VNL: Miljarden extra voor Defensie

Geplaatst door

Voor de partij Voor Nederland (VNL) is Defensie een van de belangrijkste speerpunten. Er moeten miljarden bij, bij de Krijgsmacht die volgens VNL verkeert in deplorabele staat. Dat zegt de partij in aanloop van de verkiezingen in antwoord op vragen van het Defensie-Platform. Wij hebben alle partijen dezelfde vragen gesteld. Hier de antwoorden van VNL.
1) Hoe belangrijk vindt u (uw partij) Defensie?
Defensie is een van onze belangrijkste speerpunten. Voor de belangen van de krijgsmacht heeft VNL zich de afgelopen jaren in de Tweede Kamer keihard ingezet. Onze Kamerleden hebben meerdere moties en voorstellen ingediend om miljarden extra te investeren in Defensie.
2) Hoe beschrijft u de huidige staat van de Nederlandse Krijgsmacht? En wat zou daar volgens u aan moeten veranderen?
De krijgsmacht verkeert in deplorabele staat. De afgelopen jaren is er door het kabinet een gevaarlijk en visieloos bezuinigingsbeleid gevoerd. Het tekort aan munitie en materieel is schrijnend. Alle krijgsmachtsdelen kampen met enorme gebreken.
Er is zwaar ingeboet aan slagkracht. Bij de landmacht werden tanks en infanterievoertuigen voor een klein prijsje verkocht. De luchtmacht heeft al jaren een tekort aan transportcapaciteit. De marine heeft veel te weinig fregatten, in tegenspraak met onze zeevarende traditie.
VNL wil de slagkracht vergroten. Er moet zo snel mogelijk fors worden geïnvesteerd in onze krijgsmacht. Ruim 5 miljard extra zodat Nederland eindelijk weer voldoet aan de afgesproken NAVO-norm.
3) Hoe ziet u de rol van de Nederland in de wereld? En wat voor Krijgsmacht past daar volgens u bij?
In onze buitenlandpolitiek staat de Trans-Atlantische relatie centraal. De NAVO is de hoeksteen van ons defensiebeleid.
De internationale veiligheidssituatie is voor het Westen en voor Nederland drastisch veranderd. Ons buitenlands- en defensiebeleid moet daarom veel robuuster worden. We mogen in deze tijden van dreiging niet langer naïef zijn.
De visie van Ronald Reagan op defensie, waardoor de Koude Oorlog eindigde, is nog net zo actueel als toen: vrede door kracht – vrede gebaseerd op vrijheid en de wil om die te verdedigen. Die visie onderschrijft VNL. Mondiale spanningen zoals het toenemend jihadisme en een agressief Rusland vragen om een krachtige en slagvaardige krijgsmacht.
4) Het huidige budget van Defensie is ongeveer 1,1% van het BNP. Binnen NAVO-verband is afgesproken dat er minimaal 2% van het BNP aan Defensie besteed moet worden. Vindt u dat het Defensiebudget verhoogd moet worden richting de 2%?
Ja, Nederland mag niet langer een free rider zijn. We mogen onze bondgenoten niet langer in de steek laten. VNL investeert ruim 5 miljard extra in onze krijgsmacht zodat ons land weer voldoet aan de NAVO-norm.
Het is zelfs zo dat VNL al vier moties heeft ingediend om dit voor elkaar te krijgen. Alle moties werden door het overgrote deel van de Tweede Kamer (inclusief VVD, CDA en PVV) verworpen.
VeVa oefening5) Vindt u dat de dienstplicht weer moet worden ingevoerd? (eigenlijk: vindt u dat de opschorting van de opkomstplicht moet worden afgeschaft?) Waarom wel, of niet?
Ja, de opschorting van de dienstplicht heeft grote nadelige gevolgen gehad. Defensie kwam meer en meer buiten de samenleving te staan.
VNL heeft in 2014 een initiatiefnota ingediend om de opkomstplicht te activeren, die door de Tweede Kamer is behandeld. De dienstplicht zorgt naar onze mening voor diepgaande verankering van de krijgsmacht in de samenleving en heeft een opvoedkundig en disciplinerend effect. Ook zijn er operationele voordelen voor de krijgsmacht, zoals voldoende aanwas en vulling.
Jongeren kunnen in ons voorstel kiezen tussen een militaire én burgerdienstplicht, bijvoorbeeld in de zorg of bij de brandweer. Dienstplichtigen bij Defensie voeren enkel nationale taken uit (derde hoofdtaak) en worden in beginsel niet uitgezonden. De invoering heeft geen nadelige consequenties voor de beroepskrijgsmacht en kan als welkome aanvulling worden gezien. De basisdiensttijd is zes maanden en geldt ook voor vrouwen.
6) Defensiepersoneel loopt de poort uit, terwijl de Krijgsmacht moeite heeft met de vulling. Een oud-officier vindt dat het personeel tot over de pijngrens geëxploiteerd wordt. Wat vindt u dat de politiek daaraan moet doen?
De uitstroom bij Defensie moet worden gestopt en het toekomstperspectief voor militairen moet worden hersteld. VNL wil eerherstel voor het defensiepersoneel. Hun arbeidsvoorwaarden moeten zo snel mogelijk worden verbeterd. Daarom pleiten wij voor o.a. een loonsverhoging van 10% en reparatie van het AOW-gat.
7) De waan van de dag lijkt te regeren ten aanzien van Defensie. Hoe staat u tegenover het vastleggen van meerjarige begrotingen en plannen die uitgevoerd kunnen worden ongeacht de regering die er op dat moment is?
Daar staat VNL in principe positief tegenover. Het belangrijkste is echter dat er zo snel mogelijk ruim 5 miljard extra wordt geïnvesteerd in onze krijgsmacht en de NAVO-afspraken worden nakomen.
8) In Frankrijk worden reservisten meer ingezet, terwijl In Nederland reservisten nauwelijks meer kunnen oefenen. Op welke manier ziet u de rol van de Nationale Reserve?
VNL is trots op onze Nationale Reserve. Het is echt schaamteloos dat zij vanwege de bezuinigingen nauwelijks meer kunnen oefenen. Wij zouden onze reservisten meer willen inzetten in Nederland. Dat betekent dat daarvoor aanzienlijk meer gelden moeten worden uitgetrokken.
Leopard2_29) In welke middelen zou de Krijgsmacht volgens u juist wel, of juist niet moeten investeren?
Wij zien graag een krijgsmacht gebaseerd op slagkracht en afschrikking. Een aantal van onze voorstellen per krijgsmachtsdeel:
Landmacht: 100 eigen gevechtstanks moeten hier opnieuw de ruggengraat vormen.
Marine: Er wordt een vliegkampschip aangeschaft. Ook meer fregatten, onderzeeërs, mijnenjagers en maritieme helikopters zijn noodzakelijk.
Luchtmacht: Meer jachtvliegtuigen, gevechtshelikopters en bewapende drones. Het gebrek aan transportcapaciteit wordt opgelost met de aanschaf van transporthelikopters – en vliegtuigen.
Marechaussee: Een land dat zijn eigen grenzen niet kan bewaken is eigenlijk geen land. Daarom wordt de capaciteit van de marechaussee fors vergroot.
Verder willen wij de achterstanden op het gebied van munitie en reservedelen helemaal oplossen. We zenden onze mensen alleen uit met het beste materiaal. Ook wordt er aanzienlijk meer geïnvesteerd in cyberwarfare, speciale eenheden en onbemande wapensystemen.
Wij willen Defensie niet inzetten als instrument voor ontwikkelingshulp. Dus niet investeren in dure onzinmissies over de hele wereld.
10) Wat wilt u in het algemeen nog opmerken ten aanzien van de Krijgsmacht?
VNL wil alle militairen bedanken voor hun inzet voor Nederland. Wij vinden dat zij meer waardering en respect verdienen. De minister van Defensie heeft de afgelopen jaren vele malen aangegeven dat het personeel het belangrijkste kapitaal van Defensie is. Zij is vergeten deze mooie woorden om te zetten in daden. De komende jaren moet er recht worden gedaan aan de bijzondere positie van de militair en de afspraken die ons land in NAVO-verband heeft gedaan. Onze krijgsmacht moet geen miljoenen, maar miljarden extra krijgen. Onze militairen verdienen het. Nederland verdient het.

