ChristenUnie: Krijgsmacht ultieme beschermer van onze vrijheid

Geplaatst door

De Nederlandse Krijgsmacht is de ultieme beschermer van onze vrijheid. Dat stelt de ChristenUnie (CU) op het Defensie-Platform. Daarom wil de partij jaarlijks 2 miljard extra uittrekken voor Defensie. Samenwerken met bondgenoten is nodig, maar de CU zegt niet te willen meewerken aan een Europees superleger.
1) Hoe belangrijk vindt de ChristenUnie Defensie?
We mogen dankbaar zijn voor de vrijheid die we hebben: We hebben in Nederland de ruimte om ons leven in te vullen in overeenstemming met onze diepste overtuigingen. Defensie is de verdediger van die vrijheid, en daarom erg belangrijk voor de ChristenUnie. Dat is geen verkiezingspraat: In de afgelopen kabinetsperiode was de ChristenUnie een van de weinige partijen die niet goedkoop wilde bezuinigen op Defensie, maar opriep tot investeringen. Door onze inzet wisten we bijvoorbeeld de kazerne in Assen en het bataljon in Ermelo te behouden, en bij de begrotingsonderhandelingen 50 miljoen in 2015, 150 miljoen in 2016 en 100 miljoen in de jaren erna voor Defensie binnen te halen. Ook toen de ChristenUnie in het kabinet zat hebben wij ons altijd verzet tegen bezuinigingen.

