Defensie, mijn liefde, hoe kun je anno 2017 zo'n puinhoop creëren?

Geplaatst door

Maandagavond ben ik naar laatste voorlichting van de vakbonden over het eindbod defensie gegaan. Voorzitter Ruud Vermeulen leidde de avond. Tot 24.00 uur konden we een enquete invullen: ook voor de andere bonden en met als sterk advies: Vierkant afwijzen.
Het eindbod moet moet afgewezen worden, want: Onze loonontwikkeling is een fopspeen, want nu al een min door alleen al de hogere stijging pensioenpremie 2017 met nog een stijging per 2018 in het vooruitzicht door politieke lobby ABP bij MinFin. En de verhoging van 2 procent wordt betaald uit versobering rechtspositie. Nota bene: de CDS grijpt geld personele ondervulling en stopt het bij materieel…
Abp en NL bank drammen / lobbyen door bij MinFin voor middenloon defensie. En dat nieuwe pensioen middelloon per 1 januari 2018 moet budgetneutraal. Dat wil zeggen dat het personeel betaalt, maar Defensie ook: want over 2 1/2 jaar wil Defensie aansluiten bij een rijksbrede nieuwe pensioenregeling. Defensie betaalt dus twee keer, hoezo visie?
Diensteinde regeling UGM maximaal 5 jaar tot AOW.. Eindbod is voor jaargangen 1963 tot 1967 telkens 6 maanden erbij dus circa 63. Vanaf bouwjaar 1968 5 jaar UGM dus geen keuze of overgang meer. Overgang tot nu toe is tot 60 jaar. . En weet je wat het ergste is? Er is nog geen begin van flankerend beleid zoals operationele leeftijd of ouderen beleid… Hebben ze vier jaren geslapen?
Employability, voor dubbeltje op eerste rang? Uit alles blijkt dat Mindef gekozen heeft voor oorlog met het personeel ipv zich sterk te maken tegen de minister van Financiën.
In formatie liggen goede argumenten om defensie te versterken, maar de Defensietop heeft het over capaciteiten zonder het woord personeel te noemen. De eerste miljard extra zal verdampen aan personeel en bedrijfsvoering.
Ondertussen loopt Defensie leeg en liggen reorganisaties stil… Voor 1 juni brand ik kaars voor Loek van den Heuvel en alle strijders voor recht. Bloed, zweet en tranen, operationele commandanten, blijf erbuiten en laat je niet misbruiken in een PR-communicatie-oorlog… het laatste restje vertrouwen gaat ook zo verloren.
Defensie, mijn liefde, in 2003 bij de topdrie beste werkgevers en nu met afstand, ook departementaal, de slechtste… hoe kun je anno 2017 zo’n puinhoop creëeren?
Wijs het eindbod af door de enquete van bonden in te vullen, massale afwijzing is een politiek signaal en een klap voor defensietop die ze keihard verdienen. Oorlog voeren met eigen personeel zal een cruciale fout blijken…
Na 1 juni komen de bonden met de formele afwijzing van het Eindbod en de weg voorwaarts…Bij het bedrijfsleven zou een onderzoek komen naar dubieuze handelingen en consequenties. Maar bij defensie niet, want daar heerst nu een ikke, ikke en een gedwongen angstcultuur.
Door: Phoenix

14 reacties

 1. zoals al een keer eerder door mij gezegd: een soldaat sterft 2 keer, de eerste keer op het slagveld, de tweede keer omdat hij vergeten wordt, in dit geval door de politiek. Het erge is dat zijn eigen defensietop hem, voordat hij vertrekt, al een mes in zijn rug steekt en hij al gewond op het slagveld aankomt. Als dit de bijzondere positie van de militair is, een die niet door de politiek noch door de defensietop beschermd en/of versterkt wordt, dan klopt de wervingsspot niet: geschikt/ongeschikt. Want de mensen op de werkvloer, de boots on the ground, het goud van de organisatie die zijn echt wel geschikt, maar de anderen, die daar, in hun ivoren toren…..jawel, juist die daar, die zijn absoluut ongeschikt. (Waardering uitspreken daar zijn ze vlot en goed in maar verder…….)

