'Politici: Uitvoeren. Mars!'

Geplaatst door

Uitvoeren. Mars! Een waarschuwingscommando, gevolgd door een uitvoeringscommando. Uitvoeren. Mars. Dagelijks is dat een keer of 17 te horen bij militaire opleidingen. Uitvoeren. Mars. De gewenste can-do-mentaliteit wordt er op die manier ingestampt bij het Defensie-personeel. Een soort brainwash die tot op het allerhoogste niveau de standaard blijft bij militairen. Want ook generaals doen uiteindelijk wat ze door de politiek wordt opgedragen. Uitvoeren. Mars.

Op zich is dat goed. Tenminste als je als militair kunt vertrouwen op de kennis, kunde en integriteit van de commandant. Jaren training, vele regels op het gebied van oorlogsvoering, peacekeeping, peace enforcing, het nationaal en internationaal recht, en vele lessen ethiek en besluitvorming, gekoppeld aan ervaring omlijsten de bij de Krijgsmacht zo belangrijke commandostructuur en de Commanders Intent. De allesbepalende Commanders Intent. De opdracht. Uitvoeren. Mars.
Het uitgangspunt van de Commanders Intent is dat de opdracht uitvoerbaar is. De aanwezige troepen zijn voldoende getraind, zijn in voldoende aantallen beschikbaar, beschikken over de juiste vaardigheden en middelden om de opdracht uit te voeren. Mocht dat niet zo zijn, dan komen goede ondercommandanten met terugkoppeling dat de missie niet uitvoerbaar is, of in gewijzigde vorm uitvoerbaar, of uitvoerbaar als er meer of andere mensen en middelen beschikbaar zouden zijn. De goede hoogste commandant, past bij een negatieve terugkoppeling of het plan aan, of zorgt voor de juiste middelen. Een slechte zegt: Uitvoeren. Mars.
‘Echte loyaliteit is drie keer nee durven zeggen tegen je baas.’ Deze uitspraak is van oud-commandant der Strijdkrachten generaal b.d. Peter van Uhm. Maar wat nou als je vier keer nee zegt tegen je baas? Ben je dan niet loyaal? Gooi je dan je eigen glazen in? Ben je dan negatief opvallend? Of heb je dan een slechte baas, omdat die een waardeloze opdracht blijft geven? De politiek stuurt militairen op onuitvoerbare missies, zo zei minister Hennis van Defensie over de missie in Srebrenica. Misschien dat de militairen toen ook drie keer nee hebben gezegd. Maar de politiek toonde zich traditiegetrouw een slechte baas en zei: Uitvoeren. Mars.

 • Politici worden niet gehinderd door kennis van zaken.
 • Politici hebben geen leergangen militaire ethiek ondergaan.
 • Politici snappen niet hoe het werkt in crisisgebieden.
 • Politici scheppen niet de juiste randvoorwaarden.
 • Politici maken misschien wel misbruik van hun macht.
 • Politici maken misschien wel misbruik van de militaire loyaliteit.
 • Politici tonen zich een slechte baas.
 • Politici zeggen ondanks alles: Uitvoeren. Mars!

Als politici ook maar enig verantwoordelijkheidsgevoel zouden hebben, zouden ze zorgen voor afdoende middelen voor militairen om hun levensgevaarlijke werk in dienst van ons Koninkrijk uit te voeren. Maar daar zorgen ze niet voor. Politici zorgen wel voor een stelselmatige afbraak van onze Krijgsmacht. Terwijl ze militairen op meer en gevaarlijkere missies sturen. En als het fout gaat nemen ze geen verantwoordelijkheid. Nee, politici wentelen zich in politiek gekonkel, schuiven verantwoordelijkheid af en geven anderen de schuld. Om vervolgens weer in Defensiebudgetten te snijden. Hun eigen falen in de besluitvorming aanwendend om te snijden in de belangrijkste verzekering die we hebben. Snijden in de Krijgsmacht. Uitvoeren. Mars.
Het wordt tijd dat de Krijgsmacht weer wordt opgebouwd. Dat militairen voldoende geld, training en andere middelen krijgen om hun taken in dienst van ons Nederland uit te kunnen voeren. Zodat ze goed getraind en uitgerust met het beste en ruim voldoende materieel op missie kunnen. Dus op naar een forse verhoging van het Defensiebudget. Op naar die minstens 2% zoals de NAVO-norm voorschrijft. Politici, neem uw verantwoordelijkheid. Politici: Uitvoeren. Mars.
Door: Eduard van Brakel

