Ton Welter: Veiligheid als allerhoogste prioriteit

Geplaatst door

‘We moeten Bevrijdingsdag weer echt gaan vieren. Daar maken we een echte feestdag van, net zoals in alle andere landen gebeurt. Geen smoesjes van werkgevers en gedoe met vakbonden, want de bevrijding moeten we vieren. Dat zijn we verplicht aan onze bevrijders’. Vol vuur spreekt Ton Welter, voormalig marineofficier/ waarnemer van de Marine Luchtvaartdienst en oprichter van Coalition for Defense de woorden uit. Het vieren van Bevrijdingsdag is een van zijn zes punten die Nederland en de Krijgsmacht volgens hem nodig heeft.

Ton Welter als waarnemer
Ton Welter als waarnemer

Ton Welter noemt zichzelf een ‘Marineman die houdt van varen, vliegen en navigeren’. Maar de hele Krijgsmacht gaat hem aan het hart, – zijn stellige overtuiging is dat er een joint krijgsmacht moet zijn -, de bezuinigingen raken hem diep: ‘Nederlanders zijn een in de aard een pacifistisch volk, we zijn altijd al het land geweest dat te weinig uitgaf aan Defensie. Nederland voert van oudsher alleen oorlog als er geld te verdienen is. Wij voeren geen oorlog voor principes of idealen. Wij zijn alleen een natie bij voetbal, schaatsen, of het songfestival. En daar moeten we wat aan doen’.

We zijn het enige NAVO-land zonder tanks, niet om strategische redenen, maar om financiële.

Defensie keihard nodig
Om daar wat aan te doen heeft hij met Coalition For Defense een campagne voor de jeugd gemaakt en gepresenteerd aan Defensie. Doel van de campagne is de jeugd de waarde van Defensie te leren. ‘Wat de jeugd voelt, is verlies aan vrijheid’, zegt Welter, ‘Wij willen de jeugd duidelijk maken wat er gebeurt als je de vrijheid verliest, als je niet meer vrij kunt reizen, kunt praten, kunt schrijven. We willen vertellen dat Defensie keihard nodig is voor die vrijheid’.
Nederland is met netto uitgaven aan de Krijgsmacht afgezakt naar 0,8% van het BNP. Dat is minder dan in de inmiddels weer veelbesproken tijd van het Gebroken Geweertje voor de Tweede Wereldoorlog. En dat is veel minder dan de binnen de NAVO afgesproken 2 procents-norm. Om dat te veranderen heeft Welter zes punten bedacht, die de Krijgsmacht er weer bovenop moeten helpen.
Er is geen BV Nederland
‘Ten eerste moeten we ophouden met de ‘BV Nederland’ te roepen. Nederland is geen BV. Nederland is een Koninkrijk. Militairen zijn niet gesneuveld voor een BV, maar voor ons Koninkrijk.
En Nederland moet verantwoordelijkheid nemen, ‘Je maintiendrai’ (ik zal handhaven) zeggen en de gemaakte belofte nakomen: terug naar de 2%-norm van de NAVO. Ten tweede moeten we zorgen voor een op-en-top multi-inzetbare Krijgsmacht. Inzetbaar tot in het hoogste geweldsspectrum, geleid door professionals, militairen, die niet aan de leiband moeten lopen van juristen en accountants. Juristen en accountants hebben slechts een adviserende rol, langzamerhand zijn zij echter alles bepalend geworden, ja zelfs tot in het laagste geweldsspectrum.’
Als derde punt noemt Welter het voorlichten van de jeugd over het belang van Defensie. Om daar in een moeite achteraan te noemen dat we af moeten van de gedachte dat we een klein land zijn, want ‘We zijn geen klein land. We zijn de 16e economie in de wereld, de 7e exportnatie in de wereld., het 2e rijkste land van de EU en de 3e investeerder in Amerika. Klein is een excuus om stil te zitten en niets te doen. Wie geschoren wordt moet stil zitten staat niet in mijn boekje.’
Krijgsmacht opbouwen

Ton Welter
Ton Welter

‘En ten vierde moeten we de Krijgsmacht opnieuw opbouwen. We hebben genoeg afgebroken. De defensie begroting moet terug naar 2%. BNP. We zitten nu op 7,2 miljard, dat moet dus naar minstens 13 miljard. Dat betekent de komende 10 jaar structureel elk jaar minimaal met 500 miljoen omhoog. De politiek wil dat niet, totdat het te laat is. Ten vijfde moet de politiek visie, leiderschap en durf tonen. Wij hebben de verantwoordelijkheid om onze veiligheid te handhaven. Dat moet de allereerste prioriteit zijn, al het andere is secundair. Een gedeelte van de welvaart die we opbouwen, moeten we afstaan aan de Krijgsmacht om onze veiligheid nu en in de toekomst veilig te stellen. Dat gaan we met overtuiging en passie uitdragen en dan krijgen we daarvoor de handen op elkaar’, zo zegt de voormalig marineofficier stellig. En als zesde punt noemt hij het vieren van Bevrijdingsdag, omdat ‘we dat verplicht zijn uit respect voor onze bevrijders, waardoor we nu in vrijheid leven’.

Wij hebben de verantwoordelijkheid om onze veiligheid te handhaven. Dat moet de allereerste prioriteit zijn, al het andere is secundair.

