RHIB KMAR (foto Defensie)

Defensie zelf moet weer en meer ambitie tonen

Geplaatst door

Sinds het einde van de Koude Oorlog, nu ruim een kwart eeuw geleden, is er voortdurend op Defensie bezuinigd. Je moet je eens voorstellen dat je bij een organisatie of bedrijf werkt waar elk jaar minder geld voor beschikbaar is, ongeacht of het aanwezige personeel goed presteert. En dat 25 jaar lang. Dat is verschrikkelijk demotiverend. Bij Defensie is dat zo gegaan en dat heeft veel wantrouwen en cynisme gebracht onder het personeel. Er is weinig vertrouwen in de politiek, die steeds maar geld komt halen. Er is ook weinig vertrouwen in de eigen militaire top, die in de ogen van de organisatie te weinig weerstand beidt aan het kapot maken van een organisatie, die groot belang heeft bij trots, toewijding, gezamenlijkheid en verbondenheid.
De militaire top is geen statisch geheel, maar stroomt door met de anciënniteit. De militaire top van nu zat nog redelijk in zijn beginjaren einde jaren 80 van de vorige eeuw. Zij weten bijna niet beter dan dat bezuinigen de grootste zekerheid bij Defensie is. Het heeft velen van hen ook murw gemaakt.
Mede daardoor bestaat er in onze krijgsmacht veel te weinig ambitie om met kracht vooruit te denken. Op zoek te gaan naar innovaties. Positieve veranderingen na te streven. Het beeld dat de basis heeft, namelijk van een defaitistische top, kan daarom begrepen worden.
Het is van het grootste belang dat de politiek de Defensieorganisatie weer structureel in de conditie brengt om vooruit te denken, om ambitieus te zijn. Mede daarom is een meerjarig positief contract met de Defensie organisatie van nationaal importantie.
Het zal druk moeten worden bij Defensie. Daarom en mede om het politiek belang van onze veiligheid te onderstrepen komt er in het komend kabinet weer een staatssecretaris naast de minister van Defensie.

Generaal Middendorp (foto Defensie)
Generaal Middendorp (foto Defensie)

De hoogste militair, de Commandant der Strijdkrachten, zal op het Plein een werkkamer hebben, maar zijn hoofdkwartier wordt geplaatst in de militaire, niet in de politieke omgeving. Tussen en boven de militairen is zijn plaats en daar moet de krijgsmacht van hoog tot laag hem weten te vinden. Het wordt het operationele hoofdkwartier.
Om het militaire gewicht van zijn functie verder te onderstrepen zal de CDS niet meer vallen onder de secretaris-generaal, maar direct rapporteren aan de minister.
Het Operationeel Hoofdkwartier wordt voorts bemand door de Bevelhebbers van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine. Op dit hoofdkwartier heeft het militaire beleid, de behoeftestelling, de strategische noodzaak, de operationele planning, de inzet van personeel en materieel, en de aanschaf en vervanging van materieel zijn plaats. De Directie Materieel Organisatie (DMO) en het Commando Diensten Centrale (CDC) worden opgesplitst en gaan weer terug naar hun respectieve krijgsmachtdelen.
Cyber wordt een nieuw wapen van de Koninklijke Landmacht. Natuurlijk is er ook cyber op andere plaatsen, zoals bij de MIVD, maar het wapensysteem vindt zijn plaats bij de landmacht. Cyberpersoneel ontvangt als regel een algemene militaire basisopleiding. Geregeld zullen zij enige weken doorbrengen bij militairen te velde om deskundig en ervaren te zijn in de realiteit van hun militaire collega’s op missie.
Onze kennis van CBRN (Chemische, Bacteriologische, Radiologische en Nucleaire Oorlogvoering) is nagenoeg wegbezuinigd. TNO heeft nog maar twee microbiologen in dienst. ISIS kan heel eenvoudig een pokkenvirus maken. Onze militairen en burgerbevolking zijn tegen deze chemische en bacteriologische oorlogsvoering nauwelijks tot niet beschermd. Nucleaire dreiging is eveneens actueel, nu Poetin (en Noord Korea) hier openlijk mee dreigt en inzet van deze wapens nadrukkelijk beoefent. Bescherming Bevolking (BB) moet weer op de Agenda.
De militair wordt weer zichtbaar in de samenleving. Hij zal in het openbaar zijn uniform dragen en militaire locaties zullen waar mogelijk in de stad en goed zichtbaar zijn. Oefeningen zullen ook in stedelijke gebieden plaatsvinden. Dit is niet alleen ter popularisering van de militair, maar ook omdat veel moderne vormen van geweld, zoals terreur, maar ook oorlogvoering (Aleppo), worden toegepast in dichtbevolkte gebieden. De zichtbare aanwezigheid van militairen zal het maatschappelijk veiligheidsgevoel bevorderen.
Er komt een permanente en goed merkbare campagne voor nieuw personeel. Die campagne wordt vooral gericht op de jonge mensen. Die campagne brengt tevens de krijgsmacht dichter bij de belevingswereld van de jonge mensen. De krijgsmacht als verzekering van onze samenleving. Een solide verzekering tegen geweld, terreur en oorlog. Een solide verzekering voor veiligheid.
Voorts komt er een permanente en goed merkbare campagne naar de gehele bevolking waarin niet alleen het belang van een goede krijgsmacht wordt verklaard, maar ook het beslissende belang van internationale samenwerking ten behoeve van onze veiligheid.
Nederland speelt geen enkelspel. Nederland heeft een team om zich heen: Europa, de Verenigde Staten, Canada en als het er op aankomt ook altijd Australië en Nieuw Zeeland. De laatste twee liggen het verste weg, echt aan de andere kant van de aarde. Ze komen altijd als ze geroepen worden. Fantastische kameraden. Defensie is teamwork.
Er komt een Nationale Veiligheidsraad onder verantwoordelijkheid van de Minister-President waarin de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie, Binnenlandse Zaken en Veiligheid & Justitie zitting hebben.
Dit is deel vier van het Manifest Ik zal handhaven – Steun voor de Krijgsmacht  van Coalition for Defense. Volgende week deel 5, over Achterstallig onderhoud.
Lees ook de vorige hoofdstukken:

