Visie, leiderschap en durf

Geplaatst door

navo_boekje_pienterVisie, Leiderschap en Durf.  Speech van Ton Welter, van Coalition for Defense.

 
Goedenavond allen,
Het is een grote eer voor mij vanavond voor u te mogen spreken namens Coalition For Defense.
Een onafhankelijk burgerinitiatief dat sinds mijn eerste voordracht aan de Koninklijke Vereniging van Marine Officieren op 7 juni 2012, nu langzamerhand steeds meer weerklank en invloed krijgt in onze samenleving.
Vanavond wil ik het met u over ons hebben, over Nederland, over onze toekomst.
Er is namelijk heel wat loos in ons prachtige, welvarende land.

Want een prachtig land, ondanks alle schandalen, miskleunen van overheidsprojecten, de Belastingdienst die slecht functioneert, de NS die alweer niet presteert, de Rechtspraak die onderbemand is, het gegraai van bankiers en CEO’s van woningbouwcorporaties en grote ondernemingen, ICT-firma’s die misbruik maken van de Staatskas, de ruim 500.0.000 kinderen in ons land die onder de armoedegrens leven, de middenklasse die door de bodem zakt, ondanks dat alles, is ons Koninkrijk nog steeds een natie die staat voor gerechtigheid, met een infrastructuur die ons land tot de 17e economische natie ter wereld maakt met een BNP van circa € 650 miljard, de 3e investeerder is in de USA, het 2e rijkste land van de EU is en alleen al een spaarbanksaldo voor pensioenen heeft van meer dan € 1,2 triljoen.
Een democratische natie die ondanks het vaak beschamende gekrakeel in het parlement gedreven door de waan van de dag, functioneert. Dat is op zich al een hele prestatie in deze onzekere en onveilige wereld, gedreven door almaar snellere technologische innovaties, toenemende sociale ongelijkheid en oorlogsdreigingen die op ons land en het NATO verdragsgebied toesnellen.
Een land waar generaties na de Oorlog keihard aan gewerkt hebben om het zover te krijgen. Een land waar het Vredespaleis is gevestigd, het Internationaal Gerechtshof, en vele, vele internationale instituten, een land dat eerder dit jaar de Nucleair Security Summit heeft georganiseerd, waar ieder zich respecterend land ter wereld bij aanwezig was. Een land met slechts 16,5 miljoen inwoners met enorme internationale uitstraling en economische belangen wereldwijd.
Een land, waar ik als staatsburger, geboren in het voormalige Nederlands Indië, trots en vooral dankbaar voor ben, een land waar ik met fierheid ‘s Konings wapenrok voor heb gedragen in mijn jongere jaren.
 Winds of War
Ik heb als voormalig marineofficier dienend bij vliegtuigsquadron 320 van de Marine Luchtvaart Dienst , de Koude Oorlog aan den lijve meegemaakt en weet wat het betekent om vrede en veiligheid te waarborgen. Die tijd mag nooit meer terugkomen, maar helaas, The Winds of War waaien alweer over Europa.
 U als, verantwoordelijk en betrokken staatsburger mag niet verrast zijn door deze ontwikkelingen. De geschiedenis der mensheid leert ons dat een vrede van ruim 70 jaar een anomalie is in de wereldgeschiedenis.
Als ik in 1910 geboren zou zijn en het tijdelijke voor een ander leven in een andere dimensie ingeruild zou hebben in 1995, zou ik twee Wereldoorlogen hebben moeten doorstaan, vermits ik die overleefd zou hebben.
Oorlog is een deel van het menselijk bestaan, sinds het begin der mensheid.Die realiteit, dat besef, hebben wij in Europa na die verschrikkelijke 2e wereldoorlog afgezworen, wij hebben geweigerd met macht om te gaan, ja wij hebben het zelfs verleerd.
En na het einde van de Koude Oorlog in 1989, hebben wij Hosanna geroepen, er zou in Europa immers nooit meer oorlog komen.
Onze Europese Waarden en Normen, onze Democratische staatsvorm en Instellingen, onze Rechtstatelijke instituten, onze Soft Power, zouden garant staan voor ‘ Nooit meer Oorlog’ in Europa, sterker nog, onze ‘ Way of Life ‘ zou als voorbeeld gelden voor de rest van de wereld: onder expliciete voorwaarden zou men toe mogen treden tot ons Paradijs.
Zwaardmacht met afschuw
Ons land, ten diepste en van nature pacifistisch ingesteld, heeft blijmoedig aan deze droom bijgedragen, sterker nog, Nederland heeft als eerste NAVO bondgenoot diep ingegrepen in zijn Krijgsmacht, een Zwaardmacht die wij met nauwelijks verholen afschuw in stand moesten houden als NAVO bondgenoot.
Hoe naïef en arrogant kunnen wij zijn, immers, wij staan nu machteloos tegen het geweld om ons heen, Soft Power heeft slechts betekenis in combinatie met Hard Power, en ja , dat betekent in onze wereld het beschikken over overtuigende militaire macht.
Nederland heeft het ‘ Koninkrijk der Nederlanden’ sinds het einde van de Koude Oorlog ingeruild voor de ‘ BV Nederland ‘. Handel drijven en geld verdienen, daar gaat het om.: Cash is King, het nieuwe Gouden Kalf.
 Maar een natie leeft niet bij brood alleen.
Een volk, een natie, heeft intrinsieke waarden nodig om te kunnen voortbestaan:
het hebben van zelf respect, het nemen van verantwoordelijkheid, het tonen van leiderschap en ja, zelfs een zekere mate van trots.
 Welnu, daar schort het aan in ons land, door het doorgeslagen individualisme, de eenzijdige gerichtheid op financieel gewin, het bejubelen van het ‘ Vrije markt principe’ , dreigt Nederland zijn identiteit als eens zo trotse, tot voorbeeld strekkende natie aan vele andere landen, weg te zakken tot een almaar klagende, risico mijdende, in zich zelf gekeerde natie met een toenemend ‘ calimero gedrag ‘.
Onze invloed aan de tafels van de internationale gremia – zo belangrijk als 9e exportnatie ter wereld – is door deze houding aanzienlijk afgenomen. Zonder meer schaamteloos is ons gedrag als bondgenoot van de NAVO: afgezien van de onverantwoordelijke en kortzichtige jarenlange bezuinigingen op het defensiebudget, was de druppel die de emmer deed overlopen onze eenzijdige terugtrekking uit Uruzgan- onze partners onverhoeds achterlatend – en de schoffering van de voormalige Secretaris Generaal van de NAVO, de heer Rasmussen, door op het laatste moment te ontkennen dat Nederland bereid was de missie te verlengen, toen eenmaal de heer Rasmussen een verzoek daartoe indiende. Welk ‘voorgekookt ‘ verzoek dus niet gehonoreerd werd: binnenlandse politieke motieven van de PvdA lagen hieraan ten grondslag.
Een volk verdient de leiders die het kiest. Sinds deze episode heeft Nederland binnen de NAVO het predikaat verworven van ‘Free Rider’. Ik zou mij bijna schamen als burger van ons land, immers het predikaat ‘ Free Rider’, is onverdiend, wetende dat het niet aan de inzet van onze krijgsmacht ligt, maar aan ons parlement en opeenvolgende kabinetten sinds 1989.

