Coalition For Defense: Beter te veel dan te weinig, overmacht als wapensysteem

Geplaatst door

Nederland zal ook na de inhaalrace die nu moet gaan beginnen een relatief beperkte krijgsmacht hebben. De militaire kracht van het westen zit in het bondgenootschap. Op ons zelf zijn we onvolledig en te klein. Samen zijn we volledig en voltallig (als het goed is). Nederland moet zodanig zijn uitgerust dat het zijn taak in het bondgenootschap kan uitvoeren in een omvang en op een niveau dat de bondgenoten van ons kunnen verwachten. Zoals ook wij van hen verwachten dat ze leveren, waar ze redelijkerwijs toe in staat zijn.
In het kader van de internationale samenwerking zal het hopelijk in toenemende mate mogelijk zijn om efficiënter te werken door taken met elkaar uit te wisselen. Jij wat meer land, ik wat meer transport, dat soort uitruil. Bovendien kan de NAVO of de EU een gemeenschappelijke poule maken van militaire middelen. Bijvoorbeeld een internationale transportvloot van helikopters en vliegtuigen, waar elk land gebruik van kan maken. Nederland heeft al een voorhoederol als het gaat om taakspecialisatie en uitruil en zal daar initiatieven moeten blijven nemen. Het is voor de meeste landen en voor militaire organisaties niet gemakkelijk om afstand te doen van eigen elementen.
Desalniettemin moet Nederland een voldoende eigen voorraad – het zgn. voortgangsvermogen’ – hebben aan beschikbare wapensystemen en ander militair materieel.

Aanzet tot herbouw Krijgsmacht

De navolgende “bestellijst” als uitbreiding en vervanging van het huidige materieel is, naar inschatting van Coalition for Defense  gebaseerd op de militair strategische noodzaak die in verhouding staat tot onze welvaart en internationale handelsbelangen. CFD wil hiermee niet pretenderen op de stoel van Defensie te zitten, doch onderstaande behoeftestelling is bedoeld als een aanzet voor de heropbouw van een robuuste krijgsmacht.
Benodigd materieel voor een realistische en robuuste Krijgsmacht periode 2017-2024 (afgestemd op onze welvaart en internationale handelsbelangen). Hieronder ziet u de plaatjes (klik voor groter) waar de krijgsmacht qua aantallen militairen en materieel de komende jaren naartoe moet groeien.
UItbreiding Defensie volgens Coalition for Defense
UItbreiding Defensie volgens Coalition for Defense
UItbreiding Defensie volgens Coalition for Defense
 

Krijgsmacht inrichten niet eenvoudig

Een krijgsmacht goed inrichten is niet eenvoudig. De wapensystemen van landmacht, luchtmacht en marine staan niet op zichzelf. Het zijn bouwstenen om voor een bepaalde taak zo goed mogelijk te zijn ingericht. Een gemakkelijk voorbeeld is dat je voor de luchtmobiele brigade (landmacht) luchttransport (luchtmacht) nodig hebt.
In Afghanistan kwamen de F16’s de militairen op de grond helpen in bedreigende situaties, maar met zijn speciale opsporingsapparatuur konden diezelfde F16’s ook bermbommen ontdekken. Marineschepen kunnen niet alleen troepen en materieel vervoeren, maar kunnen voor de kust militairen ter land beschermen met hun verkenningsfaciliteiten en met hun wapens voor de langere afstand. Maar nog belangrijker: ‘Ocean going’ marineschepen zijn essentieel voor bescherming van internationale handelsroutes over zee, zoals ook nu gebeurt voor de kusten van Somalië en West- Afrika.

JSF: foto ministerie van Defensie
JSF: foto ministerie van Defensie

Bij het bepalen van de hoeveelheid materieel moet ook rekening worden gehouden met oefeningen. Straks zijn ook van onze F35 vliegtuigen een aantal permanent beschikbaar om te trainen. Noodzakelijk, anders kunnen we geen vliegers opleiden en oefenen voor gevaarlijke situaties. Bovendien zullen er altijd een aantal in onderhoud zijn. Militair materieel wordt meestal ingezet in omgevingen waar het er ruw aan toegaat. Onderhoud en reparatie is dus een belangrijk vereiste. Al met al heeft de krijgsmacht van veel systemen een veelvoud nodig om tot zijn vereiste inzet te komen. Zeg voor het gemak eens één op drie.