 2. Napoleon trok Rusland binnen met (cijfers variëren) 650000 soldaten en kwam terug met 70000 overlevenden. Vlak voor thuiskomst zei hij “nu begint de oorlog pas echt”. Anno 2017 niks veranderd. Bedankt voor inzet en zoek het maar uit.

 3. Defensie! Eens MIJN organisatie. Maar na de diverse reorganisaties die een zware wissel trokken op het personeel en de slagvaardigheid en een aanslag waren op de kwaliteit, niet meer. Gelukkig werd de organisatie nog enigszins werkbaar gehouden door het super loyale personeel, zodat Nederland niet afging bij internationale missies. Werknemers met een speciale status en zonder stakingsrecht, dat dan weer wel. Maar wat hield die speciale status dan wel in? Nou in ieder geval zijn deze mensen een gewillig slachtoffer voor de overheid. Invoeren van de WUL en 5% inleveren van het salaris? Geen probleem, de sukkels mogen toch niet staken. Verplicht met ontslag en door de verhoging van de AOW leeftijd een financieel gat? Geen probleem, de sukkels mogen toch niet staken. Op missie zonder dat volwaardig geoefend kan worden door munitie gebrek? Geen problem, de sukkels mogen toch niet staken. In tijden dat de economie aantrekt en bedrijven de arbeidsmarkt afstropen voor personeel, komt defensie achteraan te staan door zijn belabberde personeels- en financieel beleid. Juist in deze tijden zouden enthousiaste werknemers een uitstekende ambassadeur kunnen zijn voor potentieel nieuwe werknemers. Maar op dit moment is er geen hond bij defensie die zijn eigen organisatie zal aanbevelen bij potentiele kandidaten. Hoe kun je in een paar jaar zo’n organisatie om zeep helpen en dan toch op het pluche blijven zitten als verantwoordelijk minister? Nee sterker nog, deze minister is vanwege haar “geweldig” functioneren op de tweede p,aats van de kandidatenlijst gezet. Moeten we daar de oorlog mee winnen? Ik denk het niet. De tijd van het gebroken geweertje is weer aangebroken.

 4. Natuurlijk is defensie deel van het nationale beleid. Een heel sterke defensie zonder of zeer gebrekkige volksgezondheidszorg bijvoorbeeld zou ook tot een labiele situatie leiden net zoals de huidige staat!

 5. De minister van Financiën zal in al zijn genoegzame en juichende tevredenheid over de resultaten van zijn macro-economische en financiële beleid, heel hard tot de orde geroepen moeten worden, omdat hij – levend in zijn gelukzalige bubbel heel hoog boven de ‘ gewone hard werkende en loyale mensen’ , – totaal uit het oog verloren heeft dat hij door zijn gedrag de loyaliteit van het defensie personeel werkelijk volledig naar de vernieling heeft geholpen. Zelfs het terugsturen van onderscheidingstekens maakt op hem geen indruk, noch wordt door hem opgevat als een waarschuwingssignaal. Er zijn gewoon geen woorden meer voor.
  Je kunt ook niet anders verwachten van deze generatie politici die is opgegroeid in welvaart, luxe , vrede , eeuwig dromend van een veilig Europa. Nooit hebben zij met de ‘ poten in de modder hoeven te staan’ , veiligheid was een gegeven. Defensie is iets van ‘ heel vroeger’. Hoe kortzichtig. De werkelijkheid is anders, het zal hem eens duur te staan komen.
  Het is niets voor niets dat de PvdA zo’n klap heeft gekregen met de verkiezingen. Ziende blind en horende doof blijft hij aan zijn eigenzinnige en onverantwoordelijke koers vasthouden.
  Slechts cijfers regeren, defensiepersoneel is disposable. En dat nota bene met een overschot op de Staatsbegroting.
  Zijn zgn sociaal democratische inslag is heel ver te zoeken.
  Ook Premier Rutte past deze schoen, als eerst verantwoordelijke en primus inter pares, weigert hij in te grijpen. Het is vooral aan deze beide heren te verwijten dat het defensie personeel terecht in opstand komt. De jaren dertig zijn ook in dit opzicht weer helemaal terug. Premier Rutte met al zijn historische kennis heeft helemaal NIETS geleerd.
  Het is te hopen dat de Heer Trump beide heren hard en duidelijk de les leest, het wordt hoog tijd.

