SGP: Kaalslag Defensie moet stoppen, budget fors omhoog

Geplaatst door

Het Defensiebudget moet fors worden verhoogd en in de hele Krijgsmacht moet worden geïnvesteerd. Dat zegt de SGP in antwoord op vragen van het Defensie-Platform.
1) Hoe belangrijk vindt de SGP Defensie?
Nederland moet beschikken over een doeltreffende en geavanceerde krijgsmacht. Hier liggen grote zorgen. In de afgelopen jaren is er gesneden in de operationele capaciteiten. Onmisbare investeringen worden gefinancierd door de verkoop van defensiematerieel. Er wordt afgezien van broodnodige versterkingen, bijvoorbeeld op het gebied van de luchtgrondwaarneming en onbemande waarnemingstoestellen. Daarnaast worden vele projecten ‘gefaseerd’. Haags jargon voor uitstel.
De SGP vindt het schrijnend, dat het Defensiebudget in de afgelopen periode niet serieus is verhoogd. Ondanks de financiële gaten. Ondanks de kosten van goede arbeidsvoorwaarden. Deze kaalslag moet stoppen. De voortdurende bezuinigingen krijgen op termijn consequenties voor de uitzendcapaciteit. Op basis van de uitkomsten van de Verkenningen (naar defensie- en veiligheidsbeleid op de langere termijn) zal Nederland heldere ambities moeten vaststellen met een daaraan gekoppeld budget. Dat kan het beste in de vorm van een herijkte Nationale Veiligheidsstrategie die een goede balans kent tussen binnenlandse en internationale veiligheid. Het Defensiebudget moet op termijn fors worden verhoogd.
2) Hoe beschrijft u de huidige staat van de Nederlandse Krijgsmacht? En wat zou daar volgens u aan moeten veranderen?
De huidige staat van de Nederlandse Krijgsmacht is niet om over naar huis te schrijven. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat er bij schiettrainingen niet genoeg munitie is. Te gek voor woorden. Er moet dus snel fors meer geld bij voor defensie.
3) Hoe ziet u de rol van de Nederland in de wereld? En wat voor Krijgsmacht past daar volgens u bij?
Op veel plaatsen staat de wereld in brand. Er is veel instabiliteit, ver weg, maar ook dichtbij de Europese grenzen zoals in Oekraïne, Syrië en Libië. Er is grote (geopolitieke) concurrentie tussen grootmachten als China, de VS, Rusland en Japan. En intussen gaan de ook op het gebied van cyberveiligheid de ontwikkelingen keihard. Dit plaatst de NAVO, de EU, en Nederland voor grote uitdagingen. Wil Nederland al deze bedreigingen het hoofd kunnen bieden, en blijven fungeren als betrouwbare veiligheidspartner binnen de NAVO, dan moet het stevig investeren in een veelzijdige en krachtige defensie, wel te verstaan. Een defensie die op hoge geweldsniveaus kan optreden in diverse brandhaarden tegelijk. Daarbij is niet alleen inzet nodig op modernisering en vervanging van (groot) materieel, maar ook op technologie, innovatie en cyberveiligheid.
4) Het huidige budget van Defensie is ongeveer 1,1% van het BNP. Binnen NAVO-verband is afgesproken dat er minimaal 2% van het BNP aan Defensie besteed moet worden. Vindt u dat het Defensiebudget verhoogd moet worden richting de 2%?
Ja, er moet fors meer geld bij komen. Defensie moet over degelijk materiaal beschikken. De SGP is absoluut voor verhoging in de richting van die 2%. Het moet eens afgelopen zijn met het free-ridersgedrag van Europese staten binnen de NAVO. Terecht dat de VS dat helemaal zat zijn.
5) Vindt u dat de dienstplicht weer moet worden ingevoerd? (eigenlijk: vindt u dat de opschorting van de opkomstplicht moet worden afgeschaft?) Waarom wel, of niet?
Voordat er überhaupt sprake kan zijn van dienstplicht, moet eerst het huidige defensieapparaat maar eens op orde gebracht worden.
6) Defensiepersoneel loopt de poort uit, terwijl de Krijgsmacht moeite heeft met de vulling. Een oud-officier vindt dat het personeel tot over de pijngrens geëxploiteerd wordt. Wat vindt u dat de politiek daaraan moet doen?
De politiek moet de hand in eigen boezem steken. Onder aanvoering van verschillende defensieministers is er op defensie heel wat bezuinigd. Bezuinigd om materieel en personeel. Daarom zegt de SGP investeer in defensie i.p.v. nog verder bezuinigen.
7) De waan van de dag lijkt te regeren ten aanzien van Defensie. Hoe staat u tegenover het vastleggen van meerjarige begrotingen en plannen die uitgevoerd kunnen worden ongeacht de regering die er op dat moment is?
Laten we nu beginnen bij het punt van de “waan van de dag”. Inderdaad is dat voor veel politieke partijen de dagelijkse praktijk. Daar moet een eind aan komen. In Denemarken hebben ze inmiddels het mechanisme om Defensiebudgetten voor jaren vast te zetten. Dat is een goede zaak. Daarmee maak je het defensiebudget politiek resistent. De SGP heeft al aan de minister hier vragen over gesteld.
8) In Frankrijk worden reservisten meer ingezet, terwijl In Nederland reservisten nauwelijks meer kunnen oefenen. Op welke manier ziet u de rol van de Nationale Reserve?
De Reservisten zijn van groot belang als ondersteuning van beroepssoldaten. Ze verrichten belangrijke beveiligings- en civiele taken. Ook vergroten ze de betrokkenheid van burger en maatschappij bij defensie. Helaas is de laatste jaren keer op keer te veel bezuinigd bij defensie, waardoor oefenuren werden geschrapt en zelfs de meest basale vaardigheden niet meer geoefend en beoefend worden. Daarom moet de regering over de brug komen met voldoende investeringen.
9) In welke middelen zou de Krijgsmacht volgens u juist wel, of juist niet moeten investeren?
Zeg maar gerust in de hele krijgsmacht. Sommige onderdelen zijn compleet wegbezuinigd. Wat voor een krijgsmacht houd je dan nog over?
10) Wat wilt u in het algemeen nog opmerken ten aanzien van de Krijgsmacht?
Een kleine stap is er gezet op de weg naar meer geld voor defensie. Dat is echter nog lang niet genoeg. De SGP zal er voor blijven pleiten. Gezien de mondiale veranderingen moeten we een veelzijdige en krachtige krijgsmacht hebben. Daarbij gaat het niet alleen om financiële steun, om te zorgen voor goed materieel, maar het gaat ook om het steunen van de mensen die bij de krijgsmacht werken. Zij verdienen dat!

