militaire top misbruik maakt van die loyaliteit. En dat is wel het allerlaatste wat de militairen verdienen!

Eduard van Brakel

Door: Eduard van Brakel
Oprichter en hoofdredacteur Defensie-Platform

12 reacties

 1. Totaal eens! Alleen dat sommige leidinggevenden hun mond pas opendoen als ze “veilig zijn”, (lees b.d.), ben ik niet helemaal eens. Generaal b.d. Mart de Kruyf heeft ook zijn mond open gedaan toen hij in dienst was, dat geldt ook voor de CDS de generaal Middendorp. Maar zij zitten allemaal met een politiek die blijft “praten, praten”, en zij willen ook hun mensen niet in de steek laten!
  Weg gaan is een keuze, maar je kunt het beste blijven hameren op versterking! En dat is wat deze mensen doen! Het Leger heeft zeker geen baat met een pratende politiek, die niet eens een regering kunnen vormen! Maar het is wel de realiteit! Dat een militair een goede CAO verdient, en een goede uitrusting, staat buiten kijf! Ik sta volledig achter ons Leger. Helaas is die steun voor het Leger in Nederland ver te zoeken! Voor egoisme is bij het Leger geen plaats, in de samenleving is deze echter gigantisch! Als wij in Nederland allemaal het signaal gaven dat we Defensie belangrijk vonden, dan ging er misschien snel wat veranderen, maar dat vinden we niet! Eigen portomonnee eerst!

 2. Ik zou het Cao voorstel niet eens een aanbod durven noemen. Defensie is sinds jaar en dag een sluitpost in de begroting. In het verleden vooral bij het CDA maar nu ook bij onze trouwe bondgenoot, de VVD. Onze leiding kan vaak niet anders dan ja-knikken, ze krijgen een taak opgedragen nie niemand anders kan uitvoeren. Wie moet er, anders dan de KMar, zorg dragen voor de grensbewaking? De Politie? Hun reorganisatie is niet afgerond en zij kunnen hun werk niet aan, voordeel zij kunnen wel nee zeggen. Er is immers een alternatief, de KMar neemt de beveiliging van het Binnenhof wel over. Defensie formeert de zoekploegen die ze zelf niet hebben. Uiteindelijk laat Defensie het land en de burger niet in de steek en ze weten dat er geen alternatief meer is. Wie zit er dan in de papoortbalie, wie zoekt er dan naar verborgen ruimtes, wie bewaakt er het luchtruim wanneer de militair het niet meer doet? NIEMAND!!!

 3. Als journalist, historicus en schrijver van het boek ‘Het beste leger; verplicht soldaat in de jaren 80’ blijf ik mij er over verbazen hoe Defensie, maar ook de militairen zelf stelselmatig de Koude Oorlog uit onze geschiedenis hebben weggesneden. We hebben het over zo’n 45 jaar historie. Alsof al die honderdduizenden, misschien wel miljoenen dienstplichtige militairen nooit hebben bestaan. Daarmee gooi je je eigen ruiten in. Door deze ex-militairen, die vaak lange tijd hun plicht vervulden, te negeren, laat je een grote groep ambassadeurs voor Defensie ongebruikt.

 4. Mij bekruipt al veel langer het gevoel dat de nationale defensie-organisaties van de westerse EU-landen die ook Navo-lid zijn doelbewust van bovenaf worden uitgekleed, wegbezuinigd en opgeheven met het idee erachter om op deze manier een gezamelijke EU-defensie organisatie af te dwingen op te leggen om die uiteindelijk onder leiding van de Europese commissie te stellen en wordt er gewoon opzettelijk niet aan Navo voorwaarden voldaan en niet geinvesteerd in nationale legers om de Navo opzettelijk op deze manier tegen met het idee erachter om die op langere termijn te vervangen door een Europese variant…
  Met dit beleid en mischien deze gedachte erachter dwingt men defensie-organisaties in Europa gewoon uit armoede opzettelijk tot samenwerken en fuseren uit noodzaak.
  Volgens mij zoemt deze gedachte door heel veel hoofden van Europese politici “We investeren niet meer want er komt toch een gezamelijk Europees leger onder leiding van de EU” Wat zou anders de redenen kunnen zijn dat Europa/Europese politici/landelijke politici zich zo kwetsbaar maken in deze gevaarlijke wereld?
  Ik kan het helemaal mis hebben uiteraard…
  Ik ben op zich niet tegen Europese defensie amenwerking ook niet tegen het samenwerkingsverband EU op zich als die grondig hervormen maar wel absoluut tegen een EU-republiek of federatie onder leiding van een president voordat dit ooit kan plaatsvinden zijn we 50 jaar verder…
  Een EU-leger onder leiding van de commissie mag er met deze momenteel zwakke EU en zonder politieke eenheid nooit komen!

 5. Heel goed verwoord. Hoe luidt het Nederlandse spreekwoord ook alweer “niemand wil een dief van zijn eigen portemonnee zijn”. Dit is al eeuwen zo!