Binnen de EU worden wij beschouwd als het lastigste jongetje van de klas, steeds meer wordt getwijfeld aan onze Europese Gezindheid door onze halfslachtige houding, dat, terwijl wij een der Founding Fathers waren van de Europese Gemeenschap, toen in 1956.
Ik pleit als overtuigd democraat en Europeaan niet voor een ‘ regime change ‘ maar voor een mentality change . Ons land moet weer bestuurd worden door Leiders die onze burgers een blik op de toekomst geven, inspiratie tonen, verantwoordelijkheid nemen en daadkracht tonen om ook voor onze toekomstige generaties in ons land de veiligheid, stabiliteit en welvaart binnen het NAVO verdragsgebied te waarborgen. Met beide benen midden in het internationale speelveld staan om onze internationale – handelsbelangen op overtuigende wijze te behartigen. En daar hoort een krachtige Defensie bij, met een Nederland als loyaal en vooral committed bondgenoot van de NAVO, met een krijgsmacht die sustainable is, en een regering die zowel in politiek als in militair opzicht bereid is zijn militairen in te zetten tot in het hoogste geweldspectrum met gevaar voor eigen leven.
Leiderschap, Durf, Karakter, Inspiratie, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, visie daar gaat het om.
Nederland heeft een Grand Strategy voor de komende decennia nodig, waarin ‘ het verdienmodel ‘ van onze economie gedefinieerd wordt, een onderwijs dat daarop is afgestemd, een aanpassing van onze Staatsinrichting. Met een defensiebudget conform 2% BNP – als ‘ inspanningsverplichting’ toegezegd tijdens de laatste NAVO top in Wales door Premier Rutte – dat voor meerdere jaren wordt vastgelegd, niet uitruilbaar is tussen politieke partijen, omdat de veiligheid en handhaving van de integriteit van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden de eerste prioriteit betreft van de Regering.
 Defensie behoort tot de categorie High Politics.