Andere Departementen
Als waarnemer zat Welter aan boord van de SP 2H Neptune en zorgde hij voor de navigatie. Hij vloog tot 1976 en diende daarna nog enige jaren op het ministerie. De opleiding en zijn carrière bij de Marine leerden hem veel over leiderschap, teamwork, maar ook in het krijgen van overview. Welter kijkt daardoor niet in hokjes naar de begroting van de departementen, maar met een frisse blik. ‘Als we er 1 miljard structureel per jaar bij willen voor Defensie, dan kan dat opgebracht worden door de andere departementen’, zo zegt hij. ‘Elk departement 100 miljoen van de begroting af, en dat naar Defensie. Bijvoorbeeld de Zorg met een budget van 80 miljard, daar merken ze die 100 miljoen niet. Die zie je alleen met een vergrootglas, net als bij Onderwijs. Als we dat niet willen opbrengen zijn we geen knip voor onze neus waard. En dat terwijl honderdduizenden hun leven hebben opgeofferd voor onze vrijheid’.
Dia_00142
Vrijheid, waarden en idealen. Het zijn de grote drijfveren van Welter. ‘Mensen worden steeds meer geregeerd en daardoor gedreven door geld, het Gouden kalf, niet meer door idealen’, verzucht de oprichter van Coalition for Defense . ‘Ik ben niet tegen geld, zolang we het maar als smeermiddel voor onze economie beschouwen. Ik vind dat we moeten staan voor waarden. Maar ik merk dat niet meer. Ook niet in de politiek. Het is allemaal geld gedreven hebzucht. Onze grootste fout is het overnemen van de vrije markt politiek van Reagan en zijn bewonderaarster Thatcher. Alles liberaliseren, geld werd leidend. Wij zijn geen Amerikanen, wij zijn Europeanen, wij hebben onze welvaartstaat opgebouwd conform het Rijnlandse model: de eerste prioriteit is de continuïteit van de onderneming, daartoe is winst maken slechts een van de middelen. De vrije markt gedachte is volledig doorgeslagen, de kwaliteit van ons bestaan is opgeofferd aan puur winstbejag en winstmaximalisatie ten koste van alles. Servicegerichtheid is er niet meer. Burgers zijn producten geworden, ze moeten geld opbrengen. Dat is de verkeerde houding, dat maakt onze samenleving kapot . ’
Softe power samen met hard power
Om die idealen te verwezenlijken en te behouden is in zijn optiek een sterke krijgsmacht nodig: ‘Soft power is prima, maar alleen samen met hard power. Het hebben van een krijgsmacht is van groot belang, want het toont de inzet en motivatie om een vuist te maken die in verhouding moet staan tot onze internationale positie. Als wij bezuinigen en anderen het werk laten opknappen, worden we de G20 uitgegooid., omdat wij het stempel van een ‘ Free rider’ opgedrukt krijgen. Zo heeft het besluit van toenmalig PvdA-leider Wouter Bos om wegens binnenlandse politieke redenen de missie in Uruzgan niet te verlengen ons niet alleen een kabinetscrisis opgeleverd, maar ook veel internationale schade berokkend.’
‘Ons land heeft inmiddels het meest bezuinigd op de krijgsmacht van alle NAVO-landen. We zijn het enige NAVO-land zonder tanks, niet om strategische redenen, maar om financiële. Poetin heeft echter laten zien dat ook nu de tank een wezenlijke afschrikkende rol speelt. Daar staan van ons 18 houwitzers en 15 tanks in de mottenballen tegenover. En een paar Apaches….. Er is geen ander NAVO-land dat geen tanks heeft!’ Welter verheft zijn stem: ‘Terecht zijn we uit de G20 gegooid. We hebben nietsontziend ons slechts gericht op het financieringstekort, de heilige norm van 3%, en hebben een onvergeeflijke fout gemaakt jegens de toenmalige Secretaris Generaal van de NAVO, Rasmussen. Onze krijgsmacht hebben we afgebroken, om maar binnen het financieringstekort te blijven, defensie wordt immers als slechts een kostenpost gezien, een graaitrommel voor de minister van Financiën, als het tekort op de staatsbegroting moet worden aangevuld. Juist een overtuigende krijgsmacht en actieve, risicovolle inzet daarvan, geeft ons naast onze economische positie, een stem en invloed in de internationale fora als de G20 ‘.
Ook de huidige situatie binnen de Krijgsmacht baart Welter zorgen: ‘De vaste budgetverdeling tussen de krijgsmachtdelen is opgeheven. De drie bloedgroepen (landmacht, luchtmacht, marine) gunnen elkaar het licht in de ogen niet, vanwege het feit dat er gewoonweg te weinig geld is. De politiek is de lachende vierde, 3 honden vechten om een been, de 4e loopt er mee heen. De vaste budgetverdeling moet terug. Dan kunnen we komen tot wat de Krijgsmacht nodig heeft: een sterke Marine, een sterke Landmacht en Marechaussee, en een sterke Luchtmacht met sterke nadruk op onze special forces en niche capabilities. Laten wij een voorbeeld nemen aan een werkelijk klein land, Denemarken, daar hebben de politieke partijen besloten tot een langjarige defensie inspanning en buget dat uitstijgt boven partijpolitieke onderhandelingen, daar neemt men handhaving van de veiligheid serieus.

Ton Welter: marineman die houdt van varen, vliegen en navigeren
Ton Welter: marineman die houdt van varen, vliegen en navigeren

En last but not least: het herstellen van het staatssecretariaat voor Defensie. Onze Minister loopt over, en dat terwijl er vele nieuwe vervangings-, en investeringsprojecten in de komende jaren zijn beslag moeten krijgen. Een bezuiniging die door velen in de (politieke) wandelgangen betreurd wordt. Want daarvoor heeft hij Coalition for Defense opgericht: een sterke Krijgsmacht, die werkt als een Zwitsers Zakmes zoals beschreven in zijn rapport: ‘Nederland heeft een Zwitsers zakmes nodig‘.
Door: Eduard van Brakel
 
 

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.