Door: Eduard van Brakel

9 reacties

 1. Over de top niet te realiseren en ongeloofwaardig, 300 miljoen is te weinig maar 100 tanks en een vliegdekschip willen hebben en in een keer een enorme bak geld erin gooien van 5 Miljard is veel te hoog geprepen , ambitie is prima maar dit slaat alles…
  Een Mijard dit jaar en de volgende 4 jaar een miljard met een verhoging van het budget voor een zeer lang vastgelegde termijn, afbraak van 25 jaar kun je niet in jaar inhalen door er opeens heel veel geld in te pompen.
  Vervanging mijnenjagers, M-fregatten en subs opstarten prima maar dat vliegdekschip zouden we als Nederland niet moeten willen laat dat over aan de grote bondgenoten GB, Frankrijk, Spanje en Italie a.u.b.
  En in 1 keer 100 nieuwe tanks aanschaffen ?
  Wat moeten we dan met dat leasecontract voor 18 stuks, kunnen we daar dan vanaf af die 18 gemoderniseerde tanks er bij blijven leasen voor opleidingen ? Er passen 32 leopards op een LPD mischien 32 aanschaffen plus die 18 die geleasd worden kom je op 50 is denk ik al heel wat voor Nederland en daarnaast mischien investeren in zwaarder bewapende modules voor het boxer wielvoertuig.
  Heb serieuze vraagtekens bij VNL maar dat er veel meer moet gebeuren als nu dat staat wel vast.
  Mischien eerst die achterstanden versneld wegwerken en projecten voor vervanging sneller opstarten dan gelijk de halve wereld willen kopen…

