Sip…

Geplaatst door

Ik word zo ontzettend sip van de wijze waarop militairen en ex-militairen behandeld worden door de politiek in het algemeen en de regeringspartijen en de defensieminister in het bijzonder.
Het “goud van de organisatie” krijgt niet eens een “blikken behandeling”… Woorden schieten de minister tekort om steeds te vertellen hoe geweldig en onmisbaar we zijn. Om dat vaak materieel gezien kracht bij te zetten met…, uhhh, een medaille. Dat is natuurlijk een prima compensatie voor:

 • jarenlange nullijn;
 • eindelijk de recente loonsverhoging die vervolgens grotendeels werd bekostigd uit een premiedaling pensioen;
 • bij die loonsverhoging een eenmalige bruto uitkering kijgen van 500 euro waar we vervolgens bijna de helft in konden leveren bij Dijsselbloem omdat het belast werd als bijzondere beloning. Net als onze vakantie-uitkering en novemberuitkering die absurd hoog belast worden;
 • een inkomensachteruitgang van ruim 2% omdat een pensioenpremiestijging nodig was. Goh, wat onverwacht;
 • de 3+ jaren extra werken die we er al bijkregen zonder dat de AOW-leeftijd toen omhoog ging;
 • de toelages voor bv. varen en oefenen, waar een burger de neus voor ophaalt, vooral als die zich realiseert wat je ervoor moet doen en vooral laat;
 • de toelages buitenland, zeker als je deze vergelijkt met de collega’s van andere departementen;
 • de toelage voor de missies, dus ook die in bv. Irak en Afghanistan, die op zich redelijk lijken maar de vraag opwerpen waarom uitgezonden overheidscollega’s van andere departementen bijna 2x zoveel ontvangen;
 • de bijzondere positie van de militair, die je geregeld buiten zaken als ATW plaatst en commandanten over je lijf en leden kan doen beschikken;
 • diezelfde bijzondere positie die een militair (m.i. terecht) verbiedt te staken maar de militair daardoor een actiemiddel  ontneemt waar ‘de rest van Nederland’ wel vaak met succes naar grijpt in relatie tot CAO-onderhandelingen;
 • de nDER die eraan komt om je nog langer te laten werken. Nog niet genoeg privé-tijd ingeleverd tijdens de diensttijd;
 • het inkrimpen van het functiebestand waardoor menigeen een ooit voorgespiegelde carrière op de buik kon schrijven;
 • de WUL-diefstal, waarbij de minister een bracket van +1,5% en -1,5% acceptabel vond qua inkomensverandering. Heel toevallig dat de meeste militairen aan de -kant zaten…;
 • het AOW-gat. Het grove schandaal dat de UGM, tot 65 jaar in de wet vastgelegd waar NATUURLIJK de AOW-leeftijd werd bedoeld, niet mee verlengd werd tot de latere AOW-leeftijd;
 • het feit dat de minister 90% compensatie voor het AOW-gat, overigens pas na veel protest en een (eerste) uitspraak van diverse rechters, wel genoeg vindt;
 • Het feit dat de minister ons als de meest loyale werknemers van de overheid bevecht in juridische procedures i.p.v. als een leeuwin voor ons te vechten.

En er zijn nog zoveel andere zaken te noemen waar we als militairen aan het kortste eind trekken. Welke voordelen zitten er eigenlijk nog aan onze bijzondere positie? Ik ervaar alleen maar nadelen voor hen die bereid zijn naast privé-offers zelfs het ultieme offer voor hun land(genoten) te brengen: militairen!
Na ruim 3 decennia defensie ben ik teleurgesteld. Slikken, slikken en nog eens slikken om uiteindelijk binnenkort met FLO te gaan. En dan blijkt het slikken gewoon door te zullen gaan. Om sip van te worden. En blijven…
Ik hoop dat mijn huidige en voormalige collega’s, hun vrienden en families op 15 maart hun stem goed zullen gebruiken.
Zo, dat wilde ik even kwijt!
Een betrokken militair

