'The Donald' geeft Europa schop onder de kont

Geplaatst door

Donald Trump is gekozen tot president van de Verenigde Staten. De nieuwe president liet zich in de aanloop naar de verkiezingen meerdere malen negatief uit over de huidige manier van samenwerking tussen de VS en Europa binnen de NAVO. Daarnaast heeft hij de Europese Unie opgeroepen om een grotere bijdrage te leveren aan de Alliantie. In Brussel lag men echter te slapen, aangezien niemand rekening heeft gehouden met een overwinning voor ‘The Donald’.
De voorzitter van het Europese Parlement, Martin Schulz, zei dat hij verrast was door de uitslag van de verkiezingen, aangezien hij “echt rekening had gehouden met een overwinning voor Clinton”. Nu hier toch over nagedacht moet worden willen de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten zo snel mogelijk bij elkaar komen om te bespreken wat de gevolgen van de nieuwe president zijn voor trans-Atlantische samenwerking.
De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Marc Ayrault, heeft aangegeven dat Europa niet meer kan aarzelen na de Brexit en na de verkiezing van Trump: “we moeten actiever zijn en meer de aanval zoeken om onszelf te beschermen”. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, stelt dat de instabiliteit in Europa te danken is aan een assertief Rusland, instabiliteit aan de zuidgrenzen, terreur en een veranderend klimaat. Het is daarom essentieel dat Europa op deze terreinen goed samenwerkt met elkaar en met de Verenigde Staten, aangezien we deze vraagstukken niet zonder elkaar kunnen oplossen. Om een veilig en welvarend Europa te bereiken zijn investeringen in defensie van groot belang, valt de Nederlandse minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, minister Koenders bij. Het lijkt alsof de verkiezing van Trump ervoor gezorgd heeft dat er meer vaart achter Europese initiatieven voor defensiesamenwerking komt te zitten.
Een tweede gevolg van de verkiezing van Trump is dat populistische partijen, zoals het Front National van Marine Le Pen en de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders, meer zelfvertrouwen hebben gekregen dat ook zij in hun thuisland grote verkiezingswinsten zullen boeken. Deze partijen willen net als Trump hun land teruggeven aan het volk en daarnaast uit de Europese Unie stappen. Deze ontwikkeling staat haaks op de roep om ‘meer EU’ door diverse Europese ministers, zoals hierboven beschreven. Het lijkt erop dat Europese politici wakker zijn geschud door de dreiging van het opkomende populisme in Europa; eerst door de Brexit en nu door de verkiezing van ‘The Donald’. In Europa staan volgend jaar in veel landen verkiezingen op de planning, de kans is groot dat anti-Europese partijen hier grote winsten zullen boeken. In Europa zal men moeten leren van de fouten die de campagne van Hillary Clinton heeft gemaakt en zal de dialoog tussen verschillende lagen van de bevolking moeten worden opgezocht. De overwinning van populistische partijen zal namelijk een veiliger en welvarender Europa in de weg staan.
navo_boekje_pienterOm een sterker, veiliger en welvarender Europa te garanderen moeten de Europese lidstaten dus gehoor geven aan de oproep van Trump om een grotere bijdrage te leveren aan de NAVO en daarnaast na te denken over het garanderen van de eigen veiligheid. Hiervoor dienen drie punten overbrugd te worden. Ten eerste zal er iets moeten veranderen in de mentaliteit van Europese lidstaten en zullen de defensie-uitgaven omhoog moeten naar twee procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP), zoals door de NAVO verplicht. Ten tweede zal er binnen de EU meer coördinatie nodig zijn om de krijgsmachtsdelen van verschillende EU-lidstaten op elkaar af te stemmen. Ten derde zal het hoofd geboden moeten worden aan populistische geluiden in Europa en zal de dialoog tussen verschillende groepen uit alle lagen van de samenleving moeten worden opgezocht.
De kloof in Europa bestaat niet langer uit sociale klasse of religie, maar uit het verschil in opleidingsniveau. We moeten er daarom voor zorgen dat iedere bevolkingsgroep, van laag- tot hoger opgeleid met elkaar blijft praten en dat er betere voorlichtingen komen over belangrijke politieke onderwerpen. Om een sterk en welvarend Europa te bereiken moeten de voordelen van de Europese Unie duidelijk gemaakt worden aan iedereen in de samenleving. De ‘narrative’ van een verenigd Europa zal daarom op een andere manier aangepakt moeten worden. Er zullen binnen de Europese lidstaten charismatische leiders moeten opstaan die het hoofd kunnen bieden aan het schijnbare charisma van populistische leiders.
Coalition For Defense (CFD) en Young Coalition For Defense (Young CFD) willen hierop inspelen door mensen een platform te bieden waar zij hun visie op Europa kwijt kunnen. CFD heeft als doelstelling het verhogen van de bewustwording en het begrip van de rol van defensie binnen de samenleving. Met haar internationale netwerk richt CFD zich op het terugdringen van de bezuinigingen die NAVO breed worden doorgevoerd om zodoende de nationale strijdkrachten van de NAVO te ondersteunen en defensie op de publieke agenda terug te brengen. CFD dringt er bij regeringen op aan om de militaire uitgaven te verhogen tot ten minste twee procent van het BBP, zoals overeengekomen met alle NAVO-lidstaten.
Young CFD richt zich daarnaast op het verbeteren van Europese samenwerking en heeft als missie de Jonge Generatie van Europa te mobiliseren opdat zij hun stem verheft tot Europa’s regeringen, politici en invloedrijke decision-makers uit het bedrijfsleven, dat zij dienen op te staan tegen de anti-Europa partijen, de populistische bewegingen en negatieve sentimenten onder de Europese bevolking om te voorkomen dat de EU uit elkaar valt. Young CFD nodigt de Jonge Europese Generatie uit om deel te nemen aan het CFD-discussieplatform, om zo de dialoog te zoeken die zal leiden tot een meer democratisch, veilig, vrij en welvarend Europa: voor nu en in de toekomst.
Door: Mark Feenstra                                                                                                         Coördinator Young CFD
www.coalitionfordefense.com 

