Partnernieuws: Suggesties Coalition For Defense voor Defensiebegroting

Geplaatst door

logoCFDsmallHieronder bieden wij u de ons inziens prioriteitenlijst aan, die u gelieve ter sprake te brengen tijdens de begrotingsonderhandelingen voor het ministerie van Defensie per begrotingsjaar 2015.
Prioriteiten per begrotingsjaar 2015
 

 1. Onmiddelijk stopzetten van de nog uit te voeren bezuinigingen, zodat de krijgsmacht terugkomt op het niveau van 2011: uit de mottenballen halen van vliegend, varend en rijdend materieel, stopzetten van verkoop van materieel dat ‘ in de etalage staat ‘, dit alles gereed stellen en operationeel inzetbaar maken, inclusief training van bemanningen, geen verdere ontslagen meer ( nog gepland 2,500 man/vrouw ) het personeel is al overbelast : denkt u aan de uitzendcyclus van > 3 maanden en de vaak niet nagekomen uitzendbescherming bij onze niche capaciteiten ! Loyaliteit heeft een grens.


Ruwe inschatting kosten : € 600 miljoen.
 

 1. Na 5 jaar op de nulgrens : op peil brengen van salarissen en vergoedingen van het defensiepersoneel, minstens te verhogen tot het niveau van de Rijksambtenaren van de andere departementen. (+ 3%) Denkt u aan motivatie en loyaliteit.

 

 1. Met de hoogste spoed actieve wervingscampagne starten van piloten voor de Koninklijke Luchtmacht en specialisten voor de Koninklijke Marine en Koninklijke Landmacht. Het aantal van 40 jachtvliegers voor de Koninklijke Luchtmacht is uitermate precair.

 

 1. Op peil brengen van munitievoorraad en (reserve) onderdelen : diepteinvestering in voortzettingsvermogen van de huidige omvang van de krijgsmacht.

 

 1. Aanschaf 12 up-dated F16’s van USAF om tekort aan inzetbare F 16’s voor de Koninklijke Luchtmacht te compenseren, tot aan de in volledige in dienststelling van 37 F35 A jachtvliegtuigen.

 

 1. Modernisering en uitbreiding Patriot batterijen met 1 extra unit, te brengen op een aantal van 4.

 

 1. Bestelling van Air to Air missles ( Ballistic Missle Defence ) voor LCF fregatten, als raketschild i.s.m. de USA ter bescherming luchtruim boven Europa.

 

 1. Versnelde/studie /planning /reservering/ bestelling vervangingsmaterieel voor de krijgsmacht: helicopters, schepen, onderzeeboten, vuurstootkracht van de Koninlijke Landmacht, om voortzettingsvermogen krijgsmacht te verhogen.

 

 1. Verhoging van van R&D budget voor Kennisinstituten ten behoeve van innovatie i.s.m. defensie gerelateerde ondernemingen.

 
Motivering
 
*          Handhaving Interne en externe Veiligheid van Nederland en Caribische gebiedsdelen eerste prioriteit van             Regering en Kabinet;
*           Daarom defensiebudget boven politiek (partij) belang verheven, meerjarige afspraken vastleggen,       onbetwistbaar, politiek niet meer ‘ uit te ruilen’ ;
*           Daartoe zal aan de Nederlandse bevolking met een goed narrative duidelijk gemaakt moeten worden dat de             verhoging van het defensiebudget en dus versterking van de krijgsmacht een conditio sine qua non is.
*           Dat Nederland het als haar plicht ziet een deel van haar welvaart af te staan ter handhaving van vrede en             veiligheid in Europa en wereldwijd,in het belang van huidige en toekomstige generaties.
 
Doelstelling
 
Conform door Premier Mark Rutte is toegezegd tijdens de laatste NATO top in Wales om in de komende 10 jaar te streven naar de 2% BNP norm voor Defensie uitgaven:
 
CFD stelt voor dit als volgt uit te voeren :

Van huidge netto 0,8% BNP stapsgewijs groeien naar het gemiddelde percentage van 1,5 % BNP van overige NATO landen tot aan 2020, periode 2020-2025 groeiend naar 2% BNP.

Financiering

Opmerking :
 
1)         BTW betalingen over aanschaffingen en inhuren van externe diensten niet meer ten laste van het             defensiebudget; dat doet geen enkel NATO land, is ‘ vervuiling ‘ van het daadwerkelijk te besteden budget;
2)         Pensioenen en wachtgelden overhevelen naar Pensioenfonds ABP, deze post verhult eveneens de daadwerkelijk             te besteden fondsen, na aftrek van deze beide posten is het percentage niet 1,14% BNP, doch een netto te             besteden bedrag van 0,8% BNP.
 Significante verhoging van het Defensie budget te realiseren langs twee wegen :
 Enerzijds:

 1. a) Benutten van ruimte binnen het financieringsstekort voor 2015

Gebaseerd op de berekeningen van CPB heeft Nederland in 2015 een tekort van 2,2%, ergo een ruimte van 0,8% tot het maximum van de EU norm van 3%. Uitgaande van circa 650 miljard BNP betekent dat een ruimte van 5,2 miljard.
CFD stelt voor daarvan 2 miljard toe te wijzen aan het defensiebudget, daarmee stopzetting van lopende bezuinigingen ad 1) , ad 2), ad 3 ), ad 4) van de prioriteiten te financieren; alsmede reservering voor uitgaven ad 5), ad 6) ad 7) ad 8) en ad 9) vast te leggen.
 