Ton Welter
Ton Welter

Door: Ton Welter
Coalition for Defense

6 reacties

 1. Ja, zo zou het inderdaad moeten. En er komt een fonds om het oh zo broodnodige materiaal om weer tot slagkracht te komen aan te schaffen, EN te onderhouden! Tanks, vliegtuigen (18 geleased respectievelijk strak 37 JSF’s, is Nederland onwaardig), en 2 extra fregatten zijn broodnodig, en dit MAG niets eens een punt van discussie zijn! Sowieso is een strakke organisatie met KORTE lijnen er een, die mijn voorkeur geniet!

  1. Excuses voor mijn commentaar heer Lieberton maar ik als complete buitenstaander van defensie vraag me werkelijk af of Nederland op korte termijn nog wel moet investeren in nieuwe tanks laat het komende 5 jaar bij die 18 stuks mischien eventueel wat extra gebruikte tanks leasen van Duitsland maar schaf pas weer nieuwe tanksystemen aan als de Leopard 3 definitief op de markt komt en is uit-ontwikkeld en vrij is van kinderziektes …
   Men heeft bij defensie gekozen voor snelle inzetbare mobiele eenheden (expeditionaire krijgsmacht) dat beleid is al enige jaren aan de gang, ik zou op korte termijn liever investeringen zien in lichte artilleriesystemen en anti-tank systemen en luchtdoel-systemen voor de luchtmobiele brigade, mariniers en wielvoertuig-eenheden(boxer) die ook snel vevoerd en verplaats kunnen worden met helicopters/vliegtuigen en eenvoudig op voertuigen kunnen worden geplaatst de PHZ2000 is voor deze snelle inzetbare eenheden deels ongeschikt en veel te zwaar vermoed ik…
   YPR’s met TOW-systemen en 25 mm geschut zijn allemaal verkocht de boxer moet die deels vervangen en PRTL met 35mm tegen luchtdoelen zijn net allemaal verkocht aan Jordanie.
   Voor o.a. de boxer zijn verschillende missiespecifieke-modules beschikbaar o.a. 155 mm/52-calibre gun, MANTIS gun system en 30 mm gun and Spike-LR anti-tank missiles…
   Ik bedoel dus investeren in zware wapensystemen specifiek voor lichte en snelle eenheden.
   Die 2 extra fregatten wordt zeer moeilijk want bijna alles moet vervangen worden bij de marine o.a. 2 M-fregatten, 6 mijnenjagers en 4 onderzeeboten komende jaren dat gaat een vermogen kosten en ik denk dat er geen ruimte zal zijn voor 2 extra fregatten komende 10 jaar we mogen blij zijn als bovengenoemde vervangen kan worden.
   37 JSF toestellen is denk ik ook te weinig in de praktijk met al die missies, mischien een optie om de laatste aangeschafte 20 F-16 toestellen te moderniseren en compleet te reviseren?