7 reacties

 1. Spijker op z’n kop. Hoop dat die ‘suits’ het ook lezen. Alleen verwacht ik niet dat ze er iets mee doen.

 2. Politici en afspraken maken gaat niet samen en hierin is men hypocriet…
  Al jaren en jaren hanteren Nederlandse politici in het kabinet de max 3% begrotingstekortregel van de EU als heilig en passen dit keihard toe in het land en laten gemakzuchtig de 2% BNP begrotingsregel voor de Navo hiervoor vallen om aan de EU regels te voldoen dit was keihard zichtbaar vanaf de wereldwijde crisis vanaf 2008 !
  Hierbij wordt dan ook nog gemakzuchtig vermeld dat de EU voor 70 jaar vrede en veiligheid heeft gezorgd in Europa zonder ook maar de Navo te vermelden of te noemen terwijl de Navo voor de omstandigheden heeft gezorgd dat deze EEG/EU veilig kon worden opgericht en uitgebouwd.
  Dus zonder Navo was er geen EEG/EU maar dat vergeten de politici gemakshalve…
  Ook in die 3% begrotingsregel van de EU zijn Haagse politici hypocriet want Frankrijk voldoet al jaren en jaren niet aan die regel en nu is de EU men bezig om Spanje en Portugal hiervoor te beboeten terwijl Frankrijk voor het gemak gewoon niet genoemd wordt en voor het achtste jaar op rij niet hoeft te voldoen.
  Rechtsongelijkheid tussen EU lidstaten , ga vooral zo door politici of is de EU nog niet instabiel genoeg ?
  Tijdens de Navo top in DenHaag in 2014 heeft Nederland ook weer beloofd naar de 2% Navo begrotingsregel toe te groeien maar met die bedragen die erbij komen blijft het gat evengroot als voorheen omdat de economie ook groeit.
  De wereld staat in brand Europese landen hebben hun defensie kaal geplukt en afgebroken en Navo regels worden massaal aan de laars gelapt , Rusland bouwt zijn defensie in hoog tempo op en de EU is instabiel en in crisis en verdeeld wat gaan de EU en Europese landen doen…
  Nu wil men in deze tijden van instabilitiet in de EU de Europese defensie versterken door EU samenwerking en gaan er zelfs stemmen op om nu een gezamelijke Europese defensie op te richten om meer onafhankelijk te worden van de Navo ??? Totaal de omgekeerde wereld en idioot die Europese/EU defensie samenwerking tussen landen heeft alleen maar als doel om door te kunnen gaan met bezuinigen op defensie en om de 2% Navoregel te kunen blijven ontwijken !
  De EU is op dit moment instabiel, zwak, verdeeld en de tweede grootste partner binnen de Navo GrootBrittanie is net uit de EU gestapt dus de EU is militair gezien zeer verzwakt en stelt zonder GrootBrittanie niet veel voor dus de EU/Brussel is op dit moment niet de aangewezen organisatie om de verdediging van het Europese continent te organiseren of om die via de EU te versterken want binnen de EU zullen budgetaire/financiele/bancaire/economische zaken altijd voorrang krijgen boven defensiezaken.
  EU/Brussel moeten zich op dit moment absoluut niet met defensiezaken bemoeien en die plannen voor een Europees/EU leger en Europese defensie samenwerking binnen de EU moeten minimaal 10 jaar de diepvries in en de EU moet zich alleen richten op ordehadhaving, kustwacht en grensbewakingstaken en die zaken versterken en daarin samenwerking organiseren.
  De EU heeft meer dan genoeg werk aan onderwerpen en taken om zich mee bezig te houden , defensie is een van die taken waar men zich buiten moet houden op dit moment.
  De Navo moet de Europese verdediging van het continent volledig zelfstandig oppakken en overnemen van EU/Brussel en ook die samenwerking van landen in Europa op defensiegebied volledig overnemen en organiseren en ook moet de Navo alle Europese Navolanden en EU-landen allemaal verplichten om aan die 2% Navoregel te voldoen , de Navo zou ook de EU en alle EU-partners moeten verplichten om die 2% BNP Navoregel vast te leggen in EU-wetgeving net als die 3% EU begrotings regel.
  Vervolgens kan de Navo als organisatie alvast beginnen met het plannen van een gezamelijk Europees leger en met het opstarten/oprichten van een organisatie hiervoor , een samengesteld Europees leger op lange termijn zie ik wel zitten b.v. over 25 jaar of nog verder in de toekomst ook kan de Navo in een verre toekomst het bevel hiervan ook overdragen aan de EU als organisatie als die hiervoor gereed is en stabiel genoeg is…

