Waarom tanks toch wel handig zijn

Geplaatst door

Ongeveer 1000 hadden we er begin jaren ’90 van de vorige eeuw. De tijd van de koude oorlog. De tijd voordat de grote uitverkoop van Defensie begon. Ik heb het over tanks. De gepantserde koningen van het slagveld. Nu hebben we nog 15 Leopard 2 A6’s, die uit de mottenballen worden gehaald zodat de kennis niet verloren gaat, en we een klein beetje slagkracht overhouden. Er zijn zelfs mensen die stellen dat we eigenlijk geen goede landmacht meer hebben nadat de tanks zijn weggesaneerd. Er zijn goede redenen te bedenken om weer tanks aan te schaffen, en de cavalerie in ere te herstellen.

Tanks zijn voor de landmacht wat het gevechtsvliegtuig is voor de luchtmacht, of het fregat voor de Marine: het primaire wapen dat de grootste slagkracht kan leveren, waardoor de landmacht nog beter kan opereren in het hoogste geweldsspectrum.
De huidige landmacht zet in op mobiliteit. Maar die mobiliteit wordt vertaald naar lichte eenheden. Zelfs een gemechaniseerde brigade is omgevormd naar een lichte brigade, naast de al lichte Luchtmobiele Brigade. Daarnaast is er nog een gemechaniseerde brigade, maar wel zonder tanks. Het infanteriegevechtsvoertuig CV90 heeft dan wel een klein kaliber kanon, maar het haalt het niet bij de tank in termen van gevechtskracht. De zwaar gepantserde Leopard kan incasseren, maar door zijn grote vuurkracht ook klappen uitdelen en daarmee een beslissende rol vervullen in het grondgevecht.
Als we de Russische T-90 als voorbeeld nemen – helaas is een confrontatie daarmee niet ondenkbaar gezien de huidige geopolitieke verhoudingen, dan legt de CV90 het daartegen af. Terwijl onze good-old Leopard als waarschijnlijke winnaar uit de strijd komt. Het frontpantser van een Leopard kan volgens deskundigen niet gepenetreerd worden door de T90, terwijl de Leopard de Russische trots aan puin schiet.
Daarbij zijn tanks – samen met de reguliere infanterie – hard nodig om onze Luchtmobiele Brigade te ondersteunen. Luchtmobiel is primair bedoeld om een bruggenhoofd te vestigen in vijandelijk gebied, en om dat bruggenhoofd enkele dagen vast te houden. Daarna moeten tanks en infanterie de aansluiting maken om het bruggenhoofd te versterken en het bruggenhoofd uit te breiden. De slag om Arnhem in de Tweede Wereld oorlog is er een goed voorbeeld van wat er gebeurt als die aansluiting niet tot stand komt. Ondanks de kundigheid, getraindheid en verbetenheid van onze Luchtmobiele Brigade, is het niet waarschijnlijk dat zij het lang tegen reguliere gevechtseenheden uithouden.
Tanks hebben ook een afschrikwekkende werking. In een oorlog gelden andere wetten dan in de maatschappij. In ons veilige Nederland proberen we niet te provoceren door te opvallend aanwezig te zijn. In een oorlog pak je de tegenstander juist op zijn zwakste plek. Een plek waar het liefst geen tanks staan. Want tegen tanks is het moeilijk vechten. Een tank heeft de kwaliteit om alleen door zijn aanwezigheid een mogelijke aanval te stoppen, en warlords aan tafel te dwingen.
Zelfs bij inzet in gebieden waar meer irreguliere oorlogsvoering plaatsvindt, heeft de tank zijn waarde bewezen. Nederland had geen tanks in Afghanistan, want dat paste politiek gezien niet in het beeld van een wederopbouwmissie (hoewel militairen die term nooit hebben gebruikt). Toch hadden tanks daar grote waarde kunnen hebben als ondersteuning van de infanterie en bij bijvoorbeeld verkenningen. Maar ze werden ook gemist bij grotere gevechten zoals de Slag om Chora – De grootste slag die Nederlanders hebben uitgevochten sinds de Koreaoorlog. Denen en Canadezen lieten hun infanterie in Afghanistan bijvoorbeeld wel begeleiden door tanks, die daarmee hun waarde bewezen.
Een tank is veel minder kwetsbaar voor bijvoorbeeld bermbommen en aanslagen dan bijvoorbeeld Bushmasters en Patria’s. Daarbij kan een tank – in tegenstelling tot Apache’s en F16’s – lange tijd op het slagveld aanwezig zijn om vuursteun, dekking en slagkracht te leveren.
De terugkeer van een of meer tankbataljons zou een enorme versterking zijn van onze Krijgsmacht. Want de wegbezuiniging van de tanks had niets met operationeel nut, of tactische noodzaak te maken. Het was een pure centenkwestie. Een centenkwestie die onze Landmacht heeft beroofd van haar slagkracht.
Geen berichten meer missen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief >>>