Overmacht als wapensysteem

Vervolgens is er ook nog de steeds doorgaande innovatie. In het gevecht het moeten opnemen tegen wapensystemen die moderner, dus beter, sneller, effectiever en slimmer zijn dan de jouwe, betekent meestal dat het een kansloos avontuur wordt. Daarom is het van belang dat systemen op tijd kunnen worden vernieuwd of vervangen. Waarna opnieuw duchtig moet worden geoefend. Tijdige vervanging kan ook gevolgen hebben voor de wijze van betalen. Leasen in plaats van kopen. Bij kopen draag je de spullen af, maar dat kan wel eens te lang duren. Bij leasen kan je eerder vervangen en steeds voorop lopen in kwaliteit. In het belang van je eigen militairen, de burgers die je moet beschermen en ook de vijand. Want overmacht laat het toepassen van geweld korten duren. Het hebben van overmacht zou je wel eens het belangrijkste wapensysteem kunnen noemen.

Ton Welter
Ton Welter

Door: Ton Welter
Coalition for Defense
Dit is deel zes van het Manifest Ik zal handhaven – Steun voor de Krijgsmacht  van Coalition for Defense. Volgende week deel 7, over Militaire Innovaties.
Lees ook de vorige hoofdstukken:

8 reacties

 1. Die beoogde aantallen mensen en verschillende soorten matrieel voor de gehele defensie wat CFD voor ogen heeft voor 2024 is dat uitsluitend bedoeld als actieve eenheden of is dat inclusief matrieel voor en met het aantal reservisten en Natress-eenheden en inclusief benodigde matrieel voor opleidingen/trainingen?
  Welke systemen lenen zich het beste voor lease-constructies en welke voor aankoop volgens CFD?
  Moeten voorgenomen verkopen zoals PHZ2000 systemen worden stopgezet dan zit men bijna op het beoogde aantal van 60 stuks? Een aantal van 18 operationeel houden is nu al problematisch…
  Wat moet er geberuen met de 32 stuks CV90 voertuigen die men bij de leverancier heeft gestald volgens CFD? Reactiveren bij actieve eenheden of in reserve…
  Minstens 70% inzetbaarheid halen van het huidige aantal actieve CV90 voertuigen is nu ook al problematisch met onderhoud en onderdelen etc…
  CFD heeft 12 fregatten voor ogen voor de marine wat moet er gebeuren met de 4 OPV vaartuigen van de marine die toch in een bepaalde behoefte voorzien? Verkopen of indelen bij de kustwacht/politiediensten/mareschausse als handhavingsvaartuig…

 2. Goede vragen, heer Pim! Maar laten we in vredesnaam eerst eens beginnen met het op peil brengen van materieel, Operatie Bison Drawsko toonde duidelijk de gebreken aan van het NL-leger. Dat deed Afghanistan al, toen onze jongens moesten bedelen bij de bondgenoten voor munitie!! En nog gaan de schellen niet van de ogen! Vredesoperaties worden verrekend met het budget van Defensie! Want Den Haag wil internationaal wel mooie sier maken, maar investeren? Jawel, maar met de kruideniersmentaliteit! Vier en vijf mei staan weer voor de deur, en dan worden er weer dikke woorden gesproken! Jammer dat het alleen bij woorden blijft!

