F35 (Foto: Defensie)

Het is gemakkelijk om te blijven zeuren

Geplaatst door

500 miljoen extra kost hij extra. De F35, of JSF. Dat is ongeveer het extra Defensiegeld dat er de komende twee jaar bijkomt. Het zal waarschijnlijk niet in 1 keer van de begroting afgehaald worden, maar in termijnen, of als extra reservering op de begroting komen, of betaald worden uit de 200 miljoen aan investeringen die op de lange baan worden geschoven in de nieuwe Defensiebegroting, maar het is een behoorlijke slok op een borrel, en behoorlijk meer dan in eerste instantie werd begroot. En dat voor een gevechtsvliegtuig dat nog niet eens klaar is en niet operationeel is.

Het is te gemakkelijk om daar over te zeuren en om van het negatieve uit te gaan. Immers, eigenlijk is het vergrootglas waar Defensie in het algemeen en de F35 in het bijzonder onder ligt wel goed. Want het betekent dat Defensie weer in de picture staat. En ook steeds meer op een positieve manier in de picture in de zin dat het belang van Defensie weer onderkend wordt. Het is te gemakkelijk om alleen maar te zeuren en te wijzen op alles dat niet klopt. Hoewel dat bijdraagt aan de bewustwording dat de Krijgsmacht de afgelopen decennia te veel onder vuur heeft gelegen. En dat is ook iets waar ik namens het Defensie-Platform aan mee doe, omdat ik Defensie belangrijk vind. Maar het allerbelangrijkste is dat Defensie nu de financiële weg omhoog weer heeft gevonden, met steun van het kabinet. Bezuinigingen zijn gedeeltelijk ongedaan gemaakt. Er komt wat meer ruimte om de operationele slagkracht te versterken.

mijnvegers (foto: ministerie van Defensie)
Mijnvegers (foto: ministerie van Defensie)

Want Defensie is te belangrijk om te laten verslonzen. Veiligheid, voedsel en onderdak zijn de meest primaire levensbehoeften van een mens. En Defensie zorgt voor veiligheid. Door onze militairen in te zetten in het buitenland bij missies die de internationale rechtsorde moeten herstellen, werken we mee aan een vredigere, veiligere wereld. Dat is in ons belang. Als de wereld veiliger is, is er meer ruimte voor handel, meer ruimte voor ontplooiing, hoeft er minder geld naar noodhulp, minder geld naar ontwikkelingshulp. Waardoor er meer geld hier is, waardoor onze handel zich kan uitbreiden, waardoor er hier meer werk komt. En het levert ons politieke invloed op. Invloed waardoor we ook economisch sterker kunnen worden. En waardoor de kans groter wordt dat we het hier veilig houden en dat we onze Krijgsmacht – hopelijk – niet hoeven in te zetten om onze landsgrenzen te verdedigen. Maar dat we wel het vertrouwen kunnen hebben dat Defensie dat kan, mocht het nodig zijn.
Want de onveiligheid komt dichterbij. De grenzen van Europa kleuren rood. Alleen al daarom is het goed dat er meer aandacht komt voor Defensie. Meer aandacht voor de Financiële gevolgen van keuzes voor bijvoorbeeld een F35. Want als niemand het ook maar iets zou interesseren, zou er geen aandacht zijn, dan zou Defensie afgeschreven zijn. De aandacht voor de extra kosten betekent ook dat er wel degelijk het besef is dat Defensie wat krap bemeten is qua budget. Dat kan weer tot gevolg hebben dat budgetten naar boven worden bijgesteld, waardoor Defensie sterker wordt. Dus de aandacht is goed. Goed omdat Defensie keihard nodig is. Voor uw en mijn veiligheid.
Door: Eduard van Brakel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.