Ton Heerschop (SP): bijdragen aan een betere en veiliger wereld

Geplaatst door

Ton Heerschop staat op plek 19 op de lijst van de SP. Hij heeft een militaire achtergrond en wil bijdragen aan een betere en veiligere wereld. Heerschop zegt: ‘De SP heeft groot respect voor de medewerkers bij defensie. Uit eigen ervaring weet ik hoe het is om een half jaar op missie te zijn.’ 
Op welke manier heeft uw militaire achtergrond bijgedragen aan uw keus om politiek actief te worden?
Mijn defensieachtergrond heeft niets te maken gehad met het politiek actief worden. Wel drijft mij dezelfde motivatie om een bijdrage te leveren aan een betere en veiliger wereld. Dat was bij defensie zo en is nu in de politiek ook zo.
Waarom heeft u juist voor deze partij gekozen om politiek actief te worden?
De SP heb ik leren kennen als een partij die niet alleen de daad bij het woord voegt. Maar ook als een partij die met de mensen zaken aan wil pakken. Dat spreekt mij aan, niet over de hoofden van mensen regeren. Maar je informeren, je politieke analyse maken en dan standpunt innemen en als het nodig is in actie komen.
Wat zou de politiek, of politici, kunnen leren van de Krijgsmacht?
Politiek en defensie zijn twee verschillende werelden. De krijgsmacht is uitvoerder van wat de politiek besluit. Het doorlopend op de hoogte zijn wat er in je omgevingsveld speelt is iets wat ik in beide werelden wel herken als overeenkomst. Als ik al iets kan vergelijken dan is het dat ik binnen de SP dezelfde kameraadschappelijke sfeer herken als die ik bij de Krijgsmacht heb ervaren.
Als u na de verkiezingen in de Tweede Kamer zit, wat zou u dan als eerste willen veranderen of aanpakken?
Dat hangt van veel zaken af. Ik weet nu niet met welke zaken ik mij bezig mag gaan houden. Wij hebben met 40.000 leden een programma gemaakt waar ik voor 100% achter sta. Maar wat ik in relatie toe defensie belangrijk vindt is een eerlijke behandeling van de medewerkers van defensie. Nu worden zij geconfronteerd met een AOW gat en sommigen met de gevolgen van chroomverf en PX-10. Daar moeten gewoon menselijke oplossingen voor komen. We vragen tenslotte veel van onze militairen. Daarnaast wil ik zo snel mogelijk naar een Nationaal zorgfonds, weg met de bureaucratie en geldverspilling in de zorg.

Ton Heerschop

Welke positie neemt u als (kandidaat)- Kamerlid in ten opzichte van de Krijgsmacht?
De SP heeft groot respect voor de medewerkers bij defensie. Uit eigen ervaring weet ik hoe het is om een half jaar op missie te zijn. Je loopt dan grote risico’s en een enkeling komt zelfs niet meer terug. Dat weten al die mensen vooraf en toch zijn ze bereid om die risico’s te lopen. Daarom is het goed te ook te strijden voor een rechtvaardige behandeling als het gaat om arbeidsvoorwaarden. Net als dat veteranen onze erkenning verdienen. Daarvoor hebben we in de kamer altijd pal gestaan en daar sta ik helemaal achter.
Hoe beschrijft u de huidige staat van de Nederlandse Krijgsmacht? En wat zou daar volgens u aan moeten veranderen?
De Krijgsmacht wordt nu ingezet voor veel taken. De mensen en het materiaal zijn wel toe aan een adempauze hoor ik vaak. Ook omdat er flinke bezuinigingen zijn geweest maar het aantal taken niet afnam. De SP pleit voor een bijstelling van die taken. Niet meedoen aan missies die omstreden zijn zoals in Irak en Afghanistan. En geen geld naar het prestigeproject JSF. Als we die keuzes maken komt er ook meer geld vrij voor het personeel.
Als we op u willen stemmen, welk cirkeltje moeten we dan rood maken in het stemhokje?
SP nummer 19
In aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen heeft het Defensie-Platform alle (kandidaat) kamerleden met een militaire achtergrond vragen gestuurd. Zij presenteren zich aan de hand van deze vragen op het Defensie-Platform.
Door: Eduard van Brakel

