F35 (Foto: Defensie)

DENK: trots op militairen, ambitieniveau krijgsmacht naar beneden

Geplaatst door

DENK wil meer aandacht voor veteranen en op de Nederlandse militairen. Tegelijkertijd vindt DENK ook dat het ambitieniveau van de Krijgsmacht naar beneden moet worden bijgesteld en dat er geen JSF en nieuwe onderzeeboten hoeven komen. Dat zegt de partij in een interview met het Defensie-Platform.
1) Hoe belangrijk vindt u (uw partij) Defensie?
Nederland heeft internationaal aanzien als het gaat om vredesmissies, wederopbouw en stabilisatieactiviteiten. DENK is trots op alle mensen bij Defensie en vindt dat Defensie internationaal een zeer belangrijke rol vervult.
2)      Hoe beschrijft u de huidige staat van de Nederlandse Krijgsmacht? En wat zou daar volgens u aan moeten veranderen?
Het ambitieniveau van de krijgsmacht, alsmede de inrichting van ons defensieapparaat dienen naar beneden te worden bijgesteld. DENK wil de internationale missies waaraan Defensie meedoet beperken en hieruit volgt een andere inrichting van Defensie.
3)      Hoe ziet u de rol van de Nederland in de wereld? En wat voor
Krijgsmacht past daar volgens u bij?
DENK ziet het Nederlandse defensieapparaat als een apparaat dat zich internationaal dienstbaar maakt voor vrede, wederopbouw en de verdediging van ons territorium en het territorium van bondgenoten. DENK is dan ook zeer terughoudend in het steunen van internationale missies die niet gericht zijn  op vrede, wederopbouw of de verdediging van ons territorium en het territorium van bondgenoten.
4)      Het huidige budget van Defensie is ongeveer 1,1% van het BNP.
Binnen NAVO-verband is afgesproken dat er minimaal 2% van het BNP aan Defensie besteed moet worden. Vindt u dat het Defensiebudget verhoogd moet worden richting de 2%?
DENK is van mening dat de NAVO-norm heronderhandeld dient te worden. Met betrekking tot de NAVO-norm dienen wat DENK betreft ook uitgaven in het kader van conflictpreventie in ogenschouw genomen te worden, zoals uitgaven aan ontwikkelingshulp, nation building en wederopbouw.
5)      Vindt u dat de dienstplicht weer moet worden ingevoerd?
(eigenlijk: vindt u dat de opschorting van de opkomstplicht moet worden
afgeschaft?) Waarom wel, of niet?
Neen, DENK is van mening dat een professioneel leger effectiever en efficiënter is dan een lager dat is gestoeld op dienstplicht. Daarnaast acht DENK de dienstplicht in strijd met de vrijheid van ieder om zijn of haar leven in te richten zoals zij of hij dat wenst.
6)      Defensiepersoneel loopt de poort uit, terwijl de Krijgsmacht
moeite heeft met de vulling. Een oud-officier vindt dat het personeel tot over de pijngrens geëxploiteerd wordt. Wat vindt u dat de politiek daaraan moet doen?
Het ambitieniveau van de krijgsmacht, alsmede de inrichting van ons defensieapparaat dienen naar beneden te worden bijgesteld. DENK wil de internationale missies waaraan Defensie meedoet beperken en hieruit volgt een andere inrichting van Defensie.
7)      In Frankrijk worden reservisten meer ingezet, terwijl In Nederland reservisten nauwelijks meer kunnen oefenen. Op welke manier ziet u de rol van de Nationale Reserve?
De Nationale Reserve mag geen instituut zijn dat wordt gebruikt om de kosten te drukken en/of taken uit te voeren die eigenlijk door professionals uitgevoerd dienen te worden. DENK ziet Natres als een goede mogelijkheid om burgers te verbinden aan Defensie, burgers op te leiden op het gebied van het handelen in krijgssituaties en ten tijde van rampen, alsmede om expertise binnen de defensieorganisatie te behouden.
8)      In welke middelen zou de Krijgsmacht volgens u juist wel, of juist niet moeten investeren?
DENK is tegen de JSF en tegen het aanschaffen van nieuwe onderzeeboten. DENK beoordeelt de aanschaf van defensiematerieel langs de inzet van Defensie in vredesmissies, wederopbouwmissies en de verdediging van het territorium van Nederland en haar bondgenoten.
10)   Wat wilt u in het algemeen nog opmerken ten aanzien van de
Krijgsmacht?
DENK is trots op Defensie en op het personeel van Defensie. DENK wil onze internationaal geroemde inzet op het gebied van vredesmissie en wederopbouw ondersteunen, maar is zeer terughoudend als het gaat om internationale inzet van Defensie. DENK is ook trots op alle veteranen en oud-medewerkers van Defensie, waarnaar wat DENK betreft meer aandacht naar uit dient te gaan.

