Geachte mevrouw Hennis, beste Jeanine,

Geplaatst door

IMG_20140914_211103Defensie staat op alle manieren in de schijnwerpers. F16’s vliegen nog voordat de Tweede Kamer goed is geïnformeerd op supersonische snelheden naar Jordanie, om vanaf daar bommen te gooien op het tuig van ISIS in Irak. Ook wordt er minder bezuinigd op onze ooit zo fiere Krijgsmacht. Dat heeft u, als eerste minister in bijna 25 jaar, maar mooi voor elkaar gekregen. Tegelijk, excellentie, is er gedoe. Bijvoorbeeld gedoe met verf. Verf die chroom bevat en waarvan medewerkers ziek zijn geworden. Natuurlijk is dat verkeerd, natuurlijk moet de onderste steen boven. Naar nu blijkt, was de Defensietop al in 1986 op de hoogte van die ellendige verf, en de schadelijke bijwerkingen van die verf. Hebben we eindelijk een minister die zorgt voor wat extra geld, krijgt u dit gezeik erbij, en u kunt er niks aan doen.

Waar u ook niks aan kunt doen, is die stroom van visieloze jarenlange bezuinigingen op de Krijgsmacht. Tanks weg, fregatten weg, vliegtuigen weg, kanonnen weg, geen geld meer voor oefeningen, en geen geld om personeel op allerlei fronten gedegen op te leiden en kennis in de organisatie te halen. En daardoor wordt Defensie genaaid door bedrijven die allerlei grote ICT-projecten willen doen. Vertrouwelijke informatie wordt gelekt, Defensie gaat voor honderden miljoenen het schip in, omdat grote bedrijven op geld belust zijn, en geen hart voor de Defensieorganisatie hebben.
Beste minister, de meeste militairen zijn op-en-top integere vakmensen, die vertrouwen op de kennis, expertise en deskundigheid van hun personeel. Op gevaarlijke missies zoals in Afghanistan, Mali, voor de Hoorn van Afrika, of tijdens de ISIS-missie is dat een vereiste. De commerciele snelle jongens van die grote bedrijven hebben daar geen idee van. Die vertellen mooie verhalen, en de militairen trappen er – misschien naïef – in. Want die militairen willen projecten zo goed mogelijk doen, omdat ze weten dat die projecten, als ze lukken, bijdragen aan een vergroting van de operationele slagkracht. Helaas zien die ICT-dienstverleners dat anders, die zien een melkkoe waar er te weinig verstand van zaken is, en waar ze op doortrapte manieren handjeklap met elkaar kunnen dopen, om zoveel mogelijk cash naar binnen te hengelen.
Beste mevrouw Hennis, honderden miljoenen gaan er op aan langlopende ICT-projecten, die niet brengen wat nodig is. Honderden miljoenen die beter in echte operationele slagkracht, en opleiding en training van militairen gestoken had kunnen worden. Zodat onze slagkracht, onze verzekering op peil had kunnen blijven.
Achteraf, excellentie, kijk je een koe in z’n kont. Daar hebben we niks aan. Er wordt nu minder bezuinigd, waardoor Defensie meer heeft te besteden. Geld waarvoor bushmasters worden gekocht, en drones, en kogels en granaten en bommen. Maar om echt op orde te komen heeft Defensie fregatten nodig, vliegtuigen, artillerie en tanks. We zijn het enige NAVO-land zonder tanks.
Maar weet u waar ik bang voor ben minister? Dat het geld net allemaal te laat komt. Want we kunnen nu wel materieel kopen, maar onze mensen moeten ook nog opgeleid en getraind worden. En voordat nieuwe eenheden goed getraind zijn, en goed samen kunnen werken, dan zijn we minstens drie jaar verder. En als we nu een nieuw fregat kopen, vaart dat op zijn vroegst over een jaar of zeven.
En u, mevrouw Hennis, wordt dan verantwoordelijk gehouden, als het te laat is. Verantwoordelijk voor het wanbeleid van uw voorgangers. Verantwoordelijk voor de zakkenvullende externe partijen die miljoenen uit onze verzekering hebben getrokken om er hun eigen zakken mee te vullen. Verantwoordelijk voor de styreken van politici die geweldige idealen hadden, maar ons opscheepten met een Krijgsmacht die uitgehold, zonder goed materieel het werk moet doen.
Want minister, ik wil niet doemdenken, maar het is al 70 jaar lang betrekkelijke vrede in West-Europa. En hoe langer het vrede is, hoe dichterbij de dag komt dat de oorlogstrom weer door Europa klinkt. De trom waar al voorzichtig op wordt geroffeld.
Ik hoop dat het bij zachtjes roffelen blijft Jeanine, want onze Krijgsmacht is er niet klaar voor om op te marcheren als het moet. Met dank aan uw prutsende voorgangers, en commerciele bedrijven die Defensie van de drup in de regen hielpen.
Met vriendelijke groet,
Eduard van Brakel
 
