Fred Kerkhof (50Plus): Defensie loopt op zijn laatste tanden

Geplaatst door

Defensie loopt op zijn laatste tanden. Dat zegt zegt oud-militair en kandidaat Tweede-Kamerlid Fred Kerkhof. Hij vervolgt: ‘Het nodeloos uitkleden van Defensie, nee de afbraak van Defensie, de laatste jaren is schandalig.’
1) Op welke manier heeft uw militaire achtergrond bijgedragen aan uw keus om politiek actief te worden?
Ik ben van mening dat je als militair een instrument bent van de politiek. Derhalve heb ik mij in mijn actieve diensttijd nooit actief met politiek bemoeid. Uiteraard heb ik wel gebruik gemaakt van mijn stemrecht en heb ik de politiek gevolgd. En mijn militaire achtergrond heeft mij ook politiek gekleurd. Echter door teleurstelling in de door mij gekozen partij en het loslaten van al de voor mij belangrijke grondbeginselen hebben mij van die partij verwijderd. Na mijn actieve diensttijd vond ik tijd en ruimte en ik wilde meer actief mijn invloed uit kunnen oefenen. Bij Defensie heb ik geleerd door te gaan waar anderen stoppen en dat motto heeft ook bijgedragen aan het politiek actief worden.
2) Waarom heeft u juist voor deze partij gekozen om politiek actief te worden?
Hierboven heb ik reeds de teleurstelling in “mijn partij” aangegeven. Dan ga je je oriënteren op andere partijen. Verder was ik van mening dat m.n. ouderen extra werden belast door de genomen maatregelen van het kabinet. Veel ouderen zijn niet in staat (of willen niet) om zich zelf actief te verzetten. Het programma van 50PLUS sprak mij aan en ik ben actief geworden met het motto dat ik Ouderen een stem wilde geven.
3) Wat zou de politiek, of politici, kunnen leren van de Krijgsmacht?
Loyaliteit is een groot goed binnen de Krijgsmacht. Overigens kameraadschap en doorzettingsvermogen ook. Maar het belangrijkste punt is m.i. Leiding geven in de ruimste zin. Personeelszorg, luisteren naar je ondergeschikten bijv. en niet “regeren vanuit een ivoren toren” maar met oog voor het te bereiken doel en luisterend naar hen die direct betrokken zijn. Met je laarzen in de modder luisteren naar je electoraat. Dus volksvertegenwoordigen in de ruimste zin van het woord. En last but not least als het doel niet linksom kan worden behaald dan maar rechtsom.
4) Als u na de verkiezingen in de Tweede Kamer zit, wat zou u dan als eerste willen veranderen of aanpakken?
Mijn partij heeft een aantal zeer belangrijke speerpunten. Het verlagen van de AOW, het indexeren van pensioenen, het verlagen van de werkeloosheid ook voor 45plussers, het stoppen van de marktwerking in de zorg en veiligheid in de breedste zin. Maar uiteraard heb ik een aantal specifieke terreinen waar ik mij hard voor wil maken. Als nummer 22 op de lijst ben ik de eerste met een Defensie achtergrond. Ik sta voor een Defensie en Politieapparaat wat is toegerust voor zijn taak. Dus een budget wat past bij de ambitie. Het eerste wat ik echt wil aankaarten is het opheffen van het UGM gat en een oplossing voor de WUL. Hierdoor worden (ex) militairen onnodig zwaar benadeeld. En verder zijn er nogal wat zaken welke bij het Rijk horen (op Provinciaal niveau bijv.) maar geen aandacht krijgen omdat het buiten de Randstad gebeurt.
5) Welke positie neemt u als (kandidaat)- Kamerlid in ten opzichte van de Krijgsmacht?
We horen een krijgsmacht te hebben die is toegerust voor de politieke ambities. Het nodeloos uitkleden van Defensie, nee de afbraak van Defensie, de laatste jaren is schandalig. Het jarenlang niet voldoen aan de norm van 2% is vreselijk slecht geweest voor het functioneren van onze Krijgsmacht. Dus niet minder bezuinigen dan gepland, maar terug naar een budget wat recht doet aan onze Krijgsmacht. Het materieel moet weer op orde en ons personeel weer gemotiveerd en beloond voor het ondankbare werk wat zij voor ons willen doen.
6) Hoe beschrijft u de huidige staat van de Nederlandse Krijgsmacht? En wat zou daar volgens u aan moeten veranderen?
Defensie loopt op zijn laatste tanden. Personeel wordt gedemotiveerd. Voelt zich niet gewaardeerd en moet het stellen met een laag salaris, onnodige maatregelen (WUL en UGMgat) en wordt op pad gestuurd met niet de beste middelen, een tekort aan reservedelen en een tekort aan munitie. Naar mijn mening moeten we terug naar een Krijgsmacht waar men graag wil werken, trots is op het werk en met het beste materieel wat er maar is. Uiteraard afgestemd op de politieke ambitie. En niet zoals nu alles willen of moeten doen zonder de daarbij passende middelen of financiën
7) Als we op u willen stemmen, welk cirkeltje moeten we dan rood maken in het stemhokje?
Stem dan op 50PLUS (lijst 11) nummer 22.

Eén reactie

 1. Standpunt 47 van 50plus; er wordt met geen woord gerept over nieuwe investeringen of tenietdoen van bezuinigingen. 50plus is de partij van het verleden en zeker niet de partij voor de toekomst van ons defensieapparaat.
  47. Defensie en veiligheid
  • Nederland versterkt de internationale terrorismebestrijding, de inlichtingendiensten en de aanpak van jihadisten.
  • Preventief optreden tegen personen die terroristische aanslagen voorbereiden.
  • Defensie kan ook worden ingezet bij een terroristische dreiging.
  • Veteranen verdienen blijvende waardering en erkenning. De subsidie van de Rijksoverheid t.b.v. organisatie ‘Veteranendag’ en andere activiteiten blijft op peil.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.