18 reacties

 1. Goed artikel. Het geeft (en ik bekijk dat als burger met een klein beetje beroeps militair ervaring) wederom het beeld dat NL bij internationaal optreden te vaak voor de voorzichtige modus kiest. Ook voorafgaande aan de val van Sebrenica hadden tanks hun waarde kunnen bewijzen tegenover de zwaar verouderde T54-55 tanks van Mladic. Ik meende dat de Denen daar direct bij start van de inzet in voormalig Joegoslavië ook voor hadden gekozen en minder meldingen hadden van tics dan de Nederlanders. Ofwel, tanks dwingen respect af zoals het artikel ook aangeeft. Het hoeft dus met tanks in de inzet niet altijd tot een gewapend treffen te komen en dat is niet alleen ook een variant op de ‘voorzichtige modus’, maar zou bij nacalculatie van een conflict achteraf nog wel eens enorm kostenbesparend kunnen werken. Maar onze politieke leiding heeft de afgelopen 30 jaar dan wel eindelijk geleerd om respect te hebben voor de mannen en de vrouwen in de Krijgsmacht, het lijkt erop dat die slag ten opzichte van voldoende en kwalitatief goed materieel nog van start moet. Ik daag de Minister van Defensie en onze CDS dan ook uit om hier het komende jaar zwaar op in te zetten:
  1. meer slagkracht voor de Krijgsmacht in personeel en materieel,
  2. stoppen met over de hele wereld verspreide missies bemensen maar kiezen voor 1 of 2 grote missies waar alle krijgsmachtdelen kunnen worden ingezet en de logistiek ook meer gestroomlijnd kan verlopen (is ook kostenefficient)
  3. direct stoppen met ‘verholen’ bezuinigingen op legerplaatsen (verwaarloosde legeringsgebouwen, burelen en sportaccomodaties, afrasteringen en hekken, etc)
  3.

 2. Als oud beroeps schietinstructeur Leopard 1V, 2a4 en 2a5 ben ik voorstander om de 15 Leopards 2a6 uit de mottenballen te halen en deze te plaatsen bij het nieuwe tankbataljon in Celle Duitsland. maar we moeten niet reageren op het nieuws uit Rusland , dat Rusland een nieuwe tank heeft. Deze nieuwe tank is te vergelijken met de Leopard 2a6 en de verbeterde abraham. De nieuwe rusische tank is geen super wapen. Maar de toekomst en de nieuwe defensie ontwikkelleningen laten zien dat de toekomst van de tank aan het eindigen is. Nieuwe veel kleinere mobiele wapensystemen worden ontwikkeld. Wapensystemen met een grotere vuurkracht, grotere mobiliteit, en betere bescherming en veel kleiner in volume. Wapensystemen die veel minder logistieke steun nodig hebben als tanks. Het is dus dubbel op. Investeren we in huidige technologie en lopen we achter in de toekomst, of investeren we in de toekomst. Het is net als de keus met de joint strike fighter. dat is ook een investering in de toekomst.

