'Trendbreuk Defensie is een farce'

Geplaatst door

Het is allemaal aan dovemansoren gericht, de oproep vanuit de bevolking, de brieven aan de Minister, de tientallen artikelen van onze hand, onthullende en verontrustende artikelen uit de buitenlandse pers, het NATO Capability Review 2015/16 waarin Nederland keihard gewaarschuwd wordt voor het niet nakomen van haar verplichtingen, en de nauweijks nog inzetbaarheid van de Krijgsmacht: ‘very thin’ volgens het NATO rapport, het Rapport van CFD: Nederland heeft een Zwitsers zakmes nodig van september 2014, Het A.I.V. Advies, en het Manifest van voorjaar 2015 opgesteld door 100 prominenten uit onze samenleving, onze seminars, lezingen, conferenties: de regering blijft stil zitten.

Sterker nog: bij de huidige budgettering is het defensiebudget in 2020 gedaald tot nauwelijks 1% van het BNP (BBP), dit, terwijl de economische groei (vorig jaar met ruim 13 Miljard ) leidt tot een begrotingsoverschot van minstens 0,6 % volgens het Centraal Plan bureau, met of zonder regering Rutte.
KMAR_yprIk hoor Rutte niets zeggen over de ruimte die er nu budgettair is, en in de komende jaren, om de Krijgsmacht weer op krachten te brengen, in tegendeel, nu hoor ik weer de smoes van de tegenvallende aardgasbaten (€ 1,5 Miljard) en de kosten van de vluchtelingen stroom. De uitvluchten houden niet op. De smoes: ‘er is € 5 Miljard terug gegeven aan de bevolking’ snijdt geen hout als je dit alles bij elkaar zet.

De zgn ‘trendbreuk’ t.a.v. Defensie is niets meer dan een farce, ik zou bijna zeggen een misleidende truc naar de bevolking toe.

Je zou de dames en heren politici: het kabinet, het parlement , aan de oren willen trekken. Dat de regering en het parlement niet willen luisteren en de bevolking niet aanvoelen, blijkt al weer uit de voor Nederland beschamende uitslag van het Ukraine referendum. De anti-Europa stemming van een deel van onze bevolking werd niet serieus genomen. Actieve actie door regering om VOOR te stemmen werd mondjesmaat ondernomen. Met als gevolg dat 64% x 32% (opkomstpercentage) = nauwelijks 20% van de NEE stemmers hun wil kunnen opleggen aan de – zwijgende – meerderheid in Nederland, nl de ruim 70% die niet gestemd heeft omdat het referendum oneigenlijk gebruikt werd: om onlustgevoelens, stemming tegen het establishment, anti-Europa, en gewoon pure dommigheid, tot uiting te brengen.
Dit terwijl juist een volmondig JA, de jonge bevolking van Ukraine gesteund zou hebben om hun land op te bouwen naar EU voorbeeld, want dat willen zij, daarvoor werd de MAIDAN revolutie ontketend. Een dergelijk land, ingericht naar EU voorbeeld, een stabiel land, hebben Nederland en de NATO nodig om de stabiliteit en vrede te kunnen handhaven aan de randen van het NATO verdragsgebied. Want dat is de essentie van het associatieverdrag met Ukraine. En niet alleen voor de handel en economisch gewin, zoals ons aller Premier Rutte en velen met hem, de stemmers voor hielden. Ook hier gebrek aan Visie, Daadkracht en Leiderschap.

Met een regering als deze heeft Nederland geen vijand nodig, wij brengen ons zelf wel te gronde.

lcf De RuyterOnze internationale positie en goede naam worden te grabbel gegooid, binnen de EU zijn wij verworden tot een lastige, verwende, eigenzinnige en instabiele partner, die niet het belang van een krachtig, veilig, vreedzaam en verenigd Europa voor ogen heeft, maar slechts denkt aan economisch gewin; een Krijgsmacht die door de NATO in zijn laatste rapport keihard gekwalificeerd is als nauwelijks inzetbaar en grote tekorten heeft, een Nederland het predikaat van FREE RIDER is toegekend. Een bevolking die steeds meer navelstaart in haar weelde en overvloed.  ‘Het buitenland in Nederland is heel ver weg’, zo zei een oud-ambassadeur mij, de interne verdeeldheid en onderlinge steeds meer toenemende onverdraagzaamheid. Nederland, mijn arm en mooi Nederland, eens zo’n lichtend voorbeeld voor Europa en verdraagzaamheid, een loyale en consistente bondgenoot van de NATO, Nederland, quo vadis?
Conferentie
Coalition For Defense houdt een Internationale conferentie in Brussel op 30 mei a.s. met als titel: ‘A citizens’ call for European Leadership’ want zoals JFK ooit zei: ‘Efforts and courage are not enough without purpose and direction’. Key note Speakers zijn Professor Jonathan Holslag en Professor Lex Hoogduin. Aanvang: 12:30, einde 18:00 uur in Bibliotheque Solavy, Brussel. Bewust gekozen als hoofdstad van Europa en als HQ van de NATO. Genodigden zijn studenten, burgers, parlementariërs van de EU, Be, NL, academici, CEO’s de BE en NL Krijgsmacht, de Pers. Toegang is gratis.
Als u belangstelling heeft om aan dit debat deel te nemen stuur mij dan een e-mail: tonwelter@coalitionfordefense.com, dan stuurt CFD u een uitnodiging toe.
Volg ons op onze website: coalitionfordefense.com, twitter: @coalitionfd en Facebook, en schakel uw eigen netwerk in, opdat de stem van ons allen eindelijk de regering tot handelen dwingt.