 

10 reacties

 1. Het is de schuld van de Europa,
  dat wij er zo miserabel voor staan in Europa.Het gehele defensie gebeuren is weg bezuinigd.Nederland heeft nu de zelfde status als in w.o 2.Het z.g.n.gebroken geweertje.De a.k. nieuwe Amerikaanse President heeft groot gelijk dat hij Europa waarschuwt dat Amerika niet langer de maximale steun zal gaan geven voor het geven van wapen leveranties. Europa gooit liever miljarden over de balk dan dat het zich wapent tegen een agressor!!

 2. Nederland is dom om niet te leren van haar geschiedenis, en met hen half naief Europa. Als je de mening trouwens leest van het volk, mag het ook allemaal niet teveel kosten! Ook dat is niet veranderd sinds de jaren ’30. Toen was het ook al “geen man, geen cent.” Nu heeft de VVD een bijeenkomst gehad, maar een definitieve som wat erbij komt voor Defensie is nog steeds niet gegeven. Het blijft bij “praten, praten.” En er is zelfs een partij erbij gekomen, met dank aan de PVDA, die Defensie helemaal wil opheffen! Wat dat betreft is het goed dat Trump de boel wakker schudt, en Europa een welverdiende schop onder hun kont geeft! Het is belachelijk en beschamend dat de VS 75% van de kosten van de NAVO betaalt!

 3. De ondergang van het westen, eigenlijk de noordkant van de planeet, is onvermijdbaar. Door middel van het gebruik van de publieke sector hebben de burgers in het westen – dus ook in Amerika – rechten geëist, die feitelijk een leuke illusie waren, en vooral financieel onbetaalbaar. In Amerika was Ron Paul al 40 jaar aan het waarschuwen, dat de huidige trend onvermijdelijk zal leiden, tot de neergang van het land. En hij gaat gelijk krijgen. En zelfs Donald Trump zal de uitkomst niet kunnen veranderen.
  Amerika, net als Europa, wilt alles tot op het bot geregeld hebben, het liefst via de almachtige staat. De huidige westerse wereld kun je beste vergelijken met het oude oost-blok. Zeer machtige overheden, die een krimpende ondernemende sector aan het reguleren is.
  Als er een klassenstrijd is, dan is dat niet arm tegen rijk, maar zij die hun financiële voordelen behalen bij de politieke klassen en zij die werken voor de productieve klasse. Steeds meer mensen en bedrijven zijn afhankelijk van de staat, en ondersteunen actief het overheidsbeleid. De productieve klasse, moet zichzelf redden, en de politieke klasse van geld voorzien. Want de overheid produceert niets, helemaal niets. De productieve klasse genereert een toegevoegde waarde, dus zij storten in de schatkist en ontvangen een beetje terug. Maar, de burgers en bedrijven die afhankelijk zijn van de politieke klasse, zijn namelijk netto ontvangers. Zij storten namelijk niets in de schatkist, dat kon ook niet, want zij worden uit de schatkist betaald. Begin je nu het probleem te zien.
  Grote denkers hebben hiervoor gewaarschuwd, Milton Friedman, F. Hayek, Ayn Rand etc. Bijna alle landen zijn ten ondergegaan, aan te grote overheden, die vaak nog eens oorlogszuchtig waren.
  Jullie zoeken een politieke oplossing, maar het zijn nu juist de politieke oplossingen, die de oorzaak zijn van de problemen.
  Nu een moreel probleem: waar haalt de overheid het recht vandaan om zich met Afrika en het midden-oosten te bemoeien? Wegens terrorisme? Okay, waarom bestaat het dan? Zou het niet te maken kunnen hebben, met het installeren van dictators, het gooien van bommen, het vermoorden van onschuldige burgers?? Hoe zou je het vinden, als de rollen omgedraaid werd? Zou je dan niet graag wraak willen nemen, op de moordenaars van je familieleden en vrienden?? Het westen is bankroet, en moreel failliet.