 6. Waar ik gisteren op zinspeelde met een gedachte die ik al langer heb staat vandaag toevallig op Elsevier…
  http://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2017/06/wel-gezamenlijk-defensiebeleid-maar-geen-eu-leger-510088/
  EU wil meer samenwerking in Europa op zich geen verkeerd doel, maar EU wil de militaire macht ook uitbreiden en de EU wil nu ook gezamelijk wapens onwikkelen inkopen met EU-gelden dat betekent dus dat EU gaat bepalen wat voor wapens en waar men inkoopt zal dus ook de zeggenschap over dit soort systemen willen hebben…
  Waarom niet gezamelijk inkopen met andere Europese Navo-landen? Wat gaat er gebeuren met bestaande gezamelijke Navo systemen in de toekomst?
  Volgens Elsevier wordt er door de EU gezinspeeld op een vervanger voor de Navo, ook heeft de EU 3 scenario’s voor de toekomst waar men verder niet op ingaat maar waarbij het minst ambitieuze scenario nog nauwer wordt samengewerkt!
  Over een Europees of EU leger wordt niet gesproken want dit wordt door bezuiniginge, kortingen en saneringen op nationale defensie organisaties wel langzamerhand afgedwongen en moeten organisaties uit noodzaak wel samenwerken en deels fuseren.
  Een militair EU-hoofdkwartier met bijbehorende infrastructuur is men al mee bezig naast een al bestaand Navo hoofdkwartier met infrastructuur in Europa! Waarom gaat de EU deze niet integreren met het bestaande Navo systeem in Europa?
  Ik zie ook veel meer heil in dat EU-landen die niet lid zijn van de Navo nog veel meer gaan samenwerken met de Europese Navo tak.
  Naar mijn mening zou de momenteel zwakke EU zich momenteel helemaal niet bezig moeten houden met defensie maar zich vooral moeten richten op hervormingen, beter bestuur, meer politieke eenheid, migratie en gezamelijke politietaken en grensbewaking.
  Waar moeten we als land zowel Navo-lid als EU-lid ons met ons veiligheidsbeleid straks op richten en loyaal aan zijn? De bureaucratische-EU of de Navo organisatie met tientallen jaren militaire ervaring?
  Ik heb grote vraagtekens zoals het nu gaat …

  1. Doen we ook een Europese Cao: het salarisniveau van Roemenië en de niet-cao van Hennis. Alle politici in Europa blij!

 7. De huidige situatie is een gevolg van een oorzaak. Vragen om meer geld, om het leger weer op niveau te krijgen, aan de officiële instantie, die juist het leger heeft kapot bezuinigd, lijkt mij de verkeerde weg. Elke politieke partij en zowat elke coalitie, heeft het leger niet op het netvlies. Integendeel, keer op keer blijkt dat sociale voorzieningen belangrijker is, dan de veiligheid van het land. Dit moet toch wel duidelijk zijn.
  Zoek naar de oorzaak, dan heb je een oplossing. Anders is het niets anders dan water naar de zee dragen. Ik zal jullie een tip geven, lees de rijksbegroting, verbind dat met de kiezers, dan weet je waar je tegen moet vechten!!

 8. Het is ook een feit dat het Leger bij grote delen van de bevolking niet populair is! En ook daar maakt de politiek handig gebruik van! Waarom heeft Defensie geen vaste begroting? Omdat dan altijd de kaasschaafmethode kan worden gehanteerd!
  Een land dat haar Leger zo verkwanselt, speelt met haar souvereiniteit! En welvaart is belangrijker dan veiligheid! Terwijl zonder deze veiligheid de welvaart niet gegarandeerd kan worden! Wat een kortzichtigheid! Hopelijk komt er een regering met CU erbij, die hebben het wel goed voor met Defensie!

 9. Geen veiligheid geen vrijheid, geen veiligheid geen rechtsstaat, geen veiligheid geen welvaart, geen veiligheid geen stabilitiet en geen veiligheid ook geen collectieve voorzieningen… Er moet nu gewoon een kabinet komen die echt een start gaat maken met richting die 2% te gaan werken, welke percentages en welke tijdsduur men wil gaan hanteren laat ik even in het midden want men heeft ondanks budgetmeevallers ook weer nieuwe tegenvallers maar dat begin met verbeteringen aanbrengen moet er nu gewoon komen want weer 4 jaar wachten is funest!

 10. Vandaag een mail gekregen van dhr. Knops van het CDA, iemand die zich WEL sterk maakt voor Defensie, en zegt dat zijn partij zo’n beetje als enige fors wil investeren in Defensie. (Eigenlijk samen met de kleine Christelijke partijen, CU en SGP) Maar het geeft wel aan hoe men in NL over Defensie denkt!
  Mocht er geen coalitie gevormd kunnen worden, weet dan op wie u stemt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.