   1. Waarde heer Pim, ik waardeer uw inbreng juist enorm. U heeft ook goede argumenten. Echter, de wereldpolitiek verandert zo snel dat je wellicht niet kunt wachten op de Leopard 3. Verder vind ik dat er veel meer bij moet dan die 2 miljard, waaarvan waarschijnlijk hoogstens 500 miljoen erbij het hoogst haalbare is, gezien de coalitie vorming. Om 20 F16’s up te daten en inzetbaar te houden naast de JSF klinkt goed. Zouden we een aantal marineschepen ook kunnen updaten? Is wellicht nog een optie? Als Den Haag dit leest, kijk wat er mogelijk is, i.p.v. onmogelijk? Het gaat om de slagkracht!

    1. Een inhaalslag en ook het beter uitrusten op korte termijn van alle bestaande eenheden heeft voorrang momenteel op korte en middellange termijn denk ik persoonlijk zodat die ook allemaal zelfstandig kunnen opereren en ook in geval van nood zonder hulp van bondgenoten zich tegen elke dreiging moeten kunnen weren met Srebrenica in het achterhoofd.
     Zelfstandige inzet op legerkorps en divisie niveau heeft Nederland allang afgeschaft in het verleden dat is iets wat we niet moeten terugdraaien maar zorgen dat alle bestaande Nederlandse brigades inzetbaar zijn en blijven en in geval van een groot conflict ook allemaal tegelijk inzetbaar zijn en dat dit ook mogelijk is zonder bongenoten en dat alle reservisten en reserve eenheden kunnen blijven oefenen en inzetbaar zijn dan hebben we al heel wat bereikt.
     Verbeteringen met zwaardere wapens specifiek afgestemd op bestaande eenheden is denk ik ook hard nodig, de VS zijn b.v. nu druk bezig met het upgraden van al hun standaard Stryker wielvoertuigen voor de mobiele infanterie dus ook voor de inzet in Europa die krijgen standaard nu allemaal een 30mm snelvuurkanon van Koningsberg i.p.v. een automatisch .50 machinegeweer. Nederland heeft alle nieuwe Boxer wielvoertuigen uitgerust met een automatisch .50 wapen… Is dat voldoende of is het mischien verstandig om te investeren in extra modules met zwaardere systemen?
     Nu nieuwe Leopard 2A7+ systemen aanschaffen is mischien niet verstandig als je bedenkt dat dit soort investeringen in wapensystemen minimaal 30 jaar tot 40 jaar mee moeten kunnen gaan…
     DenHaag heeft net 100 eigen tanks verkocht en 16 weggegeven die allen de mogelijkheid tot upgraden naar 2A7+ hadden en nu 2A7+ systemen nieuw aanschaffen zal veel vragen en weerstand oproepen.
     Met echt eigen aanschaf door NL van zware tanksystemen zou ik minimaal wachten tot de Leopard 3 op de markt is die heeft dan ook meer mogelijkheden voor upgrades en updates in de verre toekomst.
     Mischien kan men onderzoeken of men het huidige leasecontract met Duitsland b.v. kan uitbreiden naar minimaal 36 stuks Leopard 2A7+ tanks (of meer), 32 is ook het aantal zware tanks wat op een LPD van de marine past en op die manier is Nederland zelfstandig in staat om in korte tijd 32 gevechtstanks in te zetten en over te brengen naar elke uithoek van Europa en dat past volgens mij ook prima in het beleid van snelle inzetbare mobiele eenheden (expeditionaire krijgsmacht)…
     Duitsland heeft nog Leopards genoeg in stock om te upgraden naar 2A7+.
     Nederland heeft de Centurion in het verleden ook geleasd van de VS.

 2. Zeer evenwichtige conclusie, heer Pim. Maar er moet hoe dan ook slagkracht bij! Wellicht kunnen we diverse systemen inderdaad updaten, misschien lukt dat ook met een 20 tal F16’s en een aantal marineschepen. Zodat WAT we hebben, ook internationaal mee kan doen. Ik hoop alleen dat Den Haag een keer wakker wordt, en in ieder geval gaat beginnen met 2 miljard erbij! Dan laten ze in ieder geval zien dat het ze menens is, aan zowel de NAVO, alsmede de VS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.