  1. Je kunt in Nederland kiezen wat je wilt maar na de verkiezing merk je iedere keer weer dat alleen coalities mogelijk zijn en dus erg veel van de partijprogramma’s, de reden waarom je juist die partij kiest, veranderen, niet nagekomen worden of, daar waar nodig om te kunnen regeren, aangepast worden. Het gaat eigenlijk maar om de macht, het pluche, de ego’s en het partijkartel. Stap je uit de landelijke politiek dan verdwijn je in de partijbanencaroussel……..

 6. Waarde Phoenix, het is bij het hele Rijk hetzelfde liedje. Je betaalt je eigen loonsverhoging, ze “geven” je 2% erbij, maar pakken er minstens 4 af! Sigaren uit eigen dozen kennen wij bij de Belastingdienst/Douane ook maar al te goed!
  Als je je inzet voor je eigen land, en in principe 24 uur per dag bereikbaar bent voor je broodheer, is dit de manier van beloning! Laten we 1 front vormen, een krachtig front! Misschien wordt het eens tijd voor het Malieveld, en neem een ieder mee! De sector veiligheid verdient beter!

 7. Jaren roep ik al dat ze zich niet hoeven te verwonderen dat ze bijna geen personeel meer krijgen. De social media haalt de reclame campagnes in. Een slechte ervaring is niet erg, maar als je het te bont maakt weet dat zo het hele land! Militairen zijn heel loyaal maar er is een grens en die is overschreden. Het wordt tijd dat men dat eens gaat voelen.

 8. Puinhoop en chaos rondom defensiebeleid en ookarbeidsvoorwaarden is niet iets van anno 2017 maar is al langer gaande dus zeg maar zeker anno 2000 tot 2017 het gebroken geweertje mentaliteit is al sins 1990 gaande.
  De heer Trump gaat flink tekeer tegen Europese politici om het defensiebeleid en gemaakte afspraken daaromtrend maar haalt helemaal niks uit omdat Duitsland flink afstand wil nemen van de VS en ook het Verenigd Koninkrijk om hun conservatieve houding omtrend economie, EU, migratie en millieu/uitstoot met ferme uitspraken van o.a. Schultz, Merkel en Seehofer.
  Ook het afschieten van het klimaatakkoord door Trump zelf levert geen positieve bijdrage aan de zichtbaar groter wordende kloof tussen de VS/VK en de EU, defensie afspraken in collectief verband moeten nagekomen worden maar hetzelfde geld ook voor millieu afspraken in internationale akkoorden!
  Ook op nationaal niveau het definitief afwijzen van een pro-defensie partij voor de nieuwe regering door Pechthold/D’66 om koste wat kost o.a. hun zelfmoordpil te willen doordrukken en realiseren wat ten koste gaat van het nationale belang en veiligheidsbeleid geeft al aan dat het defensie belang niet hoog op de agenda staat van politici en partijen in het algemeen!
  Zal je zien dat ze straks weer noodgedwongen met Klaver en de Groene Khmer moeten onderhandelen om een regering te kunnen vormen met alle gevolgen van dien.

  1. @heer Pim, totaal juiste conclusie! “Kereltje Pechtold”, zoals dhr. Wiegel hem ooit terecht typeerde, heeft willens en wetens een overeenkomst met de CU gedwarsboomd, om, voordat er al over coalitievorming gesproken zou worden, onmogelijke eisen te stellen, waaronder die zogenaamde levensbeeindiging.
   Hij WIST dat Segers op al die belachelijke eisen onmogelijk “Ja” kon zeggen, maar nu kan hij zijn achterban laten zien van “ik heb het geprobeerd, het ligt niet aan mij!” Bah, misselijkmakend figuur! Was dat ook niet diegene die op Facebook plaatste “onze militairen moeten pang-pang roepen, wat grappig.” Nou, meneertje Pechtold, als u zo de mensen benadert die 24 uur per dag hun leven in de waagschaal stellen, o.a. ook voor u, dan bent u voor deze mensen NIETS waard! Ik zou mijn leven niet in de waagschaal stellen voor deze waardeloze politicus!
   Ondertussen is Defensie het kind van de rekening! Alle mooie beloften ten spijt! Gisteren moest er weer een oefening worden geannuleerd, reden: GEEN VOLDOENDE MATERIEEL!!! Den Haag, kom je beloften na, en investeer nou eens die 2 miljard extra die beloofd is! Het vredesdividend is op!!