Door: Eduard van Brakel

10 reacties

 1. Gelukkig slaat DENK nog geen deuk in een pakje boter en ik hoop dat dit zo blijft. Ze zijn de voedingsbodem voor het gevaarlijke virus voor onze cultuur, vrijheid en normen en waarden. Hoe meer moslimimport er komt hoe gevaarlijker ze worden.

 2. DENK is denk ik te kansloos voor woorden, wat steekt hier achter? Het ambitieniveau zo naar beneden bij te stellen van Defensie zodat wij (Nederland) een makkelijke prooi worden of zo? Deze partij verbergt haar liefde voor ene Erdogan immers niet onder stoelen of banken….als ik de AIVD was, zou ik deze partij flink onder de loep nemen!

  1. Waarde heer Welter,
   Gelet op de spreekbeurt vandaag in de Kamer van deze partij, en de reactie op de mijns inziens terechte vragen van dhr. Bontes, ben ik geneigd te zeggen dat DENK een zekere bedreiging vormt voor onze democratie! Het “paard vanTroje” is binnen, met dank aan de PVDA!

 3. DENK trollen hebben nu afbraak van defensie in hun verkiezingsprogamma staan, duidelijk dus nooit op stemmen ! Maar in feite wel eerlijk want afbraak defensie is al jaren iets wat de grote traditionele middenpartijen PvdA, VDA, VVD, Groenlinks en D66 aan de lopende band doen maar nooit eerlijk voor uit komen…
  CDA, VVD in 2011 de grootste afbraak van defensie onder minister Hillen en natuurlijk niet de PVV onder Wilders vergeten die het als gedoogpartij het hier helemaal mee eens was.
  Bontes WNL had vandaag een flink akkefietje met Ozturk van DENK over afbraak defensie en Bontes stelde de loyaliteitsvraag aan Ozturk en die werdt witheet, deze loyaliteitsvraag zou WNL ook kunnen stellen en ook moeten aan bestaande grote partijen die defensie al jaren geniepig ontmantelen.
  Kortom DENK verwijten wat grote partijen al jaren doen.
  Voor verkiezingen beloven bestaande middenpatijen al jaren van alles op het gebied van defensie maar na verkiezingen gaat de afbraak stilletjes door.
  DENK trollen zullen mijn stem en steun nooit krijgen maar ook bestaande grote middenpartijen zijn geen haar beter en vertrouw ik allang niet meer.
  P.S. Wel oppassen want DENK zou wel eens heel sterk uit de verkiezingen kunnen komen met een aantal zetels wat hun aanhang is onder minderheden in Nederland is niet heel duidelijk en deze groepen zijn ook ontevreden.

 4. Wel heeeeel vreemd. Zijn TEGEN Nederlandse dienstplicht maar blijkbaar NIET TEGEN EEN TURKSE DIENSPLICHT!!!. Daar spreken ze zich niet over uit. Vreemd toch??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.