  1. Ik deel de mening van Hinri, doet me goed dit te horen vanuit de expertise van een voormalig tankinstructeur. Ikzelf denk ook dat er in de toekomst steeds minder tankslagen zullen zijn mede door de technologische ontwikkelingen in kleinere mobiele wapensystemen. Neem bijv de zelf-zoekende AT-mortier, steeds effectievere AT-raketten maar ook bijv drones ten grote van een AT-mijn die zijn weg vind richting zijn doel en zich vastkleeft aan het pantser, of misschien een nog kleinere drone die de tank binnendringt en dan schade toebrengt, het is allemaal toekomst, maar komt wel steeds dichterbij. Daarom is het niet verkeerd om een deel van de tanks weg te doen denk ik, maar dan moet er wel geherinvesteerd worden in nieuwe ontwikkelingen, zowel materiaal-technisch als nieuwe TTPs.

 3. De notie, dat in de huidige “assymetrische” conflicten de zware tank geen plaats heeft, tekent, of tekende, het strategisch onbenul van onze regering. De heer Hillen betuigt nu spijt, maar dat doet niet af aan zijn desatreuze werk. Ik vraag mij af, hoe het kan dat de defensiestaf niet ervoor is gaan liggen. Dat deden ze ook niet toen onbenullen ter Beek en Voorhoeve besloten cq akkoord gingen met het niet meenemen van de Leo en de 25mm naar Srebenica (daar waar de Denen, zie hiervoor, dat wel deden, zie geloof ik ook operatie Amanda). “Abstractelingen” die de huidige politici zijn EN die het militaire bedrijf niet kennen maken blunders die in concreto levens kosten zie Srebenica. Of dat het hiervoorgaande is, of de aanschaf van de JSF die te slecht en met te weinig is voor goede luchtsteun, de (nog intact zijnde) onderdelen, die op de grond vechten zullen daar in concreto de prijs voor betalen. Zoals opgemerkt: waarom protesteert de legertop niet luider?

  1. Geen Guderians, von Mansteins en Pattons in de legertop. Iemand met verstand van zaken en realiteitszin was nooit akkoord gegaan met de laatste bezuinigingen. Dat is ook de reden waarom Hennis minister is geworden. Die kan je alles wijsmaken, en heeft TO-TAAL geen idee waar ze mee bezig is.

 4. De luchtmobiele brigade is van huis uit niet bedoeld om een bruggehoofd te maken maar om, als reserve, een gat te dichten in de verdeding.
  De Cavalerie heeft het eigen graf gegraven door vast te houden aan alle tradities en het belang van de Regimenten boven die van het operatfionele. Anders waren er nu mogelijk manoeuvrebataljons geweest en had had systeem tank nog steeds zijn werk gedaan (bij de Infanterie).
  Als de oude Cavalerie garde nou eens aan de kant gaat, dan kunnen we ons best gaan doen om Den Haag, incl. DS er voorzichtig van te overtuigen dat het beter kan.

  1. @Max: Waar baseer je deze wijsheden op? Lumbl is wel degelijk opgericht met als doel gebruik te maken van gaten in de vijandelijke verdediging en snel een bruggenhoofd te slaan, consolideren, wachten op aflossen en weer door te stoten. Dat ze ook defensief te gebruiken zijn spreekt voor zich. Mbt het traditionele cavalerie optreden is ook de situatie wat genuanceerder. Gebleken is dat tanks als complete eenheid meer slagkracht kan leveren dan enkele tanks in te delen in infanterie eenheden. Voor specifieke taken worden wel teams samengesteld, bv 2 infpels, 1 tkpel, 1 verkpel, gngp en ssvpel in een gevechtsteam samen. Taakspecifiek. In landmacht oude stijl waren natuurlijk ook wel tanks ingedeeld bij cavalerie verkenning, maar dat is logistiek niet meer mogelijk met de huidige miezemeuterige grootte van onze krijgsmacht. ….

