Militairen zijn het kostbaarste wat de Krijgsmacht heeft

Geplaatst door

De militairen zijn het kostbaarste wat de krijgsmacht heeft. Met hen moet zo zorgvuldig mogelijk worden omgegaan. Niet alleen uit vriendelijkheid, maar ook omdat zij in geweldsituaties voor grote verantwoordelijkheden en zware beslissingen staan. Beslissingen die leven of dood kunnen betekenen voor burgers, voor collega’s, voor tegenstanders, voor henzelf.

Zorgvuldig omgaan houdt dan een aantal elementen in:

  1. Hun benodigde kennis, hun conditie en hun geoefendheid dienen optimaal te zijn. Daarom is het belangrijk dat er voldoende middelen en mogelijkheden zijn om te oefenen.
  2. Hun uitrusting dient van topniveau te zijn. Tal van innovaties kunnen de militair te velde beter beschermen, verder laten kijken, scherper laten aanvallen, langer laten volhouden. Over veel van die innovaties beschikt onze krijgsmacht nog niet. Dat moet ten spoedigste veranderen.
  3. De arbeidsvoorwaarden moeten structureel op orde gebracht worden en recht doen aan hun specifieke omstandigheden. Beroepsmilitairen die op grond van leeftijd niet meer inzetbaar zijn, kunnen opteren voor een vroegpensioen op basis van ingehouden premies. Dit wordt in de cao vastgelegd. Het AOW-gat wordt gedicht. De salarissen jarenlang op de nul lijn, worden aangepast op het niveau dat in verhouding staat tot het gewicht en verantwoordelijkheid van de functie: een onderzeeboot commandant krijgt nu net zo veel salaris als een directie-secretaresse.
  4. De verantwoordelijkheid die van een militair te velde wordt geëist vertaalt zich in aanzienlijke verantwoordelijkheden in zijn dagelijkse werk als hij niet op uitzending is. Met andere woorden, de bureaucratische parafencultuur wordt optimaal afgeslankt en de eigen verantwoordelijkheid van de militair in elke rang doet recht aan diens capaciteiten.
  5. Pensioenen en wachtgelden staan nu op de begroting van Defensie. De feitelijke uitgaven voor militaire potentie zijn dus nog lager dan toch al lijkt. Het gaat om ruim € 1,2 miljard per jaar. Coalition for Defense wil dat deze post niet meer wordt gerekend tot het totaal budget van Defensie en als bijlage van de Defensiebegroting gepresenteerd. De begroting van Defensie wordt om te beginnen voor dit bedrag structureel gecompenseerd.

Dits is deel drie van het Manifest Ik zal handhaven – Steun voor de Krijgsmacht  van Coalition for Defense. Volgende week deel 4, over de Defensie-organisatie.
Lees ook de vorige hoofdstukken:

Ton Welter
Ton Welter

Door: Ton Welter
Coalition for Defense

3 reacties

  1. Ben het zeer met dit artikel eens! Schande dat slechts 0,7% van het beschikbare budget wordt geinvesteerd in nieuwe wapensystemen en innovatie! Ergo, de overheid heeft i.h.k.v. “Goed Rentmeesterschap” de afgelopen 20 jaar 63 miljard bezuinigd op Defensie! Prima materieel werd voor een appel en een ei verpatst, onze Orions, onze schepen, onze vliegtuigen en onze tanks! Dan is 2 miljard erbij een schijntje, en zelfs daarover moet nog tot in het oneindige gesteggeld worden…..kruideniersmentaliteit ten top!

  2. Het is niet alleen wachtgelden en pensioenen wat enorm drukt op het totale defensie-budget en beschikbare investeringsgelden maar ook al die internationale missies de afgelopen jaren waaraan onze regering en parlement aan mee wil doen koste wat kost en bij voorbaat al klakkeloos op het ja knopje drukken om er maar bij te willen horen internationaal gezien zonder eerst eens goed te overwegen of het financieel allemaal wel haalbaar is op korte en lange termijn het is zo langzamerhand gewoon een modegril geworden we doen mee ondanks alles… Zelfs als men Nederland niet vraagt bied men zich kruipend aan in het recente verleden.
    Ik ben ook een voorstander om bepaalde zaken compleet van het vaste defensie-budget te scheiden, ik zou het liefste zien dat wanneer onze regering en volksvertegenwoordiging weer eens besluit om aan een bepaalde missie ver weg mee te willen doen en het buiten NL Navo of EU- grondgebied/territorium gaat plaatsvinden dat regering/parlementen hier volledig de kosten van gaat betalen buiten het vastgestelde defensie-budget om! Kort gezegd iedere internationale missie buiten EU en Navo-gebied mag defensie geen enkele cent kosten en investeringen in die missies mogen ook niet bij het defensie budget opgeteld worden alleen dan zijn al die missies op lange termijn te financieren zonder dat defensie de pisang wordt en het gelach betaald van de politiek haar internationale aanzien en missie-verslaving en kan men het geld niet vinden buiten het vastgestelde defensie-budget om gewoon keihard geen missie. Waar men het geld dan wel wil vinden is de politiek hun probleem want met al die missies buiten het normale inzetgebied van defensie wordt het defensie-budget kunstmatig opgekrikt met alleen maar enorme schade voor het defensie apparaat zelf…

  3. ik begrijp ook steeds nog niet waarom Defensie aan de belastingdienst jaarlijks een kleine 200 miljoen aan boete moet betalen omdat de militairen voor de pensioen gerechtigde leeftijd stoppen met werken. A: lijkt het me onzin om van overheidsdienst aan een andere overheidsdienst betalingen te verrichten. Broekzak vestzak met negatieve gevolgen voor de ene partij. De minister stelt dat daar niets aan te doen is, wet is wet., maar daar wil ik tegenover zetten dat je voertuig onverzekerd gebruiken ook tegen de wet is evenals geen wegenbelasting betalen. Dit zijn uitzonderingsregels. Multinationals maken ook speciale belasting afspraken met de overheid, dit heeft niemand me nog kunnen uitleggen. Ik heb het dan nog niet over de invoerrechten die wij betalen aan dezelfde overheid zodat ons in het buitenland gekochte (broodnodige) materiaal een veel hogere aanslag zijn op ons budget als naar mijn mening nodig is. B: iedere belasting betaler kan altijd in bezwaar gaan tegen een besluit van die zelfde belastingdienst en dit zelfs door een rechter uiteindelijk laten toetsen. De minister doet niets van dit alles en doet alles af met dit is nu eenmaal de wet. uiteindelijk zijn dit wel allemaal gelden van ons defensie budget die zo weer terug vloeien in de zelfde belastingpot waar ons budget ook uitkomt. dus de getallen die we altijd te horen krijgen kloppen per definitie niet omdat er enorme bedragen gewoonweg weer terugvloeien zonder dat we er iets aan hebben

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.