10 reacties

 1. Heel fijn dat Ton een militaire achtergrond heeft. Hij kent tenminste het militaire bedrijf en weet wat het is om op missie te zijn. Toch hoor ik verder Ton niets zeggen over extra uitgaven voor defensie. Vreemd! Dat hij niet wil bijdragen aan het prestigeproject van de JSF, dat kan ik begrijpen; maar wat is dan het alternatief. Ook de politieke partij van Ton heeft geen stuiver voor defensie over. Mensen die defensie een warm hart toedragen moeten dus straks met de verkiezingen ook dit clubje vredesapostelen links laten liggen.
  Hoorde zoeven (7 februari ) op het nieuws dat De Griekse overheidsschuld onhoudbaar is geworden. Zelfs met steun van het IMF kunnen onze EU-vrienden hun broek niet ophouden. 89 miljard euro is in rook opgegaan! Aan dit soort nutteloze projecten geeft Nederland miljarden uit. Dit geld had men beter kunnen besteden aan een krachtige defensie. Dan had men ruimschoots kunnen investeren in kwalitatief uitstekend materiaal voor onze mannen en vrouwen die hun leven in de waagschaal stellen tijdens buitenlandse missies. Tot nu toe ik geen enkele politieke partij het hebben over het feit dat er miljarden bij moeten i.p.v. Koekkruimels in de vorm van een paar honderd miljoen. Voor mij is het hemd nader dan de rok, bij Ton en zijn partij hoor ik dit geluid helaas nog niet!

  1. Als collega militair en SP-lid weet ik dat de SP wil investeren in de krijgsmacht en dan vooral in het personeel (AOW-gat en gevaarlijke stoffen benoemde Ton al), maar ook luisteren naar de werkvloer die zegt dat bijv. de missiedruk erg hoog is en er liefst pas op de plaats dient te komen om de boel weer op orde te krijgen, zeker het materieel en de wapensystemen die veel te lijden hebben en smachten naar groot onderhoud plus voldoende reserveonderdelen. De SP is geen “vredespartij”, steunde diverse missies en inzetten, is er niet om te willen tegenwerken maar juist kijken naar wat nu en voor de toekomst handig en verstandig is in plaats van te hoge ambitie die niet rijmt met wat we aankunnen, niet overal inspringen met een blinddoek om maar een slimme afweging maken. En ja daar horen ook investeringen bij.

 2. De SP staat voor een sociale samenleving. Hoe willen zij dit bereiken? Door het uitbreiden en verbreden van de sociale uitgaven. Voor de SP is socialiteit niet een burgerlijke zaak, maar een overheidszaak. De SP vindt dat mensen gevaarlijk zijn, en dienen gestuurd te worden door een krachtige overheid. Dat de overheid ook uit mensen bestaat, ontgaat hun een beetje. Eigenlijk is het vreemd, mensen zijn mensen gevaarlijk, maar mensen met overheidsmacht schijnbaar niet.
  De burger vindt het prachtig dat de SP vindt, dat de overheid al die sociale voorzieningen zal betalen. Het wordt helemaal een feestje als de SP verkondigt dat de rijken de rekening gepresenteerd krijgen. Dat levert het beeld op, dat de burger gratis mee kan liften met betere voorzieningen. In de praktijk hebben de rijken allang maatregelen getroffen om de belastingdruk omlaag te halen. De rekening wordt uiteindelijk verlegd via belastingverhoging naar de gewone burger. Laten wij eerlijk wezen, het is de massa die gebruik van de sociale voorzieningen. Dan mogen zij ook de rekening betalen.

  1. Wat een kul en bijeen verzonnen verhaal zeg, ik lees geen enkel steekhoudend argument of iets wat gebaseerd is op feiten. De SP vindt burgers helemaal niet gevaarlijk en nee, de overheid is niet zaligmakend. Lees eerst eens het verkiezingsprogramma en kom dan hier terug want wat u schrijft ligt 180 graden anders dan wat de partij bepleit en Ton in het interview weergeeft.

    1. Nee niet vergeten maar dat heeft toch helemaal niks met de SP te maken?! Of houd u de Noren nog altijd verantwoordelijk voor de gruweldaden van de Noormannen in de Middeleeuwen, nee toch?