 

3 reacties

 1. Nederland kent dus op een volgend TWEE ministers-presidenten die oorlogsmisdaden hebben gepleegd:
  1: Balkenende (CDA)
  2. Rutte (VVD)
  Hadden we eerst Balkenende die de illegale steun steun bij de annexatie van Irak, tot oorlogsmisdaden kwam hebben we nu de 2de minister president Rutte die opnieuw een soeverein land binnenvalt, de Syrische bevolking bombardeert., vaders, moeders en kinderen omlegt en dit zonder een enkel VN-mandaat en zonder toestemming van de bevolking van Syrië.
  We hebben dus gewoon tuig aan het hoofd van dit oud-USSR-politiek- partij-stelsel.
  http://www.leiden.pvda.nl/nieuws/nieuws_item/t/geen_mandaat_voor_steun_inval_irak
  Balkenende verleent illegale steun bij annexatie van Irak
  Geen mandaat voor steun inval Irak Door Nu.nl De besluitvorming over de Nederlandse steun voor de Amerikaanse inval in Irak miste een goed volkenrechtelijk mandaat.
  Dat constateert de commissie-Davids, die de gang van zaken heeft onderzocht, zo maakte de voorzitter dinsdag bekend bij de presentatie van het rapport. Het rapport telt 49 conclusies.
  De tekst van de resolutie 1441 gaf geen vrijbrief aan landen om met geweld in te grijpen. Het Nederlandse kabinet legde die tekst wel zo uit, zo concludeert de commissie. Davids benadrukte echter dat de commissie het politieke oordeel over de ernst van die constatering aan de Tweede Kamer over te willen laten.
  Informatie
  Hij liet tijdens zijn presentatie bovendien doorschemeren dat het kabinet de Tweede Kamer niet volledig heeft geïnformeerd over een Amerikaans verzoek voor militaire steun aan de inval.
  Binnen het kabinet werd het Amerikaanse verzoek op verschillende manieren opgevat en uitgelegd. De niet direct bij Irak betrokken ministers werden onvoldoende geïnformeerd over de aard en de inhoud van het verzoek. Wapens Ook hadden de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD “nauwelijks eigen informatie over wapens” die Irak zou bezitten, zo constateert de commissie.
  Voor een actieve militaire bijdrage van Nederland aan de oorlog in Irak heeft de commissie geen aanwijzingen gevonden. Balkenende Verder stelt Davids dat premier Jan Peter Balkenende in het begin weinig of geen leiding gaf aan het debat over Irak. Hij liet het dossier volledig over aan de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer. Volgens de commissie belemmerden de politieke doelen die de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland voor ogen hadden het zicht op wat er op langere termijn in Irak moest gebeuren.
  Doel van de inval in 2003 was vrede, veiligheid en democratie in Irak, zeven jaar later is het land nog steeds de onveiligste plek op aarde, met duizenden doden en gewonden per jaar. ‘‘Dat is niet het soort vrede en veiligheid waar de invallers naar zegden te streven’‘, zei Davids.
  Hoofdpijndossier
  De eerste twee kabinetten-Balkenende waren meer met zichzelf bezig dan met buitenlands beleid. Door druk van de Tweede Kamer, de pers en uitgelekte informatie werd de besluitvorming over politieke steun aan de inval steeds meer een hoofdpijndossier, Davids sprak zelfs van migraine.
  De commissie onder leiding van voormalig president van de Hoge Raad Willibrord Davids, opereerde onder strikte geheimhouding. Ook het kabinet was vooraf niet op de hoogte van de inhoud van het honderden pagina’s tellende rapport. Geheimhouding De Tweede Kamer heeft de strikte geheimhouding vorig voorjaar bij de instelling van de commissie onder leiding van topjurist Willibrord Davids afgedwongen.
  De partijen wilden daarmee voorkomen dat bewindslieden mogelijk zouden proberen de inhoud te beïnvloeden. Druk De commissie ging aan het werk na jarenlange druk vanuit de Tweede Kamer. Volgens premier Balkenende, die zich lang tegen het onderzoek heeft verzet, was dat nodig omdat “de dynamiek rond dit onderwerp een eigen leven [ging] leiden”.
  Een protocol bepaalde dat enkele ministers een paar passages mochten inzien om te zien of er staatsgeheime informatie in stond die niet openbaar mocht worden. Nervositeit Vooral in CDA-kringen heerste nervositeit over de bevindingen van de commissie. In de periode van medio 2002 tot medio 2003 waren veel CDA-kopstukken betrokken bij deze kwestie. Onder hen zijn de huidige minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen, destijds voorzitter van de grootste regeringsfractie, en oud-NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer. Zij zijn ook gehoord door de commissie.

