Raymond Knops (CDA): de huidige staat van de krijgsmacht is kritiek

Geplaatst door

De huidige staat van de krijgsmacht is kritiek. Dat zegt Raymond Knops, Tweede-Kamerlid voor het CDA. Hij wil de komende vier jaar, als hij weer in de Tweede kamer wordt gekozen, fors investeren in de Krijgsmacht, het liefst samen met veel andere partijen.
Op welke manier heeft uw militaire achtergrond bijgedragen aan uw keus om politiek actief te worden?
Mijn interesse in de politiek ontstond begin jaren negentig, toen ik nog mijn officiersopleiding volgde aan de KMA. De wereld kwam net uit de Koude Oorlog. Een lange, statische periode maakte opeens plaats voor een geweldige dynamiek. De Berlijnse muur viel, de Golfoorlog brak uit, grote internationale gebeurtenissen die voor mij heel dichtbij kwamen. Na de KMA werd ik lid van het CDA, waarvoor ik in 1999 wethouder werd in Horst. Het bleef kriebelen. Ik wilde weten  wat er over de grenzen speelde, en hoe je er kon helpen. Ik wilde er niet alleen over meepraten maar ook echt het gevoel hebben dat je iets kunt betekenen. Daarom legde ik mijn wethouderschap in november 2004 tijdelijk neer om voor ruim drie maanden naar Irak te kunnen gaan als reserveofficier. Na mijn uitzending werd ik in oktober 2005 benoemd tot Tweede Kamerlid.  Mijn tijd in Irak was een geweldige ervaring die mij vooral relativeringsvermogen heeft bijgebracht. Mensen kunnen veel meer dan ze zelf denken, iets wat ik ook heb ervaren in mijn diensttijd. We stonden de Irakezen bij, maar we namen nooit hun verantwoordelijkheden uit handen. Dat vertrouwen wierp vruchten af op een wijze die wij zelf nooit voor mogelijk hadden gehouden. Zo’n principe geldt net zo goed voor ons eigen land. Ik sta voor een activerende maatschappij waarbij mensen zelf initiatief nemen en niet altijd naar de overheid kijken. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Precies wat ik vanuit mijn huidige functie probeer te doen.
Waarom heeft u juist voor deze partij gekozen om politiek actief te worden?
Het CDA is een degelijke middenpartij die altijd uitgaat van wat mensen zelf kunnen maar er is voor de mensen die echt niet zelf kunnen. We hechten aan waarden en  tradities in een moderne samenleving. Dicht bij de mensen. Het was de partij waarmee ik de meeste overeenkomsten had en gelukkig nog steeds heb.
Wat zou de politiek, of politici, kunnen leren van de Krijgsmacht?
Strategisch denken, loyaliteit, koers houden en dienend zijn aan de belangen van je land. Iets wat militairen heel goed kunnen en waar het nogal eens aan ontbreekt bij sommige politici die op de korte termijn gericht zijn. Elk militair weet dat je een sterke krijgsmacht nodig hebt om te voorkomen dat het oorlog wordt. Veel politici denken dat de krijgsmacht vooral een kostenpost is. Gelukkig begint het tij te keren, alhoewel er nog een hele weg te gaan is.
Als u na de verkiezingen in de Tweede Kamer zit, wat zou u dan als eerste willen veranderen of aanpakken?
Ik zou de lijn van ons verkiezingsprogramma om de komende 4 jaar fors te investeren in de krijgsmacht willen uitvoeren, liefst samen met zoveel mogelijk andere partijen. Dat betekent allereerst: onmiddellijk volledig compenseren  van het WUL-probleem en AOW-gat. Het vertrouwen van het personeel herstellen en zo snel mogelijk extra middelen vrijmaken voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen. In de komende kabinetsperiode zouden we daarom moeten groeien naar een defensiebudget op het Europees gemiddelde.
Welke positie neemt u als (kandidaat)- Kamerlid in ten opzichte van de Krijgsmacht?
Als oud-militair die nog veel contact heeft met oud-collega’s weet ik wat er speelt. Ik heb me de afgelopen continu ingezet voor een sterke krijgsmacht, noodzakelijk voor onze veiligheid. Hiervoor zijn forse investeringen nodig in mens en materieel om de krijgsmacht op het gewenste niveau te krijgen. De krijgsmacht moeten kunnen rekenen op brede steun in de Tweede Kamer. Ik draag daar de komende jaren graag aan bij.
Hoe beschrijft u de huidige staat van de Nederlandse Krijgsmacht? En wat zou daar volgens u aan moeten veranderen?
De huidige staat van de krijgsmacht is kritiek. Er zit een gat van 1 miljard tussen de inzetbaarheidsdoelstellingen en de realiteit. Het piept en kraakt, de werk-en uitzenddruk is hoog, mensen lopen weg. Er moet heel snel geld geïnvesteerd worden in het personeel, voorraden, munitie, oefeningen en materieel om de gereedheid op orde te brengen.
Als we op u willen stemmen, welk cirkeltje moeten we dan rood maken in het stemhokje?
Raymond Knops, CDA, nummer 6
 
 
In aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen heeft het Defensie-Platform alle (kandidaat) kamerleden met een militaire achtergrond vragen gestuurd. Zij presenteren zich aan de hand van deze vragen op het Defensie-Platform.
Door: Eduard van Brakel

Eén reactie

  1. He, he, eindelijk wordt het woordje “materieel” ook gebruikt. Ik zie de eerste politicus die ook daadwerkelijk wil investeren in Defensie. Maar niet alleen voor repareren van een AOW-gat (ook belangrijk!), maar ook in extra mensen en materieel! Na VNL volgens mij de eerste, die dat uitspreekt! Hopelijk blijft het niet alleen bij verkiezingsretoriek!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.