 4. Het Westen gaat failliet door de nog steeds bestaande zelfverrijking van zogenaamde “topbestuurders”, en het signaal hiervan wat doorslaat naar beneden.
  Geeft niks af aan het feit dat wij kennelijk denken dat vrijheid vanzelfsprekend is, en dat vooral door anderen betaald mag worden. Investeren in veiligheid mag in NL niet teveel kosten! We zijn hierin erg hardleers, want we leren NIKS van het verleden.

 5. Na mijn kritisch artikel, en ik kan begrijpen dat sommige mensen dit nogal vervelend vinden, zal ik een beter perspectief geven.
  De overheid moet zich bezig houden met het beschermen van burgers, bedrijven en eigendommen. Dat is dé kerntaak van de overheid. Daarnaast zal water- en wegenbeheer ook nog als taak door de overheid uitgevoerd kunnen worden. De taken van de overheid ziet er als volgt uit:
  1. Binnenlandse- en buitenlandse zaken: 3 miljard
  2. Justitie en politie: 10 miljard
  3. Defensie: 20 miljard
  4. Water en wegenbeheer: 12 miljard.
  In totaal dus 45 miljard. Deze jaarlijkse kosten worden betaald door BTW inkomsten, en dit is ongeveer 45 miljard. De overige belastingen en heffingen kun je afschaffen. Dit betekent dus: geen loon- en inkomstenbelasting, geen BPM, geen erfbelasting, geen assurantiebelasting en geen provinciale en gemeentelijke heffingen. De mogelijkheid bestaat ook omdat de overheid alleen kerntaken uitvoert, de provincie en gemeente enorm klein maakt. Wat betekent dit voor u als belastingplichtige. Uitgaande van 14 miljoen burgers die producten kopen, betekent een BTW opbrengst per kopende burger van afgerond € 3.220. Jouw bruto inkomen is jouw netto inkomen. Je hebt dan geld genoeg over om scholing, werkloosheidsverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering en je pensioen te kunnen betalen. Maar, wat belangrijker is, is dat je de keuze hebt om je eigen problemen, op je eigen wijze te tackelen. De verzorgingsstaat heeft de mens in dit land verzwakt, want wat er ook gebeurt, je wordt altijd verzorgt, en burgers in dit land gedragen en handelen ook zo. Wilt je een weerbaarheid, zelfstandigheid en ondernemerschap: WEG MET DE VERZORGINGSSTAAT!!!

  1. Beste Easymoney,
   Dat is dan wel lullig voor diegenen die qua gezondheid of handicap niet in staat zijn deze eigen kosten te betalen. Zoals de VS de boel regelt, zorgt ook voor uitsluiting van bv. de Middenklasse.
   Er moet gestopt worden exhorbitante zelfverrijking, door zogenaamde “topbestuurders.” Deze blijken vaak ordinaire zakkenvullers te zijn.

   1. Beste Arjan Lierberton,
    Dit doemscenario krijg ik altijd voor mijn voeten geworpen. Amerika wordt er direct bijgehaald. Hoe dan ook, ook mensen die gehandicapt zijn, of laten wij zeggen structureel ziek, worden geholpen. En dat werkt heel eenvoudig. De gezondheidsmarkt die wij nu kennen, bestaat dan niet meer. De huidige gezondheidszorg is niets anders dan een verkapte overheidsmarkt, waarbij grote marktpartijen, samen met de overheid de zaak regelen. Maar, daar heeft de belastingbetaler oftewel de kiezer niets over te vertellen. Bij het maken van wetten en regels worden burgers helemaal niets gevraagd, wij krijgen het systeem opgelegd. Dat is de enigste keuze die krijgt.
    Haal de overheid uit de gezondheidsmarkt, en u krijgt plotseling de vrijheid hoe u het wilt regelen. Alle burgers sluiten gewoon een ziekencontract met het ziekenhuis, tandarts, huisarts, verpleeghuizen. Het staat u vrij om iets meer te betalen voor het ziekencontract, zodat ook andere mensen geholpen kunnen worden.
    Als u wilt kunt u ook gewoon een contract sluiten met een verzekeraar.
    En u kunt ook besluiten om mensen te helpen die het niet makkelijk hebben.
    In plaats van een opgelegd systeem, krijgt u contractvrijheid. Je zult dus zelf actie moeten ondernemen.
    De hoge belastingdruk is er niet meer. Met uw inkomen kunt u zelf bepalen waaraan u het wilt uitgeven. U betaalt de zorgbedrijven zelf, in plaats dat een intermediair (overheid) dat doet. Dat scheelt ook weer kosten.
    Vrijheid is niet voor de bange medemens. Maar, het huidige systeem is aan het kraken, en meer belastinggeld erin stoppen, is geen oplossing.