Nota bene :
Gezien het feit dat de Koninklijke Luchtmacht door deelname aan de Baltic Air Patroling Mission en de operatie tegen ISIS aan het eind van zijn operationele inzetbaarheid is, op korte termijn aanschaf van 12 upgraded F 16’s 2e hands, uit de F16 mottenballen vloot van USAF, eventueel te leasen; LET OP: aanschaf van ex USAF F-16’s die van een gelijkwaardig niveau zijn als de huidige in gebruik bij de Koninklijke Luchtmacht.
 
CDA’s voorstel om bovenop de toegezegde 100 miljoen van de regering extra 250 miljoen/jaar beschikbaar te stellen tot 2017 betekent 700 miljoen, is een stap in de goede richting, maar gezien de toenemende dreigingen uit het Midden Oosten en de toenemende (militaire) spanningen in Oost Europa en de Baltische staten onvoldoende.
 
Anderzijds :
 

 1. b) Met handhaving doelstelling Regering om financieringstekort zsm naar 0% te brengen

 
Verwijzend naar de toezegging van Premier Rutte op de recente NATO top, betekent dat binnen de begroting voor de komende jaren extra middelen beschikbaar moeten worden gesteld voor defensieuitgaven. Defensie als 1e prioriteit terug op de Agenda, behoort tot de categorie High Politics.
 
De groei van de defensieuitgaven naar 2% BNP in 2025, zoals hierboven aangegeven, zal ten koste moeten gaan van uitgaven die behoren tot de categorie Low Politics. Het eerder genoemde jaarlijkse extra bedrag van 2 miljard zal dus ten koste gaan van begrotingen van andere ministeries, echter als zij dit ‘ ponds ponds gewijs ‘ opbrengen, dan is deze kostenpost ons inziens voor de andere 12 ministeries alleszins draagbaar, per ministerie betekent dat een bedrag van circa € 166 miljoen. Uitgangspunt is dat nu vanaf heden, het defensiebudget onbetwistbaar, niet uitruilbaar is, en wordt vastgelegd in meerjarige afspraken binnen de gehele Rijksbegroting.
 
Consequentie

Het ten koste gaan van ‘ de Low Politics begrotingen ‘ zal niet populair zijn onder de bevolking. Doch een helder en duidelijk narrative aan de bevolking zal omarmd worden, verhoging van de defensieuitgaven is immers in het belang van diezelfde burger.
Reeds nu al merk ik in mijn directe omgeving dat velen zich ongerust maken en zich afvragen of hun kinderen en kleinkinderen straks nog wel in een veilig en welvarend Europa leven, het woord ‘oorlog’ valt regelmatig.
Duidelijk gemaakt zal moeten worden dat de jaren van zorgeloze vrede in Europa voorbij zijn, gezien de ontwikkeling van ‘ non governmental states ‘ aan de grenzen van het NATO territorium, met als gevolg instabiliteit, toenemend gevaar voor militaire conflicten, humanitaire rampen en vluchtelingenstromen, afgezien van ‘ spill over ‘ effecten zoals toenemende, grens overschrijdende, zware criminaliteit.
 
Dit narrative met passie en overtuigingskracht uitdragen naar de bevolking vergt leiderschap, moed, durf. Echter de tijd is aangebroken niet slechts naar het volk te luisteren en haar te ‘ pleasen’, maar juist om het leiding te geven, ook als dat betekent in het begin impopulair te zijn. De vrede en veiligheid in Europa lopen gevaar.
 
Echter :

Met puur geld alleen, een verhoging van het defensiebudget, komen wij er niet, er is veel meer nodig.
Nederland heeft een Grand Strategy nodig voor de komende decennia, waarin opgenomen de inrichting van onze toekomstige economie- waar gaan wij ons geld mee verdienen- de inrichting van ons onderwijs, onze toekomstige bestuurlijke inrichting, onze positie in Europa , de NATO en de wereld, hoe wij onze positie als 17 e economische natie ter wereld willen en kunnen handhaven. ( De WRR heeft hier onlangs een doorwrocht rapport over uitgebracht)
 
In deze Grand Strategy zullen de inrichting, doelstellingen en middelen van de krijgsmacht worden gedefinieerd en vastgelegd.
 
Doorslaggevend hierbij is de steun te verwerven van de Nederlandse bevolking voor het in stand houden van een krachtige en inzetbare krijgsmacht.
In het rapport ‘ Nederland heeft een Zwitsers zakmes nodig ‘ heeft CFD aangegeven hoe deze te verwerven.
Een gedegen samenwerking tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Onderwijs is geboden gedurende een lange periode om een ‘ mindset change ‘ op gang te brengen onder de Nederlandse bevolking opdat men zich gaat realiseren dat een krachtige krijgsmacht een conditio sine qua non is in onze wereld : si vis pacem, para bellum.
 
Coalition For Defense doet een dringend beroep op u onze aanbevelingen en suggesties mee te nemen in de komende onderhandelingen van de defensiebegroting voor het begrotingsjaar 2015.

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.