 2. Mooi dat er tenminste 1 partij, naast de SGP en de CU is, die zich sterk maakt voor een goede Defensie! Ik vind het raar dat in de Algemene Beschouwingen zo weinig aandacht is voor dit onderwerp. Verder ben ik het eens met dhr. Pim, er zijn (betaalbare) alternatieven!
  Ga eerst het budget maar eens met 1 miljard verhogen! Schaf hiervoor voldoende reservematerieel aan, zoals helmen voor ALLE militairen, en munitie. Laat de Nationale Reserve voldoende oefenen! Maak een begin met de aanschaf van Tanks, en 2 nieuwe fregatten. Laat een aantal F16’s ge-update worden, zodat we naast de JSF nog genoeg achter de hand hebben.
  Dan kom je ergens, en kom je als NAVO-partner weer enigszins geloofwaardig over!

 3. Mijn idee is ook 5 miljard extra maar dan over 5 jaar, maar wel 1 miljard nog voor dit jaar 2016 om de huidige ernstige en hoognodige problemen en achterstanden op te lossen en voor 2017 nog eens 1 miljard.
  Het huidige kabinet kan dat nog mogelijk maken die zitten er tot maart 2017, die miljard extra voor 2018/19/20 zal een volgend kabinet moeten realiseren en daarbij een vastgelegd budget voor minimaal 10 jaar om het geheel naar minstens 2% BNP te brengen is ook noodzakelijk.
  Pas met extra investeringen beginnen in 2017 is veel te laat dan loopt defensie nog minstens een half jaar schade op wat ook allemaal achteraf hersteld weer hersteld moet worden en dus ook veel duurder….

 4. Goed verhaal en zeer interessant om te blijven volgen.
  5 miljard erbij is voor mij een goed begin, maar denk ook dat dit allemaal uit gesmeerd zal worden over 5 jaar tijd om het 1 voor 1 op te bouwen.
  Een vliegkampschip zou een mooi doel zijn uiteindelijk voor een varende natie als Nederland.
  Ik zou dan ook alle krijgsmachtsdelen meer maritiem gericht zien worden. Zou een hele mooie visie zijn met toekomst perspectief.

  1. Een vliegdekschip voor Nederland zal zoveel capaciteit en financiele middelen vragen dat dit absoluut ten koste zal gaan van andere onderdelen, 1 vliegdekschip is ook niet constant inzetbaar dan moet je al minimaal 2 hebben ik denk dat dit geen goed idee is en geen draagvlak genoeg…
   Zelfs in de jaren ’60 toen Nederland meer dan 5 % BNP uitgaf aan defensie was een vliegdekschip al een enorm kostenpost en lang niet gewenst door iedereen.

 5. Dit is volgens mij veel te mooi om waar te zijn. Een vliegdekschip weet ik niet van of dat nu een wens is van de KM, maar voor de landmacht is wel aansprekend dat er Leopard II tanks bijkomen. Het leasen is natuurlijk ook waardeloos, want heb je het daadwerkelijk nodig moet je nog toestemmingen gaan vragen of je het wel of niet mag gebruiken in een conflict situatie. Er is voor de luchtmacht een 2 tal nieuwe tankvliegtuigen besteld, en met de komst van de F-35 is het bij lange na niet voldoende om de huidige vloot F-16 in zijn geheel te vervangen. Maar ik blijf toch zitten met het idee dat het verkiezingstijd is, en VNL is maar hele kleine partij op het moment aan de rechter kant van het politieke spectrum, en het ontbreekt de partij denk ik nog aan iemand die uit het vakgebied van defensie komt om dingen wat scherper uit te werken.

 6. Waarom stappen er neit een paar opud-generaals in de politiek om duidelijk te spreken richting deze en volgende regeringen?? We hebben er genoeg (generaals).

 7. Hoog inzetten is prima.
  Ik zeg: word vervolgd…..
  ** Cynische modus aan:
  Verkiezingstijd komt er weer aan, bla bla bla kennen we nu wel!
  ** Cynische modus uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.