     1. Hahahahaha, wat een vergelijking. Ik moet er echt om lachen. Nee, de Noren die kun je niet verantwoordelijk houden voor wat de Noormannen hebben gedaan. Tenslotte, het gedachtegoed van de Noormannen, het plunderen en moorden in andere gebieden, dat doen zij niet meer.
      Maar, de DDR is en was, dit is lachen, een Duitse democratische republiek binnen het communistisch systeem. Er was maar 1 partij, de SED, Socialistische eenheidspartij Duitsland. Die had geen moeite vanaf het bestaan van de muur na verloop van tijd haar burgers dood te schieten. De DDR bepaalde gewoon het leven van haar burgers, en volgens haar ideologisch gedachtegoed, waren de supporters van mening dat zij met de beste bedoelingen voor burgers aan het werk waren. Alleen het was zo vervelend dat die burgers een andere mening hadden.
      De SP heeft haar roots in de oude communisme en zelfs maoïsme. Pas vanaf 1991 heeft de SP afscheid genomen van haar oude gedachtegoed en vervangen door een veel vriendelijke politieke vorm, het Socialisme. Zie koppeling: http://wikikids.nl/Socialistische_Partij_(Nederland).
      Terug naar Defensie: defensie heeft die spullen nodig, om mensen en eigendommen te beschermen. Als dit niet gebeurt, en je kunt als ondernemer, eigenaar, uitvinder, etc geen gebruik maken met de voordelen van je bedrijf, wat heeft het dan nog voor zin, om door te gaan? Een deugdelijk functioneerde economisch systeem, betekent een lage werkloosheid, veel bedrijvigheid, innovaties en een financieel fundament waar een overheid op kan staan. In mijn ogen is een klassieke overheid, nachtwakersstaat, meer dan voldoende. Relaties tussen mensen en bedrijven is een zaak van de markt, en andere sociale systemen. Deze zijn zeer complex en kunnen niet van een planbureau of een wet gereguleerd worden. Dit krachtenveld reguleert zichzelf en de welvaart en welzijn wat ondernemers, uitvinders etc hebben voortgebracht, is zo groot, dat zelfs overheden in het westen – met hun omvang – gelukkig nog niet in staat zijn geweest om de economie de nek om te draaien.

 3. Mooi verhaal, zeker op het menselijk vlak, wat je ook mag verwachten van de SP! Maar investeren in gevechtskracht, daar hoor ik niks over! Ook niet over het langzaam weer toegroeien naar de 2% Norm. Dat blijft toch altijd een moeilijk verhaal voor linkse partijen, want dat “bekt” niet echt lekker met de achterban!
  Dus, voor mij geen optie! Ik wil stemmen op een partij die EN zorgt voor de mensen, EN investeert! Ik zeg het nog maar eens, 18 geleaste tanks zijn er te weinig, zorg voor 2 tankeskadrons (EIGEN) extra. Zorg voor meer vliegtuigen, desnoods een squadron Saabs erbij, 2 extra fregatten erbij, nieuwe 4-tonners. Ben ook voor invoering van een (sociale) dienstplicht! De jeugd van vandaag kan niet meer knokken, ze zijn “gepamperd”. Ze moeten weer leren wat voor elkaar over te hebben, en dat je er soms voor moet knokken. En diegene die niet onder de wapenen wil, kan werken in een verpleeghuis, of iets dergelijks. Is dat probleem (te weinig handjes aan de bedjes) ook weer opgelost!

  1. U wilt een menselijke politiek hebben. Wat dacht je ervan om zelf eens wat menselijker te worden?
   Jouw oplossing is de jeugd met dwangmiddelen dat te doen wat jij of jouw groep voor acceptabel acht. Veel keuzes geef jij de jeugd niet, en wat ga je doen als zij niet willen?
   Als er een probleem is in de gezondheidszorg, lost je dat niet op om de jeugd een sociale dienstplicht op te leggen, maar naar de oorzaak van het probleem te kijken. Alvorens de kinderen van andere gezinnen, waar jij niets over te vertellen hebt, te gaan inzetten alsof het pionnen zijn.
   De gdachtegang die je aangeeft is van oorsprong een socialistische gedachtegang, de groep bepaalt welke producten en diensten acceptabel zijn, welke gedrag wenselijk is. En de mens dient en moet zich hieraan schikken. Ben je de lessen van de fouten van het oostblok nu al vergeten?

   1. Beste Easymoney, uw reactie is wel wat “kort door de bocht.” Het kan m.i. helemaal geen kwaad dat er een sociale dienstplicht komt. Het kan ook het egoïsme, dat overal toeneemt, doen wegnemen. Ooit aan gedacht? Wij kwamen als eenlingen bij Defensie binnen, wij gingen als vriendengroep uiteen. Ook met van wie je dacht “Oh mijn God, moet ik daarmee samenwerken?” En dat werd dan toch een hechte groep. Dat is ook een mooie belevenis in deze tijd van egoïsme. Dat wilde ik nog even toevoegen. En inderdaad, voor velen die vanuit huis niks meekrijgen misschien nog een laatste redmiddel voor enige discipline. Maar kennelijk is dit voor sommigen een vies woord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.