 • Voor meer informatie over de SGP, zie www.sgp.nl.

Door: Eduard van Brakel

7 reacties

 1. Waarom nu pas enige hardere woorden richting regering, maar al jaaaaren zelf lijdzaam toezien hoe Defensie wordt verkwanselt? Waarom niet samen met bv CU en CDA samengaan en er werk van maken??? Is dat omdat er verkiezingen aankomen?? Wat een huichelachtig gebeuren is dit!!!!!!!!!

  1. Klinkt heel mooi allemaal dat “lijdzaam toezien hoe defensie wordt verkwanseld” en “samengaan met CU en CDA en er werk van maken” en ook “Wat een huichelachtig gebeuren is dit” en links die de schuld krijgt !
   Dat is nou juist het probleem partijen als CDA en en ook VVD die met Hillen in 2011 de grootste kaalslag ooit gepleegd en uitgevoerd hebben op defensie na de tweede wereldoorlog en daar was geen linkse partij voor nodig of bij betrokken en allemaal uitgevoerd door midden en rechtse partijen…
   Duidelijk een kort geheugen en maar heel recent beleid en daardoor kun je CDA en VVD niet zien als pro-defensie partijen en ook onder CU met Middelkoop aan het roer zijn de nodige saneringen uitgevoerd.
   Zogenaamde pro-defensie partijen die als puntje bij paaltje komt na de verkiezingen geen haar beter zijn als de linkse partijen en een tegenover gesteld beleid uitvoeren dan wat men zogenaamd voorstaat !
   De SGP is de enigste Nederlandse partij die standvastig zijn defensiebeleid blijft hanteren en uitdragen de rest is allemaal onbetrouwbaar helaas…
   Defensie is niet het enigte standpunt waarop je uiteindelijk je stemgedrag op baseert, ook werkgelegenheid, onderwijs, zorg, orde en veiligheid, financiele staat van het land zijn net zo belangrijk maar uiteindelijk allemaal zinloos zonder een gedegen defensie organisatie en dat vergeten veel mensen.

 2. Is weer eens tekenend dat diverse partijen op het moment dat de verkiezingen gaan beginnen weer keihard gaan lopen schreeuwen.
  Jammerlijk gebeurt het met regelmaat dat er achteraf er verder niks meegedaan gaat worden.
  Het zou ze dan ook sieren er van begin af aan vol tegenin blijven gaan.

 3. Ik ben het wat dit punt betreft zeer met dhr. Van der Staay eens. Maar ook hij is in de minderheid,
  Met de linkse kerk die niet veel opheeft met Defensie, met partijen als SP, Groen Links voorop, en daarna D66 en PVDA, heb je een meerderheid die sowieso het liefst niks wil investeren in Defensie. Het zijn de kleine christelijke partijen zoals SGP en de CU die zich wel sterk maken voor een fatsoenlijke Defensie, gevolgd door enigszins het CDA en de VVD! Het standpunt van de PVV hierin weet ik niet.
  Maar dit is dus de spagaat van de Nederlandse politiek! En dan kom je dus aan een schamel bedragje van 300 miljoen, daar moet Defensie het mee doen! De minst minimale verzekeringspolis, Hollandse zuinigheid!

 4. Als de politiek serieus defensie wil versterken dan zullen we keuzes moeten maken. Geld kun je maar een keer uitgeven, en hoe je dat doet, wordt bepaald door Den Haag.
  Zij helpen liever met vele miljarden de armlastige Grieken waarvan wij helaas nooit een cent zullen terug ontvangen. Het is namelijk geen lening maar een gift,ben ik bang. Beter kunnen we dit geld besteden om onze eigen defensie op orde te brengen. Het hemd is nu eenmaal nader dan de rok! We spreken hier over hele forse bedragen die beter rendement zouden opleveren door ze te investeren in aankoop van vliegtuigen, tanks en alles wat nodig is om weer in europa serieus te worden genomen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.