 9. Het is definitief, Trump trekt de Amerikaanse stekker uit de klimaat-akkoorden van Parijs! Een van de belangrijke redenen die hij noemde is de enorme Amerikaanse staatschuld en handelstekorten tenopzichte van o.a. Europa die mede zo hoog is opgelopen omdat de VS jarenlang heeft moeten investeren in veiligheid wereldwijd en Europa terwijl Europese bondgenoten dat niet hebben gedaan en hebben nagelaten en dat nog steeds nalaten…
  De VS hebben het geld zelf nationaal hard nodig zegt Trump en wil alleen investeren in de VS zelf en niet wereldwijd in klimaatverbetering en doeleinden terwijl Europese bondgenoten hun veiligheidsverplichtingen steeds blijven ontlopen maar met de klimaatakkoorden wel invloed krijgen en willen uitoefenen op binnenlandse aangelegenheden in de VS zelf en op die manier de soevereinitieit van de VS afbreken.
  Persoonlijk vindt ik dit een heel simplistische en ook een te eenvoudige voorstelling van zaken van Trump en onderwerpen zoals millieu en veiligheidsbeleid moeten strikt gescheiden blijven en elkaar niet beinvloeden maar in de kern heeft hij wel voor een deel gelijk.

  1. Trump is een zakenman, en runt zijn land ook als zodanig! Hij is geen politicus, en wars van compromissen! Voor een deel geef ik hem gelijk, het kan NIET zo zijn dat de VS voor 75% van de kosten van de NAVO opdraait! Het zou al eerlijker zijn als het fifty-fifty was! Maar dan moet Europa een tandje (lees meer pegels) erbij zetten! En daar gaan we nou mank!
   De politieke wil is er niet (in Nederland), “kereltje” Pechtold wil niet voor niets ten koste van alles Groenslinks erbij, dus dat is balen voor Defensie, dat meer gebaat is met de CU erbij! In andere Europese landen wil men wel, maar kan men (economisch) niet! Belgie, Frankrijk en Italie zijn zulke voorbeelden.
   Dat is de harde realiteit! Ondertussen moet een bejaarde man proberen die knoeiers in Den Haag proberen te laten samenwerken, en is ieder uitstel van meer investeren in Defensie een desastreuze! Maar ja, dat zien we dan wel weer, hoor je ze in Den Haag denken! Slaap lekker volk, in het verleden gemaakte fouten bieden geen garantie voor de toekomst!

 10. Ja het is niet best, slecht zelfs. Ik ben 36 jaar onderofficier en gaande weg mijn loopbaan zijn er diverse reducties en reorganisaties geweest. Ik raakte er gek genoeg een beetje aangewend. Zo slecht als we er nu bijstaan heb ik nog niet meegemaakt. Slecht personeelsbeleid, slecht materieel. Blijkbaar hebben we dit zelf , dmv de verkiezingen, over ons afgeroepen. Misschien heeft de bv Nederland daadwerkelijk geen geld over voor defensie dus veiligheid. Dan zal de regering (hoe zuur dat ook is) verder moeten bezuinigen. Nog een brigade eraf! Dit is ook geen doen, inhoudelijk stelt het niet veel meer voor. We hebben zo langzamerhand een leger die goed is voor braderieën en markten. Cv-90 showen, kindjes groene gezichtjes geven en als we een keer echt gek doen tokkelen vanaf de kerk.
  Jammer , ja in dit geval gaat het op ‘ vroeger was het beter’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.