Ton Welter
Ton Welter

Come Fly with me,
voor het behoud van een veilig, stabiel en welvarend Nederland en Europa.
Ton Welter

Eén reactie

 1. Ongeveer 10% van de stemgerechtigden heeft dus voor gestemd en ongeveer 20% van de stemgerechtigden heeft tegen gestemd, en niets geeft aan dat het hier geen representatieve groep betrof.
  Er voor het gemak maar even van uit gaan dat de 70% die niet gestemd heeft allemaal voor stemmers waren is dus behoorlijk lachwekkend en komt de geloofwaardigheid van het artikel niet echt ten goede.
  Wat wel juist is dat is om je eens af te vragen waarom twee derde van de Nederlandse stemgerechtigden niet is komen opdagen.
  Dat de overheid het referendum al in de doofpot gestopt heeft nog voordat het gehouden werd, en dat burgemeesters van veelal links allooi hun uiterste best gedaan hebben het uitbrengen van een stem middels het schrappen van stemlocaties, zoveel mogelijk te frustreren, ongetwijfeld met als doel het niet halen van de 30% kiesdrempel, zal daar zeker een factor in zijn geweest.
  De hoofdfactor is echter dat een groot deel van de Nederlandse stemgerechtigden het geloof in de democratie inmiddels verloren heeft en er van overtuigd is dat de politieke elite gewoon dat doet waar de politieke elite zin in heeft, ook al staat dat haaks op wat “het volk” wil.
  En dat geloof is gebaseerd op het gedrag van een politieke elite die al jaren op uiterst arrogante wijze zijn achterkant afveegt met de mening van degenen die zij zogenaamd vertegenwoordigen.
  De aanname dat “tegen” stemmers dit enkel gedaan hebben van wegen onlustgevoelens, stemming tegen het establishment, anti-Europa, en gewoon pure dommigheid, is behoorlijk arrogant.
  Het feit dat mensen hun neus vol hebben van de onwil bij de politieke elite om de wil van het volk ten uitvoer te
  brengen is heel iets anders als anti establishment zijn.
  En Anti EU is heel iets anders als Anti Europa, het feit dat je tegen een organisatie bent die meer een USSR nastreeft als een USA wil nog niet zeggen dat je tegen Europa bent, enkel dat je tegen een verenigd Europa bent zoals de EU dat meent te moeten verwezenlijken.
  Dat dit vervolgens meespeelt in het stemmen met betrekking tot uitbreiding van deze EU, want dat is waar dit associatie verdrag praktisch bezien gewoon op neer komt, is dan ook volledig terecht.
  Verder zullen er in de Oekraïne ongetwijfeld een hoop welwillende mensen wonen met de beste bedoelingen, en die mensen verdienen beslist onze steun, maar dat gaan we dus even niet doen door een totaal corrupt regime te ondersteunen.
  En tot slot is daar dan nog Rusland.
  De Russen beschouwen de situatie met Oekraïne als een affaire in eigen huis, daar kun je het mee eens zijn of niet, maar dat is gewoon de situatie.
  EU / NATO inmenging in deze affaire is dus niet zonder risico, zeker gezien het verlies van hun Oostblok buffer, en het bij de NATO inlijven hiervan, de sowieso al paranoïde Russen nog nerveuzer heeft gemaakt, er zijn genoeg (wereld)oorlogen voortgekomen uit zaken die heel wat minder explosief waren als deze.
  En Nederland mag dan binnen NATO wel het budgettaire zwarte schaap wezen, maar feit is dat alle NATO landen hun defensie al decennia lang stelselmatig aan het afbreken zijn, en dat het dus nog maar zeer de vraag is wie uit een eventuele oorlog met Rusland als overwinnaar tevoorschijn gaat komen.
  Ik denk in ieder geval dat het een goede zaak is dat er in Nederland tegen het associatie verdrag gestemd is; met het corrupte zooitje dat momenteel in Oekraïne aan de macht is dien je namelijk sowieso geen zaken te doen, de EU is het tegenovergestelde van wat een verenigd Europa zou moeten zijn, en als je wat verder dan Europa kijkt hebben we de Russen veel harder als bondgenoten dan als vijanden nodig.
  De ware gevaren zijn namelijk landen als Saoedi Arabië, die achter de schermen olie dollars in terrorisme omzetten en een religieuze oorlog tegen het Westen voeren, en China, een linkse dictatuur die achter een flinterdunne kapitalistische façade zowel economisch als militair explosief groeit en met het jaar agressiever en expansionistischer word.
  Wat voor mij als een paal bovenwater staat is dat de defensie begrotingen zowel in Nederland als in de rest van de NATO landen drastisch omhoog moet, waarbij je die door de NATO verplichte 2% dan minstens zult moeten verdubbelen, wat voor mij echter ook als een paal boven water staat is dat de EU de Europese economieën meer schaad dan goed doet, en dat de politici die momenteel aan de macht zijn zelfs niet voor die verplichte 2% gaan zorgen, laat staan voor hetgeen er werkelijk nodig is om de gevolgen van een kwart eeuw defensie verwaarlozing recht te trekken.
  En het meest trieste is nog wel dat het weinige geld dat er momenteel aan defensie gespendeerd word dan ook nog eens word weggegooid aan politieke faal-projecten zoals de JSF.
  Dat ding heeft nog voor de daadwerkelijke introductie al een uitermate geslaagde Alpha Strike tegen de NATO in het algemeen en de Nederlandse strijdkrachten in het bijzonder op het resumé staan.
  Als je de huidige situatie met die van de dertiger jaren vergelijkt zijn de parallellen gewoon beangstigend, we gaan zeer zwaar weer tegemoet, en wat het opbouwen van onze strijdkrachten betreft is het gewoon al vijf over twaalf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.