Alleen met zo’n Grand Strategy kunnen wij een veilig, stabiel en welvarend Nederland bieden aan onze toekomstige generaties. Deze vrede, veiligheid en welvaart binnen de Europese Unie en het NAVO verdragsgebied en dus Nederland, zijn echter in reëel gevaar. Niet alleen in politiek en economisch opzicht vanwege al weer gebrek aan daadkrachtig Leiderschap, maar nu ook in militair opzicht : in mijn omgeving zijn er al vele mensen die zich ongerust maken en zich afvragen of hun kinderen en kleinkinderen straks nog wel in een veilig Nederland en Europa zullen leven.
Misschien hebben wij wel een nieuwe Churchill, Adenauer, de Gaulle nodig….. Zeker geen Chamberlain! “Peace in our time ” heeft niet gewerkt, onze  Appeasement ‘ politiek ( sancties ) jegens tsaar Poetin werkt vooralsnog ook niet, de annexatie van de Krim en de oorlogssituatie in Oost Ukraine worden door het Westen machteloos toe gezien, stilzwijgend geaccepteerd.
Het zal toch niet weer Polen worden voordat wij Leiderschap tonen ?

Wij hebben als Nederland en Europa onze veiligheid verzaakt, bedwelmd als wij waren door het idee dat ons Paradijs onaantastbaar zou zijn. Niets is minder waar. Professor Jonathan Holslag heeft in zijn recent uitgegeven boek ‘ De kracht van het Paradijs ‘ feitelijk en duidelijk aangegeven dat het gemis aan inspirerend leiderschap, visie en coherentie in het beleid naar een sterk en verenigd Europa, leidt tot de neergang van dit eens zo tot voorbeeld strekkend continent voor de wereld.
 Onze Europese waarden en normen zullen beschermd en verdedigd moeten worden: naast de ontwikkeling van onze economie tot een hoogwaardig kwalitatief , innovatief niveau, zal een krachtige defensie garant moeten staan voor de instandhouding van Europa’s vrede en welvaart, en daarmede die van Nederland.
Want ondanks het heersende cynische, kortzichtige klimaat in Nederland t.o.v. de Europese Unie, zijn wij meer dan ooit afhankelijk van diezelfde Europese Unie, sterker nog : Nederland is een geïntegreerd deel van Europa, in economisch, cultureel, militair en in politiek opzicht.
Een Europa waar Nederland trots op mag zijn, naar mijn mening het beste werelddeel waar je mag leven.
Een krachtige en inzetbare Krijgsmacht is een conditio sine qua non willen wij ons voortbestaan, onze ‘ Way of life ‘ kunnen handhaven. Dat is een boodschap die om moedige en visionaire leiders vraagt, te lang hebben zij hun oor gewillig te luisteren gelegd naar de vaak egoistische verlangens van hun burgers en dus kiezers, in hun gemakzuchtige behoudzucht naar macht en verwerven van stemmenwinst bij de volgende verkiezingen.
Zij hebben niet geleid, zij hebben zich laten leiden. Dat breekt ons nu op.
En dus een mentality change, te beginnen met het verwerven van Steun voor deze boodschap. Vermits deze getuigt van Leiderschap en Visie, een duidelijk narrative , gecommitteerd door het parlement, zal de Nederlandse bevolking deze zeker omarmen, wetende dat het afstaan van een deel van onze welvaart voor de instandhouding van een krachtige Defensie in het belang is van hun zelve.

‘ Don’t ask what your country can do for you, but what you can do for your country ‘ zei president John F. Kennedy.
Welnu, ook Nederland zal hieraan gehoor geven en tonen wat het waard is, als het overtuigende, bezielende leiders heeft die hun verantwoordelijkheid nemen, met een blik gericht op de toekomst.
Ik roep u op om dit Leiderschap te nemen , deze boodschap uit te dragen, het is hoog tijd, want zoals ik al eerder zei: The Winds of War waaien weer over Europa.

Het is de hoogste tijd voor Visie, Leiderschap, en Durf.
Nederland heeft u hard nodig.
 
Dank u voor uw aandacht.
 
Eemnes, 21 november 2014
 
Ton Welter
President Coalition For Defense

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.