   1. Omdst het concept van de luchtmobiele brigade al bestond in de koude oorlog. De eenheid is echter met een mooie smoes pas later opgericht. Zou zeer goed zijn voor en vooral snel inzetbaar voor crisissituaties. Prima eenheid hoor, maar het is natuurlijk allemaal onzin. Logistiek is elke eenheid ongeveer even snel inzetbaar, het is maar wat je gereed stelt.
    De footprint van de brigade maakt hem ideaal voor het dichten van gaten van achteruit. Het is op zijn zachts gezegd discutabel of je met 170km incl. eigen gebied nou het verschil gaat maken in de aanval. Hooguit de para eenheden, die verder kunnen. De randvoorwaarden om per heli vijandelij gebied in te gaan zijn zo lastig, onhaalbaar voor Nederland zelfs. Laat staan met de beperkte capaciteit aan helicopters en dat ze helemaal niet van de brigade zijn… Kortom, een hele goede eenheid te voet met extra mogelijkheden.

    1. Indien 11 LMB samen met het DHC operationeel ( dus ook oefening ) optreed wordt de naam anders: 11 AMB ( Air Manouvre Brigade )
     Op dat moment is het een samengestelde eenheid geworden waarbij de helicapaciteit onder bevel is gekomen bij de brigade.
     Maw: bij inzet heeft de brigade WEL beschikking over eigen heli’s ( CH47 / AS532 / AH64 )
     Of de aantallen beschikbare heli’s voldoen is een andere discussie.

 5. In mijn beleving is de wereld een stuk onveiliger geworden de laatste jaren.
  Ik heb niet de wijsheid in pacht,ik ben van 1945.
  Ik herinner mij dat Israel beging jaren 60 in oorlog was met zijn buurlanden,door de inzet van
  veel tanks werd oorlog beslist in een overwinning.
  Zonder deze tanks zou Israel niet meer bestaan.
  Misschien een optie in Benelux verband te beginnen met het opstarten van enige tankbataljons.
  Investeren in veiligheid voor de komende en huidige generatie.

 6. Een tank is een wapen van 100 jaar terug, niet veel meer dan een zware landbouwmachine met een kanon erop.
  Op dit moment is de strategie van de navo gericht op het verkrijgen van luchtoverwicht. De navo lukt dat binnen een week. Daarna is het prijsschieten geblazen.
  Vergeet daarbij niet dat de navo landen veel meer geld uitgeven dan alle andere landen samen, zo,n kleine 900 miljard dollar per jaar, terwijl rusland een budget heeft van 60 miljard per jaar. Daarbij heeft de navo een enorme technologische voorsprong, in een zijstraatje in silicon valley zit meer technologische know how dan in heel rusland.

  1. Denk dat het allemaal erg tegen zal vallen als the de russen en chinezen bekijkt. Technologie heeft niet de overhand is alleen handing. Kijk naar ww2. kijk naar de problem die de amierkanen hebben met hun technologisch overwicht in de jare 50, 60, 70, 80, 90, 00, 10 en de nabije toekomst,
   ben he teens met dat je ook domm krachten moet hebben om een slag te winnen en daarmee de oorlog naar je hand te stellen. het geheel maakt het verschil. also ook niet te vergeten de logistieke ondersteuning.
   Mijn inziens is het Nederlandse leger uitgehold tot een stuk papier waar nee tijger van gemaakt is. In een heel rap tempo gemodenriseerd moet worden in alle onderdelen naar een staat van de koude oorlog. Alle krijgmacht onderdelen moet de bezem door heen om het stof van het materiel af the halen en in ere te herstellen. modernde technologie kan valen en zoals de amerikane meerdere keren hebben ervaren is oude tehcnologie steeds een redding geweest.
   Moderniseren en gebruik maken van eurpesche technologie. Zodat je minder afhankelijk bent van technolgie van buiten, Technologie met de mogelijke achterdeurtjes, of andere zaqken die het onmogelijk maken dat je het gebruiken kunt.