Stemgedrag partijen (klik voor groter) – bron: Militaire Spectator

2) Hoe beschrijft u de huidige staat van de Nederlandse Krijgsmacht? En wat zou daar volgens u aan moeten veranderen?
De Krijgsmacht heeft zware klappen te verduren gehad de afgelopen jaren. Er is te weinig munitie, een gebrek aan materieel en een leegloop van personeel. Ook zijn investeringen in nieuwe technologieën achtergebleven bij het tempo waarin militaire benodigdheden veranderd zijn. Daarom wil de ChristenUnie in de komende kabinetsperiode ieder jaar 2 miljard extra voor Defensie. Op die manier kan Defensie weer bouwen aan een toekomst. Verder geloven we dat meerjarige budgetten voor Defensie nodig zijn, zodat Defensie langetermijninvesteringen kan doen en in crisistijd een minder makkelijke bezuinigingspost is.
3) Hoe ziet u de rol van de Nederland in de wereld? En wat voor Krijgsmacht past daar volgens u bij?
De ChristenUnie staat voor een actieve rol van Nederland in de wereld. Daarvoor is een Krijgsmacht nodig die in staat is onze vrijheid te beschermen, een bijdrage te leveren aan veiligheid in fragiele staten en krachtig in te grijpen waar menselijke waarden worden vertrapt. Tegelijkertijd beseffen we ons dat de wereld waarin de Krijgsmacht opereert steeds onveiliger wordt: de instabiliteit, door statelijke en interstatelijke dreigingen, is toegenomen. De dreiging heeft ook een veelzijdiger gezicht gekregen. Hybride oorlogsvoering, terroristische aanslagen en cyberdreigingen veranderen de manier waarop we tegen militaire conflicten aankijken. Volgens de ChristenUnie past daar een sterke en veelzijdige krijgsmacht bij, die op alle niveaus in het geweldsspectrum ingezet kan worden. Hiervoor is een slag over de gehele breedte nodig. We beseffen ons hierbij dat het onderscheidende vermogen van de Nederlandse krijgsmacht ligt in hoogtechnologische capaciteiten zoals onderzeeboten en onbemande vliegtuigen. In deze gebieden moet dan ook meer geïnvesteerd worden.
4) Het huidige budget van Defensie is ongeveer 1,1% van het BNP. Binnen NAVO-verband is afgesproken dat er minimaal 2% van het BNP aan Defensie besteed moet worden. Vindt u dat het Defensiebudget verhoogd moet worden richting de 2%?
In de komende kabinetsperiode zet de ChristenUnie in op een groeipad voor het Defensiebudget richting de NAVO-norm van 2% van het BNP. Dit betekent heel concreet € 2 miljard per jaar extra voor Defensie. Dit is nog niet de NAVO-norm, maar we zetten hiermee wel een serieuze stap om de 2% binnen afzienbare tijd te halen.
5) Vindt u dat de dienstplicht weer moet worden ingevoerd? (eigenlijk: vindt u dat de opschorting van de opkomstplicht moet worden afgeschaft?) Waarom wel, of niet?
De ChristenUnie is geen voorstander van het herinvoeren van de dienstplicht. De Krijgsmacht heeft het de afgelopen jaren al zwaar te verduren gehad door de harde bezuinigingen en hoge politieke eisen. Een opvoedplicht kan Defensie er niet bij gebruiken. Een stabiel en groter budget wél.
6) Defensiepersoneel loopt de poort uit, terwijl de Krijgsmacht moeite heeft met de vulling. Een oud-officier vindt dat het personeel tot over de pijngrens geëxploiteerd wordt. Wat vindt u dat de politiek daaraan moet doen?
Het personeel van Defensie heeft vooral behoefte aan stabiliteit en waardering. De afgelopen jaren was Defensiepersoneel niet zeker van hun baan door voortdurende bezuinigingen. Die onzekerheid heeft ervoor gezorgd dat veel mensen zijn vertrokken. Ook miste een stuk waardering: Terwijl de budgetten steeds verder krompen werd er verwacht dat Defensie evenveel missies kon vervullen. Dat heeft ervoor gezorgd dat het personeel veel meer moest doen dan wat de bedoeling was. Om deze problemen aan te pakken moet de politiek zorgen dat mensen bij Defensie weer zeker van hun baan kunnen zijn en de volle waardering krijgen voor het werk wat ze doen. De ChristenUnie wil dit doen door 2 miljard per jaar toe te voegen aan het Defensiebudget en meerjarige begrotingen in te voeren.
7) De waan van de dag lijkt te regeren ten aanzien van Defensie. Hoe staat u tegenover het vastleggen van meerjarige begrotingen en plannen die uitgevoerd kunnen worden ongeacht de regering die er op dat moment is?
Zoals hierboven al vermeld is de ChristenUnie een groot voorstander van meerjarige begrotingen. Dit geeft Defensie de ruimte om langetermijninvesteringen te doen en haar personeel zekerheid te kunnen bieden.
8) In Frankrijk worden reservisten meer ingezet, terwijl In Nederland reservisten nauwelijks meer kunnen oefenen. Op welke manier ziet u de rol van de Nationale Reserve?
De afgelopen jaren zijn veel reservisten vertrokken, omdat er simpelweg te weinig geoefend kon worden. Dat is zonde, omdat de Nationale Reserve een waardevolle toevoeging is voor de Krijgsmacht en Nederland. Bij rampen en noodsituaties stellen ze de overheid in staat snel en effectief extra mankracht beschikbaar te hebben. Ook zorgt de Nationale Reserve ervoor dat een grote groep in Nederland wapentraining krijgt en in staat is te functioneren binnen de Krijgsmacht, mocht dit nodig zijn. Wel moeten we realistisch zijn: Het is niet de bedoeling dat reservisten taken gaan vervullen die voor full-timers zijn bedoeld. De Nationale Reserve is een toevoeging aan de Krijgsmacht, maar moet geen gemakkelijke oplossing worden voor politici die niet in de Krijgsmacht willen investeren.
9) In welke middelen zou de Krijgsmacht volgens u juist wel, of juist niet moeten investeren?
Wat de Krijgsmacht op dit moment allereerst nodig heeft is dat alle onderdelen weer op peil worden gebracht. Dit betekent investeren in munitievoorraden en vervanging van verouderde systemen. Daarna is het belangrijk te kijken naar de ontwikkelingen wereldwijd: De kans op hoog-intensieve conflicten neemt steeds verder toe en technologische ontwikkelingen gaan steeds verder. Dit betekent dat Nederland weer moet gaan investeren in een Krijgsmacht die in staat is op het hoogste niveau te opereren. Ook moeten stappen gezet worden om drones, elektronische oorlogsvoering en ‘active protection systems’ op het niveau te krijgen wat vandaag de dag nodig is.
10) Wat wilt u in het algemeen nog opmerken ten aanzien van de Krijgsmacht?
Sommige partijen in Nederland roepen op tot vergaande militaire samenwerking in Europa of zelfs een Europees leger. Laat het duidelijk zijn: de ChristenUnie is een voorstander van goede samenwerking met onze bondgenoten, maar zal nooit meewerken aan een Europees superleger. De Nederlandse Krijgsmacht is de ultieme beschermer van onze vrijheid. Als het aan de ChristenUnie ligt blijft dit zo.

Door: Eduard van Brakel
Foto’s: ministerie van Defensie/Nederlands instituut voor Militaire Historie

Eén reactie

  1. Tamelijk evenwichtige visie van de CU. Zij hebben trouwens ook de Karel Doorman behouden, eer deze verkocht zou worden na afbouw. Zij geven, samen met de SGP, al jarenlang aan dat Defensie uitgehold is, en er meer geinvesteerd moet worden! Veiligheid kent haar prijs!
    Derhalve, weet op wie u stemt. Met links (Groenslinks, SP, PVDA en D66) komt er sowieso weinig tot niets bij voor Defensie, het CDA ziet nu wel haar fout in, en VVD eveneens! Maar de CU is samen met SGP die een bedrag van 2 miljard al langer roept, en dit ook zal inzetten. Als deze partijen een grotere stem krijgen, ziet het er weer hoopvol uit voor ‘s lands Defensie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.