19 reacties

 1. Binnenkort word ik 65 en zal dan een jaar zitten in het al of niet (volledig) gerepareerde AOW-gat. Hopelijk struikel ik niet over deze financiële drempel. Struikelen houdt in mijn auto er uit doen, geen vakanties meer, uit eten helaas, verjaardag- en andere feestdagencadeautjes aan vrouw en kind zeer beperken, misschien mijn bank informeren over het niet op tijd kunnen betalen van de hypotheeklasten met gevolg dat ik een aantekening krijg met de gevolgen die daaraan vast zitten, misschien een zeer hoge renterekening wegens debetstand op de lopende rekening, nutslasten verlagen door wat minder warm te stoken, om te besparen in plaats van een boekhouder zelf mijn belastingformulier invullen met het risico iets over het hoofd te zien want mijn leven is niet zo gemiddeld, zorgkosten nog meer ontwijken zoals de tandarts die we zelf dienen te betalen, maximaal eigen risico in de zorgpremie met een financieel risico, onze oude wasmachine vervangen door een goedkope 2e-handse en zo kan ik nog een tijd door gaan.
  Als altijd loyaal militair heb ik in diensttijd privé soms dingen moeten accepteren die de gemiddelde burger nooit had toegestaan. We deden het want je stond voor je baan en je land. Nu bepaalt een zijdelings ingestroomde hoogste baas dat je maar een lange tijd aan de bedelstaf moet want deze vrouw heeft blijkbaar geen enkele compassie met haar personeel.
  Je hebt het maar te slikken. Het kabinet is verontwaardigd over de negatieve houding tegenover hen. Voor een normaal nadenkend mens is deze houding een heel logisch gevolg van het zeer slechte beleid wat dit kabinet heeft laten zien.
  In het geval van het AOW-gat kunnen we dat de minister van Defensie aanrekenen. Zij heeft er blijkbaar lak aan dat haar eens zo loyale personeel het financieel dan niet meer trekt.
  Gezien het personeelsbeleid wat al decennia tanende is zal ik niemand meer adviseren bij defensie te gaan werken. Je bent dan aan de goden overgeleverd met het steeds verder afkalvende beleid.
  Jammer maar helaas.

  1. Er is maar een partij in het hele rijtje die fatsoenlijke plannen heeft voor Defensie en het Defensiepersoneel en dat is VNL. Direct weer 2% van het BNP, reparatie WUL, reparatie AOW gat en een fatsoenlijk salaris.
   Als je dat weet, ligt het aan jezelf wat je ermee doet op 15 maart!

 2. Deze Nederlandse regering is schaamteloos in zijn houding jegens het personeel van de Krijgsmacht. Geen wonder dat medailles worden terug gestuurd. Het wordt de hoogste tijd dat de rekenmeesters, boekhouders en accountants van het Ministerie van Financiën op hun nummer worden gezet. Als Trump en Putin dat al niet doen, zal de uitkomst van de verkiezingen hopelijk het schaamrood op hun kaken doen verschijnen, althans als zij nog enig gevoel en zelf respect hebben, – hetgeen naar ik vrees hoogst twijfelachtig is,- verworden als zij zijn tot rekenmachines, verblind door financiële haalbaarheid binnen het wurgend te kleine Defensie budget, en een volslagen gebrek aan empathisch vermogen voor diegenen die zich in dienst stellen voor het behoud van de vrede , het belang van het Koninkrijk, met inzet van eigen leven. Vertwijfeld vraag ik mij hoe diep Nederland qua Krijgsmacht nog moet zinken, alvorens de wal het schip keert.
  Nederland als een der rijkste landen ter wereld laat zien jegens haar eigen Krijgsmacht, hoe werkelijk HEEL klein zij is, en wel in karakter en verantwoordelijkheidsgevoel.
  Schande alleen rest ons.

 3. En het zal nooit beter worden, want het interesseert 99.99% van de Nederlandse bevolking geen ene moer wat er met defensie gebeurd.

 4. Ach met veteranendag zijn we alles voor één dag vergeten. Dan lopen de militairen en oud-militairen weer trots voorbij dezelfde minister te defileren, borst vooruit met de glanzende medailles glimmend in de zon, hoofd rechts en met een grote glimlach de minister aankijkend……
  Daarna gaan we weer klagen.

  1. Daarom ga ik nooit naar de Veteranendag in Den Haag. Daar staan de hotemetoten bij elkaar en ziet ze denken: “Kijk die mannetjes en vrouwtjes eens mooi lopen, zijn vast hartstikke blij met ons”.
   ZIJ KRIJGEN DE WAARDERING die voorbehouden dient te zijn aan de VETERANEN.

   1. Zo is het, om die reden ga ik er ook niet heen. Ik heb mijn prestatie geleverd en ben blij dat ik het niet meer hoef en al helemaal omdat de waardering vooral door de hoogste bazen geheel in het niet verdwijnt zoals nu wel blijkt. Die mooie waardering op papier van de destijds betreffende Amerikaanse generaal is mij nog meer waard dan de Nederlandse medaille. Papier en medaille geef ik aan mijn zoon met de nodige uitleg zodat hij er nooit in trapt.
    Wat zou ik graag wat positiever reageren maar het komt niet uit mijn gedachten.

 5. ook VNL komt met die verkiezings stund, na de verkiezingen hebben ze allemaal geheugen verlies, weten ze niks meer. kijk maar welke partijen er al in de regering hebben gezeten , we zijn door alle maal gebeten en gekort, en dat gaat nu weer gebeuren, alleen de vvd en de partij van de alochtonen moet gewipt worden .

 6. Zo is, naar mijn mening , het ook belachelijk wanneer je op een missie bent geweest, je leven min of meer in de waagschaal legt, en je toelage aan het eind van het belastingjaar nog eens wordt belast als extra inkomen.