 3. In het artikel staan een aantal schema’s met een idee erachter wat nodig is in 2024.
  CFD Coalition for Defense ziet een oplossing in het tekort aan matrieel/wapensystemen bij defensie door een deel van het benodigde te gaan leasen en een ander deel gaan kopen…
  Mijn vragen zijn ook gericht aan CfD en niet bedoeld als opmerking richting politiek of men wat meer kan aangeven wat men geschikt acht voor lease en voor aankoop.
  Defensie op deze manier voorzetten is onverantwoordelijk dus politiek DenHaag zal de financien voor defensie moeten verruimen en zal moeten beginnen met verbeteringen anders heeft het brainstormen wat het CfD doet ook totaal geen zin meer.
  Operatie Bison Drawsko is natuurlijk gewoon een drama voor defensie in vergelijking met vroeger, de trotse jaren ’70/’80 en zelfs nog begin ’90 voor de defensie organisatie waarbij Nederland altijd zeer hoog scoorde en ook vaak als beste eindigde met grote gezamelijke gemechaniseerde Navo-oefeningen waar nu nu nog maar een gemechaniseerde NL-brigade van over is van de oorspronkelijke 3 complete gemechaniseerde NL-divisies waar zelfs bondgenoten jaloers op waren… Tja er was eens.
  Velen in dit land hebben niet eens in de gaten wat de politiek om zeep heeft geholpen de afgelopen 25 jaren, van een van de best presterende Europese Navo-landen tot nu bijna het lachertje van de Navo en Europa.

 4. Precies, die 3 gemechaniseerde brigades zijn meer dan nodig! Er zal dus fors meer geinvesteerd moeten worden! Ook heb ik geopperd om een “Dag van het Leger” te gaan organiseren. Zodat een ieder weet wat Defensie voor de BV Nederland allemaal doet. In Nederland moet veel meer besef komen dat een sterke Defensie van belang is voor ons allemaal!
  We moeten af van de “kruideniersmentaliteit”, en Nederland weer weerbaar maken! De leeuw moet weer kunnen brullen, i.p.v. een piepstemmetje opzetten. Wij zijn het aan onze stand verplicht om toe te werken naar die 2% norm! En daar moet Den Haag, maar ook Nederland voor gaan, en voor niks minder!

  1. Zeer interessant uw visie, in het verleden hadden we als NL 3 gemechaniseerde divisies dat is definitief verleden tijd maar u pleit er dus voor dat we als NL dus zo snel mogelijk naar die 2% gaan en in 2024 weer terugkeren naar een sterkte van 3 volledig inzetbare gemechaniseerde brigades i.p.v nu maar een namelijk het 43e!
   Hoe wilt u dit invullen?
   NL landmacht beschikt nu over een organisatorische sterkte op papier van 3 brigades namelijk een gemechaniseerd, een motorisch en een luchtmobiel waarvan er met alle middelen binnen defensie maar een tegelijk volledig inzetbaar is…
   Daar zou je in sterkte voor defensie het korps mariniers en korps commandotroepen als een brigade bij op kunnen tellen maar die moeten voor missies matrieel delen met andere eenheden dus dat is alleen maar theorie.
   Hoe ziet u die 3 mechaniseerde brigades het liefst gereraliseerd worden voor 2024?
   Luchtmobiel en het 13e weer omvormen naar volledig gemechaniseerd of deze 2 gewoon in huidige vorm laten bestaan naast het 43e en daarnaast 2 extra gemechaniseerde heroprichten en uitrusten zodat we in 2024 uitkomen op een organisatorische sterkte van 5 brigades waarvan 3 volledig gemechaniseerd + 1 luchtmobiel en + 1 motorisch…
   En moeten het korps mariniers en commandotroepen in 2024 volledig over eigen matrieel beschikken voor internationale missies of gewoon blijven delen met anderen? Zij worden namelijk altijd als eerste gezonden ver weg in internationaal verband en dan moeten andere eenheden altijd matrieel missen…

 5. Als antwoord op uw vraag, gelet op de economie, die de 16e van de wereld is, en naar ik meen, de 2e van Europa, moeten we beschikken over 3 gemechaniseerde brigades, en dan 1 luchtmobiel, en een motorisch. Uit deze drie brigades zou m.i. het dan wel kunnen om een deel af te staan voor het Korps, of voor de commando’s. Er zou m.i. ook veel meer met elkaar geoefend moeten worden. Uitzending in internationaal verband heeft voorrang, desnoods hou je materieel in reserve, voor noodgevallen, zoals we dat vroeger gewoon hadden. Is dit voldoende gemotiveerd?

 6. Thanks for publishing this awesome article. I’m a long time reader but I’ve never been compelled to leave a comment.
  I subscribed to your blog and shared this on my Twitter.
  Thanks again for a great article!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.