   1. Ik wil het iets breder maken: collectivisme werkt niet. Collectivisme houdt in, dat de overheid goederen en diensten gaat aanbieden aan de publieke markt. De overheid reguleert ook nog eens die markten die niet onder de collectieve voorwaarden vallen. Dus de overheid tracht de gehele markt onder haar beheer te brengen en te behouden. Waar dit uiteindelijk toe leidt, zij het in een extreme vorm, het oude sovjet imperium, dat is er namelijk niet meer.
    Aan het collectieve model hangen twee zware kritiek punten: er is geen marktprijs en het causaal verband tussen prijs en gevraagde dienst is verbroken.
    De prijs die de overheid vraagt is een calculatieprijs. Het is geen prijs die ontstaat als gevolg van vraag en aanbod op de markt. Dus de vrager kan geen invloed uitoefenen op de prijs/kwaliteit noch kan deze een andere concurrent kiezen. De situatie in het oude Oostblok. In deze situatie kan je als consument helemaal niets, je MOET de prijs betalen, die je opgelegd krijgt. De meeste ondernemers proberen daarom ook, dat hun dienstverlening via de wet wordt geregeld. Daarmee bepalen zij ook, samen met de overheid de prijs, die betaald MOET worden.
    Het causaal verband is ook heel belangrijk. Degene die de dienst/goed wilt hebben, is ook degene die ervoor moet betalen. Het gevolg is dat de behoeft, en de prijs/kwaliteit verhouding HEEL belangrijk is. Want de betaler is ook de gebruiker. Bij heel veel publieke producten/diensten is er geen causaal verband. Het gevolg is dat de gebruiker van deze dienstverlening niet geïnteresseerd is in de prijs (opgelegd) noch de kosten die het veroorzaakt. Want de gebruiker, betaalt namelijk niet direct voor het gebruik. Er is dus geen rem op de kostenstijging van productie van publieke goederen, noch de kwaliteit is gewaarborgd. Voorbeeld:
    – Onderwijs: volgens de overheid is onderwijs gratis. Vanuit het perspectief van de overheid, is scholing inderdaad gratis. Want, de totale kosten van onderwijs, ongeveer 35 miljard, wordt betaald door de belastingbetaler, u dus. De belastingbetaler is niet de gebruiker van het onderwijs, dat zijn namelijk de kinderen. De kinderen betalen alleen maar hun eigen deel. De ouders die de rekening betalen, zijn niet degene die onderwijs krijgen. Het aanbod en de kwaliteit/kosten van onderwijs, wordt bepaald door bestuurders en hun ambtenaren. Echter, a, zij zijn niet degene die onderwijs genieten , dat zijn de leerlingen en studenten en b, zij de betalen onderwijsrekening niet, dat zijn de belastingbetalers. Het Bestuur van de school krijgt via de overheid opgelegd, de wijze hoe zij onderwijs moeten aanbieden met de daarbij behorende socialistische regels. De ouders, noch de studenten en vaak ook niet bestuurders van de school hebben daar niets over te vertellen.
    Een meer persoonlijk voorbeeld: je vraagt aan je buurman om voor jouw een auto te kopen. Wat denk je, hoeveel de buurman voor jouw auto wilt uitgeven. Zomin mogelijk, het liefst een gratis auto, want hij rijdt er namelijk er niet in. Het zal hem een zorg wezen of die auto nu veilig is of niet. Jij wilt natuurlijk de beste auto hebben, tenslotte je hoeft deze namelijk niet te betalen. Een ding is zeker, de relatie met je buurman zal slecht zijn en jij ligt in het ziekenhuis, mocht je die auto daadwerkelijk gebruiken.
    Op youtube heeft Milton Friedman hier een mooi voorbeeld van gegeven. How to spend your money. Als je begrijpt wat hij bedoelt, zul je ook direct begrijpen dat de overheid nooit een effectieve en efficiënte organisatie wordt. Vandaar ook mijn mening, de nachtwakersstaat, dan is de schade voor de samenleving beperkt.
    Voor de mensen die het leger een warm hart toedragen, misschien begrijp je nu, waarom de overheid zo slecht omgaat met haar kerntaken. De overheid denkt, dat zij kan scoren bij de kiezers, om met het geld van anderen, de sociale man uit te hangen. Dit systeem kost bakken met geld, en iedere imperium is hierdoor ten onder gegaan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.