 7. Persoonlijk kan ik het wel toejuichen dat de CVO’s de onderhandelingen hebben afgebroken als ik zo lees wat Defensie allemaal wilde en niet meer wilde.
  Als je een deelakkoord sluit dan mag ik toch aannemen dat je verder gaat praten over de uitwerking daarvan en niet opnieuw gaat beginnen met dat deelakkoord onderuit te halen en opnieuw in wilt gaan vullen.
  Ik heb het dan met name over het gedeelte van de mensen die onder art 39a van het AMAR vallen en waarbij de uitzonderingsbepalingen zoals genoemd in dit artikel gerespecteerd zouden worden. Maar nee hoor, zoals ik het lees wil Defensie deze mensen alsnog onder de nieuwe diensteinderegeling laten vallen. Dus na 2 ophogingen nog maar een keer wat jaren erbij. Ik moet nog tot eind 2019 en ik moet heel eerlijk zijn………ik weet niet waar ik de motivatie vandaan moet halen als ik nog langer moet. Ik hoop ook zeker niet dat de vakbonden deze mensen gaan slachtofferen tijdens de onderhandelingen.
  Wat me dan daarna ontzettend stoort is een mail van de SG die begint met “Beste collega”.
  Kijk bij zo’n opening dan beginnen bij mij de nekharen al overeind te staan temeer omdat het vertrouwen dat ik in de defensie-organisatie heb toch al ver te zoeken is. Als ik dan ook nog eens zijn uitleg lees dat het allemaal aan de bonden ligt dan zakt me daar de pantalon lichtelijk vanaf.
  Wat mij betreft mogen de bonden voet bij stuk houden en de onderhandelingen over de verkiezingen heen tillen. Nu hebben we niks dus dat maakt dan die paar maanden ook niet meer uit lijkt me.

 8. Er zal een Staatsecretaris moeten worden aangesteld bij dit Ministerie van Defensie met als belangrijkste taak het herstel van vertrouwen van de Krijgsmacht in de ‘ Politieke leiding’ . De motivatie van de militairen is nu tot onder het vriespunt gedaald. Zonder goed gemotiveerde militairen is er geen Krijgsmacht. Dat zal o.m. door CFD binnenkort in een document keihard aan de orde worden gesteld tijdens de a.s. kabinetsformatie.
  De tijd dat dit Ministerie wordt gezien als een ‘ leer departement ‘ – het enige zonder Staatssecretaris en een grabbelton om financieringstekorten bij andere departementen glad te strijken – voor politici om zich te bekwamen voor
  ‘ zwaardere departementen ‘ ( lees budget ) is voorbij. Het besef dat de 1st prioriteit van de regering handhaving van vrede en veiligheid voor het Nederlands grondgebied en dat van de NATO is, middels een goed uitgeruste, inzetbare en gemotiveerde Krijgsmacht , zal bij de huidige politici op niet mis te verstane wijze aan het verstand moeten worden gebracht. Si vis Pacem, para Bellum.
  Tenzij de Staat der Nederlanden geen Krijgsmacht meer wil hebben en daarmede haar bestaan als soevereine natie opgeeft. De uitstroom van onze militairen uit de Krijgsmacht overtreft al de instroom, wat dat betreft is er al een
  ‘ automatisch ‘ proces aan de gang. Dat zal Nederland heel duur komen te staan.
  In onze wereld is er geen plaats voor Free Rider en Calimero gedrag.

 9. Inderdaad, heer Welter, er moet weer een Staatssecretaris bij Defensie worden aangesteld, liefst iemand MET Defensie-ervaring! Hij/zij moet de problemen in kaart brengen, de gereedschapskist weer aanvullen, en jongeren enthousiast maken voor Defensie.
  Dan zal eerst het budget met 2 miljard omhoog moeten, naar Europees gemiddelde!! Maar tot nu toe blijft het bij “praten, praten”, en niets meer. Mocht er straks een links blok komen, komt er helemaal niets van een verbeterd leger. Nederland, pas op uwe saeck!

  1. Indien gewenst , zal ik mij als vrijwilliger, niet gebonden aan enige politieke partij, opgeven, om na 4 jaar te genieten van een Krijgsmacht waar wij trots op kunnen zijn…….

  2. Niet alleen een Staatssecretaris maar ook een Minister van Defensie die oud-militair is. Deze kent de klappen van de zweep hopelijk goed en kan in samenspraak met CDS opkomen voor Defensie en het personeel goed moreel opkrikken en inzetten voor het personeel. Niet iemand die alleen in de verte weet wat Defensie is doordat hij/zij dat gelezen heeft in een foldertje, maar iemand die er ook goed bij betrokken is.

 10. So, Let’s go for it, maak het dan mogelijk , steun aan – alweer een petitie ? Hebben jullie een beter idee, behalve te stemmen op een politieke partij die tenminste het budget zal verhogen ?
  Kijk naar onze CFD website: vanmiddag ( 15: 30 uur ) staat de lezing /debat met de studenten van Nederlanden er op, dat ik vanmiddag geef in het Europa Huis in Den Haag. Zij zijn zich nauwelijks bewust wat er gaande is in Europa , dat wordt een wake -up call, zeker voor Nederland !
  Houd vol, never give up, we shall overcome, sooner or later.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.