 3. Beste Eduard van Brakel, helemaal mee eens: geen politieke draaikonterij maar verantwoordelijkheid nemen! Wim, wat de NAVO betreft is het niet zo moeilijk: de VS willen/gaan hun aandeel afbouwen, Europese landen moeten dus fors hun inspanningen verhogen. EU leger is hierdoor volstrekt overbodig, gewoon de bestaande samenwerking uitbouwen waardoor er geen geldverspilling en tijdverlies optreedt. De hoogste tijd voor niet lullen maar poetsen!

  1. Geachte heer van brakel,
   Uw antwoord is iets te kort door de bocht…
   Mijn reactie is ook dat de EU zich de komende 10 jaar en liever nog langer totaal niet bemoeit met defensie of Europese samenwerking op defensie-gebied en dat compleet overlaat aan de Navo want dat is een mlitaire organisatie die weten wat nodig is de EU niet…
   Ook pleit ik ervoor dat de Navo-organisatie de EU organisatie en EU-landen dwingt om de 2% BNP Navo-regel voor defensie een op een over te nemen en keihard vast te leggen in EU-wetgeving dus gewoon aan EU-Brussel opleggen en naleven net als die eigen 3% begrotingsregel van de EU zelf.
   Ik pleit ook niet voor een EU leger maar een Europees Navoleger samengesteld uit eenheden uit de lidstaten en waarbij de Navo de invulling en uitrusting bepaalt van die eenheden per land en zo dat Europees Navo leger kan samenstellen dat gaat veel verder dan de huidige Navo-samenwerking.
   Mocht er in een zeer verre toekomst wel ooit een politieke unie ontstaan dan kan de Navo dat Europees Navoleger altijd nog overdragen aan een Europese leiding of EU leiding als die er geschikt voor is.
   Ik pleit op korte termijn en ook op langere termijn juist voor veel minder EU-bemoeienis op defensie-gebied en juist veel meer Navo die de zaken gaat dirigeren hier in Europa en dat de Navo die EU-organisatie en EU-landen juist keihard voor het blok zet en gaat eisen en afdwingen dat EU-landen die 2% BNP Navo afspraak nakomen en vastleggen in de wet…
   Dat niet lullen maar poetsen! gebeurt niet in EU-landen daarom moet de Navo de regie overnemen op defensie-gebied en EU-lidstaten onder hun hol schoppen !
   Komt op hetzelfde neer wat u zegt maar wat ik wil is dat de Navo veel verder gaat en de EU-organisatie en landen ook daadwerkelijk onder enorme politieke druk gaat zetten en bevoegdheden gaat overnemen die nu bij de EU liggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.