 7. Zin en onzin.
  Helaas was ik van heel dichtbij betrokken bij de keus om tanks uit de Landmacht te halen. In de kern idd een orinaire bezuiniging waarbij wel bewust voor is gekozen. Rationale was daarbij bovenal dat men (nagenoeg heel politiek Den Haag maar ook een belangrijk deel van de krijgsmacht) de tank zag als de dinosaurus van militair optreden. Een middel tegen een tegenstander uit de prehistorie.
  De Landmacht heeft natuurlijk gewaarschuwd voor de gevolgen en gewezen op de risico’s van afstand doen van zoveel zware middelen. Het innen van vredesdividend. Maar argumenten werden niet gehoord, er was immers geen echte gronddreiging meer en bezuinigingen moesten doorgaan. Voor de tank was geen plaats meer. Dat kennis en beperkte capaciteit toch nog werd behouden is te danken aan het inzicht en de inventiviteit van de vorige Commandant Landstrijdkrachten, Lgen (b.d) Mart de Kruif.
  De herleefde Russische dreiging heeft het besef doen aanwakkeren dat tanks wellicht toch nodig zijn. Rusland heeft ruim 13.000 tanks, grotendeels verouderd en natuurlijk verspreid over een enorm land, maar wel veel. En de ontwikkelingen van de ARMATA tank staan niet stil, en ondanks alle problemen nu, gaat die er binnenkort echt komen. Totaal ruim 2500. Maar ook Turkije, niet bepaald een heel stabiele NATO partner, heeft ruim 3000 tanks. Kortom genoeg redenen om tenminste een aantal tanks in de Nederlandse Landstrijdkrachten te behouden of… terug te brengen. Een bataljon met vier Eskadrons zodat de krachte combi met infanterie zowel in de zware als lichte brigade weer gemaakt kan worden.
  Dan wat 11 AMB betreft, die eenheid kan zowel offensief als defensief worden ingezet, het slagveld van vandaag is immers overal om ons heen. Dus niet alleen bedoeld voor “bruggenhoofd” of “dichten gaten”, dat is echt oud-denken.
  Luchtmobiele eenheden zijn snel inzetbaar door de lucht (air Assault) maar zonodig ook over de grond. (Expertise zit natuurlijk in combi grond-lucht optreden / Air manoeuvre). Voor een breed scala aan taken, en eenheden hebben niet alleen een grote tactische mobliteit maar wanneer nodig ook strategisch. (Kunnen snel overal ter wereld worden ingezet). Het is een misverstand om te zeggen dat luchtmobiele eenheden alleen maar licht zijn. Qua bescherming van de grondcomponent klopt dat, maar qua bewapening zeker niet. 11 AMB beschikt over gevechtshelicopters en zware grondwapens en vuursteunmiddelen. Daarbij wordt bij offensief optreden in vijandelijk gebied in pricipe altijd top-cover met gevechtsvliegtuigen gegeven. 11 AMB is dus een zeer veelzijdige snel inzetbare eenheid voor tal van uiteenlopende operaties, deep, near and rear.

 8. Defensie moet weer DEFENSIE gaan worden! Te beginnen in Den Haag waar veel te veel functies zijn die net zo goed in het veld gedaan kunnen worden. Bij de Amerikanen is na de Golfoorlog hetzelfde gedaan. Gewoon letterlijk gezegd wat voor werk doe je hier? En als dat net zo goed in het veld op de kazerne kan, dan was het gewoon inpakken en wegwezen! Dat we nu weer lease tanks hebben is een klein begin, we moeten zorgen dat know how en ook training snel weer op orde komen en koop er tanks bij want je kunt niet zonder zitten! De CDA’ er Hillen was verantwoordelijk voor de verkoop van de tanks en wat er verder nog allemaal bij komt kijken. Waar zijn de monteurs gebleven? nieuwe jonge kerels opleiden tot monteur op de Leopard is een noodzaak. In het veld met tanks en schade kun je ook niet terugvallen op leaseplan, die schade moet snel zijn hersteld.
  Wat defensie ontbeerd is een goede aansturing en bovenal moeten we op defensie kunnen vertrouwen. Dat vertrouwen is er nu niet, en dat komt omdat de politiek zich overal mee bemoeit ook met zaken die je aan professionals moet overlaten. Srebrenica was nooit gebeurd als daar Leopard tanks waren geweest. Maar dat vond de politiek te agressief, en later blijkt aantal politici dan nachtmerries te hebben over Srebrenica en dat gun ik ze ook van harte!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.