  1. Beste Helen,
   Dank voor je reactie. Echter, het gaat inhoudelijk op geen enkele manier in op de inhoud van het artikel. Het enige waar het op ingaat, de bombardementen op Irak, gaat daar ook nog eens op een feitelijk onjuiste manier op in. Het mandaat door de politiek afgegeven is voor aanvallen op ISIS in Irak, niet in Syrie. De rest sluit op geen enkele manier aan bij de inhoud, namelijk de bezuinigingen op de krijgsmacht. Nog los van mijn mening dat je stellingname over oorlogsmisdaden op zijn minst discutabel is.
   Eduard van Brakel.

 2. Eduard, wat een treurige, eenzijdige en welhaast blinde reactie van mevrouw Helen.
  Ik ga hier maar niet inhoudelijk op in, omdat mevrouw Helen niet inhoudelijk reageert op jouw artikel,
  zij slaat de plank volledig mis, heeft geen oog voor de alsmaar gevaarlijker wordende situatie in
  Europa en de wereld. Zij zal wakker worden als de vlam in de pan slaat, maar dan is het te laat.
  Er is heel veel te doen voordat het Nederlandse Volk zich realiseert dat de periode van 70 jaar
  betrekkelijke vrede, zelfgenoegzaamheid, dromend van eeuwige vrede zonder deze te willen bewaken,
  voorgoed voorbij is. Dat gebrek aan realiteitszin is te wijten aan onze politici, de prutsers zoals
  jij die noemt en de velen die geprofiteerd hebben van de Staatskas. De rekening krijgen wij nu
  gepresenteerd, Nederland (en de NATO) zijn niet in staat een vuist te laten zien aan Putin, die rustig
  doorgaat, wetend dat hij (nog) niet gestopt kan worden.
  ISIS werkt in Putin’s voordeel, alle aandacht is daarop gericht. De Kon. Luchtmacht met zijn
  40 F16 piloten, is nu al tot het uiterste ‘ uitgerekt ‘, na de Baltic Air Patroling mission plus
  de ISIS campagne met in totaal 10 F16’s, is de Luchtmacht aan het eind van zijn Latijn.
  En dan zwijgen we maar over de operationele inzet en het voortzettingsvermogen van de
  Marine en de Landmacht. Afgezien van het materieel: er is een groot gebrek aan goed opgeleid
  en gemotiveerd personeel……
  A poor men’s Defense, niet/nauwelijks in staat om de veiligheid van Nederland – en het NATO
  verdragsgebied- te garanderen, wetende , dat Nederland het tweede rijkste land van de EU is, met
  de minste (netto 0,8%) bijdrage van het BNP aan het Defensie budget.
  Als het dan misgaat, kunnen onze kinderen, kleinkinderen en volgende generaties ons verwijten ,
  waarom wij niet pal hebben gestaan voor vrede en veiligheid in Europa, dit terwijl wij wel ieder jaar
  4 en 5 mei als verplicht nummer opvoeren, daarna weer overgaan tot de orde van de dag, maar
  niet de consequenties wensen te trekken dat die gesneuvelden hun leven hebben gegeven voor
  onze vrijheid, dat wij de verplichting hebben ook jegens hun, om hun offer ook daadwerkelijk te eren
  door onze vrijheid – en welvaart- te bewaken en te verdedigen: si vis pacem, para bellum.
  Ik wens Minister Hennis in de eerste plaats een Staatssecretaris van Defensie toe die zich geheel
  kan wijden aan het personeel van de Krijgsmacht- aandacht, opleidingen, realistische salarissen
  en vergoedingen, dat personeel is immers al 5 jaar op de nulgrens en is overbelast- en het
  zsm uitvoeren van de broodnodige vervanging en uitbreiding van materieels projecten :
  aanschaf munitie en onderdelen,fregatten, onderzeeërs, MEER F35, mijnenbestrijding schepen,
  zware bewapening voor de Landmacht. ( die geen tanks en kanonnen meer heeft )
  Ik betwijfel echter in hoge mate of haar daartoe de tijd is gegund.
  Zonder deze tanden is de Nederlandse Leeuw een tandeloze dwerg die slechts een grote ,
  machteloze bek (mond) heeft, waar met nauwelijks verholen minachting naar geluisterd wordt,
  immers Nederland heef het predikaat van ‘ free rider ‘ verworven, dit, terwijl onze Krijgsmacht hoog
  staat aangeschreven,- daar ligt het niet aan- , een grotere discrepantie is nauwelijks voorstelbaar.
  The Winds of War waaien al over Europa, een hopeloze,onverantwoordelijke naieveling die
  dat niet wil inzien. Wie niet horen wil, zal voelen.
  Ton Welter
  President Coalition For Defense

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.